11536
Chartmetric | Pricing
Most intuitive playlist monitoring and chart tracking software. Sign up now to try for free.
streamingmusic 
12 hours ago
Göran Greider på Twitter: "En känsla av förlust som kan djupna till kärlek, säger Eric Schüldt i P2. En vacker formulering av civilisationskritikens möjlighet."
En känsla av förlust som kan djupna till kärlek, säger Eric Schüldt i P2. En vacker formulering av civilisationskritikens möjlighet.
kristeori 
20 hours ago
SoundCloud Suddenly Sounds Terrible, Producer Alleges
Several days ago, Joseph Lyncheski (better known as Direct) made an interesting discovery.  The New Jersey-based music producer found that SoundCloud has dramatically decreased its sound quality.
streamingmusic 
yesterday
Outside in - Involvements with reality » Blog Archive » Horrorism
The horrorist message (to its enemies): Nothing that you are doing can possibly work.

“What is to be done?” is not a neutral question. The agent it invokes already strains towards progress. This suffices to suggest a horrorist response: Nothing. Do nothing. Your progressive ‘praxis’ will come to nought in any case. Despair. Subside into horror. You can pretend to prevail in antagonism against ‘us’, but reality is your true — and fatal — enemy. We have no interest in shouting at you. We whisper, gently, in your ear: “despair”. (The horror.)
ultrakritik  skönhet  fascism 
2 days ago
LD50 – xenogoth
LD50 brought what many think of as an American thing to our doorstep. Taking on an invasive proximity. Reaching right into the question of the struggle of Acceleration and what to do with melancholy.

It is interesting how dissipated that paranoia now is and how the fight is over having been “won”.

What LD50 brought home has been absorbed but not processed. “Shutting down” the gallery felt like an act of collectivised and externalised repression. Rather than properly coming to terms with what people feared most about themselves and their own politics, they found something else to stamp on as an act of displaced atonement.
fascism  ultrakritik  psykoanalys  ideologikritik 
2 days ago
Werttheorie, Ideologie und Fetischismus > non.copyriot.com non.copyriot.com
Paschukanis beruft sich somit auf das klassische marxistische Schema Basis/Überbau und sucht in der ersten das “Geheimnis” des zweiten. Paschukanis wird des öfteren des Ökonomismus bezichtigt, da er die “relative Eigenständigkeit” des Rechts außer Acht ließe17. Diese Kritik ist kaum überzeugend. Paschukanis behauptet nicht, daß das Rechtsystem keine Eigenständigkeit hat, oder daß die “Basis” die jeweiligen Inhalte des Rechts (Gesetze, Gerichtsurteile, Lehre usw.) bestimmt.
marx  rättskritik 
2 days ago
Neoliberalism’s Populist Bastards | Public Seminar
If we dig deeper, we find that neoliberalism and nativism only  appear contradictory. History helps us to understand that the so-called populist parties of Middle Europe represent a strain of free market globalism, not its opposition.
fascism  ideologikritik 
2 days ago
zizek - Sex, Contracts, and Manners - The Philosophical Salon
The main problem with contractual sex is not only its legal form but also its hidden bias: a contract obviously privileges casual sex where partners don’t yet know each other and want to avoid misunderstandings about their one-night stand.
sex  psykoanalys 
4 days ago
Tiden som återstår – rå:material
Det bör dock tilläggas att det finns några problem med texten. Särskilt delarna om ekonomi och krig. Den mesta litteraturen om ekonomi utgår från ett synnerligen avgränsat och specialiserat ramverk som ignorerar helheten dvs alla de vidare relationer “ekonomin” ingår i. Det är inte bara alla de redan nu verksamma effekterna av klimatförändringen som inte beaktas i ekonomernas prognoser utan, vilket Wallace-Well belyser, den ökade spridningen av sjukdomar, migration, förändrade förutsättningar för matproduktion, städernas smog och förödande centralisering, etc etc. Han skriver ytligt om “social conflict” utan en djupare förståelse av motsättningarnas grunder, och framställer det som en formmässig oföränderlig konstant. Att forskare har kunnat konstatera en korrelation mellan ökad temperatur och irritabilitet kan inte utan vidare extrapoleras. Det är frågor för radikaler att utforska på ett kritiskt vis.
ultrakritik  klimat  kristeori 
4 days ago
Stor undersökning: Den vikande kritiken | Aftonbladet
Vad har då flyttat in på de spöklika spaltmetrarna som lämnats öde?
Mitt allmänna intryck är att mer utrymme skänks författarintervjuer, debatter och idékritik, att fotona och citaten blåses upp mer, att större utrymme ägnas åt deckar- och julklappstips, men kanske främst att fokus har flyttats från verk till person. Som om personlighet vore intressantare än tänkande. Men här skiljer sig kvällspressen från dagstidningarna – intressant nog är Aftonbladets och Expressens kultursidor mindre angelägna att sälja in författarskap med insmickrande intervjuer, helt enkelt mindre kommersiella.
litteraturkritik 
5 days ago
rå:material
Men hade verkligen ultravänstern så fel när de lyfte fram fascismen som en del av reaktionen, och därför reaktionen i bredare mening som den verkliga utmaningen? Var det verkligen ett misstag att “underskatta” det specifika med fascismen, och viktigare: vore det ett misstag idag?
fascism 
5 days ago
Finansialiseringen av Sverige: Samhällsvetenskap eller samhällsvision? – Ekonomistas
"Man påstår som sagt att ekonomin drivs av kreditfinansierad hushållskonsumtion. Sanningen är väl den att bostadsköpen är kreditfinansierade, men att ökningen av  rena konsumtionskrediter visar en nedåtgående trend och att hushållssparandet har nått historiskt höga nivåer. Ett tidigare inlägg på Ekonomistas visar att de svenska hushållen inte ägnar sig åt kreditfinansierad överkonsumtion. /.../ Den ekonomiska ojämlikheten har ökat de senaste decennierna, men även de med lägst inkomster har fått kraftiga reallöneökningar, inte som påstås sänkningar. "
indexkritik  kredit 
6 days ago
Antirival goods, network effects and the sharing economy | Olleros | First Monday
Digital technologies enable at least three new kinds of antirival goods: multisided platforms, learning algorithms and the massive databases that the latter exploit.
nätkritik  ekonomikritik  streamingmusic 
9 days ago
Cramer Florian - "Transmediale succeeded in making the digital...
"Transmediale succeeded in making the digital turn seem like the least radical event in history; it became an excuse for scared Europeans to mourn their loss of privilege". - Cristina Bogdan on transmediale.18:
konstkritik 
10 days ago
https://feministisktperspektiv.se/2017/12/06/metoo-for-att-ta-steget-fran-ord-till-handling-maste-vi-ha-kunskap/
Genom att välja det matematiska begreppet binärt menar vi att man osynliggör det maktförhållande som forskningen om kön varit intresserad av. I den binära relationen ligger inga ojämlikheter nedfällda, bara en definitionsmässig olikhet (tvåvärdhet, kan vi kalla det, som en etta och en nolla). Vi föredrar därför den vetenskapsteoretiska termen dikotomt, som knyter an till både en definitionsmässig och uteslutande motsats hos dikotomin och ett ojämlikt förhållande som går in i hur motsatserna förstås och konstrueras.

Begreppet ”cis” vidare, är formulerat som en negation av en definition som är baserad på identitet – ”trans”. Det är ett auktoritärt, ja odemokratiskt, sätt att skapa begrepp på som vetenskapssamhället bör värja sig mot. 
feminism 
12 days ago
No One Wants Your Used Clothes Anymore - Bloomberg
The rise of "fast fashion" is thus creating a bleak scenario: The tide of secondhand clothes keeps growing even as the markets to reuse them are disappearing. From an environmental standpoint, that's a big problem. Already, the textile industry accounts for more greenhouse-gas emissions than all international flights and maritime shipping combined; as recycling markets break down, its contribution could soar.
klimat  ekonomikritik 
16 days ago
Transdebatt och biologi | Aftonbladet
Uppe i hjärnan är det mer komplicerat. I några små nervknippen inne i hjärnans äldsta delar kommer mängden testosteron att avgöra hur starka två reflexbågar blir. En som sätter igång en arketypiskt kvinnlig samlagsrörelse (svankning) och en som sätter igång arketypiskt manliga (bestigning och juckande). Här är det dock inte frågan om antingen eller, utan relativa styrkor. Vi har alla bägge reflexerna.
sex  feminism  naturen 
17 days ago
Långsamma Iphones utreds även i USA
Det var i december som Apple erkände att äldre iPhones hade gjorts långsamma i samband med en uppgradering av operativsystemet.
nätkritik  medieteori 
18 days ago
Kann das Geld abgeschafft werden? - Arthur Cohn - Google Böcker
Dieses ausserst bemerkenswerte Buch entstand mitten in der Wirtschaftskrise im Jahre 1920 und untersucht ebenso wissenschaftlich wie allgemeinverstandlich, ob und in welchem Umfang man auf das Produkt "Geld" verzichtet werden kann. Auch heute noch ausgesprochen interessant und lesenswert
indexkritik 
19 days ago
« earlier      
#afrika #asien #brasilien #bulgarien #europa #finland #frankrike #grekland #holland #indien #iran #italien #japan #jugoslavien #kina #kurdistan #latinamerika #mellanöstern #nederländerna #polen #rumänien #ryssland #spanien #tjeckien #trump #turkiet #tyskland #uk #ungern #österrike % * 1 90tal amsterdam antisemitism antiziganism arbetskritik arkitekturkritik arkivväsen bagarmossen barnomsorg berlin biblioteksväsen bibliskt bokväsen code copyswede dissidentism distribution ekologi ekonomikritik energi fabrikation fascism feminism finans finanskrisen flygfarkoster hacking historia ideologikritik indexkritik inkasso islamism journal kartor kassettbolag klimat knark kod konspiration konstkritik kredit krig kristeori kroppskultur kryptoanarki kulturpolitik kvantkritik kärlek litteraturkritik magnetband marx mat matematik medieteori migration minecraft musikkritik naturen noter nätkritik offentligheten p2p partiväsen pirateri prisindex prisstatistik psyko psykoanalys queer reklam robotisering robotlogik rättskritik sex shamanism skönhet smitta spekulation staden stockholm streamingmusic styrka sverigedemokraterna teknikbubblan tidskriftsväsende trump ultrakritik universitetsväsen upphovsrättskritik uppror uselessness § ° övervakning

Copy this bookmark:description:


tags: