11332
ECOLOGY WITHOUT NATURE: How to Plan a Ph.D. 5: Why Archives First, Not Methods?
One symptom of this is that almost every student I talk to wants to talk method. And they call method "methodology"—because of "Anything you can do, I can do meta" syndrome. This is a telling three extra unnecessary syllables. It means we're thinking about how to how to how to, rather than WHAT. We are not thinking about objects, substances, but about Parnassian heights. And a Ph.D. is in no sense a hang glider ride from the Parnassian heights. It's more like a nasty toilet cleaning job that no one else notices or cares about. Your nose to the ground. Be a mole, not an eagle.

So when students come in my office they want to talk about posthumanism, for instance. Now this isn't even a method. It's a record-store-style label for a set of texts that use a variety of methods. But somehow they think that they can do something "posthumanist" like you can do something "Rap" or "Rhythm and Blues." No, no, no! The point is, do you love music? Do you love certain sounds? Do you love guitars? Do you love to play? Who the fuck cares what label the fucking record store puts on it, really?

Two years in, you will bitterly regret your decision to use record store labels as heuristic devices.
universitetsväsen 
3 days ago
Kunstkritikk — Statens Konstråd sviker sitt sociala och demokratiska arv
låt oss inleda med den kritiska fernissan. Idén bygger på att produktionsbudgeten ska investeras så att tillväxten täcker lönekostnaderna under resten av den anställdes liv. Detta sägs utgå från nationalekonomen Thomas Pikettys tes att de växande klyftorna i västvärlden är ett resultat av ett system där kapital växer snabbare än löner. Men Pikettys forskning bygger på aldrig tidigare sammanställd statistik från tjugo länder under fyra århundranden. Beviskraften i Goldin + Sennebys lilla experiment torde, i kontrast, vara lika med noll.
arbetskritik  konstkritik 
6 days ago
Warning of extra heart dangers from mixing cocaine and alcohol | Society | The Guardian
strong links between snorting cocaine and long, heavy drinking sessions. Almost half of regular powder cocaine users questioned for the analysis said that their last heavy drinking episode had lasted more than 12 hours.
knark 
13 days ago
InfoTorg Juridik - EU-rätt (EUR-Lex) - 52000DC0742
I februari 1998 rapporterade kommissionen (Eurostat) till rådet {KOM(1998)104 slutlig} (nedan benämnd "rapporten") om HIKP, och särskilt om deras tillförlitlighet och överensstämmelse med jämförbarhetskraven. I rapporten påpekades att dessa index godtagits av både kommissionen och Europeiska monetära institutet som tillfredsställande mått på konvergensen. Eurostat och de viktigaste användarna strävade dock efter att ytterligare förbättra HIKP:s kvalitet och jämförbarhet med tanke på dess användning i valutapolitiken och inflationsövervakningen i den ekonomiska och monetära unionen. I rapporten uttrycktes bekymmer om kvalitetsjustering, provtagningsmetoder och täckning av varor och tjänster. Under de två åren efter denna rapport har kommissionen (Eurostat) tillsammans med de nationella statistikbyråerna tagit itu med dessa frågor, och även med leverans av aktuella och heltäckande index till Europeiska centralbanken och andra användare.
indexkritik 
20 days ago
art of deciding with data: evidence from how employers translate credit reports into hiring decisions | Socio-Economic Review | Oxford Academic
Faced with the context-free numbers of a credit report, and without predictively valid credit scores to fall back on, hiring professionals struggle to make sense of financial data without knowing the details of job candidates’ lives. They therefore reach beyond credit reports, both by inferring events that led to delinquent debt and by testing to see if candidates can offer morally redeeming accounts. A process of moral storytelling re-inflates credit reports with social meaning and prevents people with bad credit from getting jobs. This process carries implications for the reproduction of economic disadvantage since judgments about when it is and is not legitimate to have unpaid debt seem to at least partly depend on social background.
kredit 
20 days ago
Discrepancies: Why Do GDP Growth Rates Differ?
In this paper I show how GDP levels and growth estimates travel from national statistical offices to international databases maintained by international financial institutions as well as datasets maintained by scholars. It makes the point that, strictly speaking, these databases are secondary sources, and only through meticulous backward tracking of how different data series have travelled from statistical offices to international datasets can their quality be determined.
indexkritik 
4 weeks ago
How People Inside Facebook Are Reacting To The Company’s Election Crisis
CEO Mark Zuckerberg seems to project two perhaps antithetical views: that Facebook has great power to connect the world for the better, but only limited influence when it comes to efforts to destabilize democracy. A source who has worked closely with Zuckerberg said he sees the founder and CEO as approaching Facebook’s role in the election with none of the hysteria that’s reflected in the press.
offentligheten  nätkritik 
4 weeks ago
Pop, då och nu – Mattias Alkberg
Band från annorstädes skapades liksom på Pops (och i något mindre mån på Sound Affects, Nöjesguidens och Expressen Fredags) redaktion. Åtminstone skapades bilden av andra band där, de konflikter som sades skulle existerat också. Och vi spelade glatt med. Det var fåfängt gjort och jag stör mig på att vi gick på det.
När man läser Pop såhär i efterhand framstår den som betydligt sämre än vad den var då. De hade åsikter och egentligen var det bara det som utgjorde någon slags kvalitet, för det var nästan ingen annan som hade det då, men de där åsikterna var grunda och ärligt talat inte särskilt bra. Och tidningen Pops agenda är fortfarande den rådande när det kommer till hur vi uppfattar populärkultur i det här landet. Dess främsta skribenter är fortfarande opinionsbildande i svensk media: Andres Lokko, Fredrik Strage, nämnde Häglund och så vidare.
musikkritik 
5 weeks ago
Alkoholpolitiken Motion 1988/89:So253 av Olof Johansson m.fl. (c) - Riksdagen
Det finns starka skäl för att skapa ett särskilt konsumentprisindex
som är rensat från alkoholpriser.
indexkritik 
6 weeks ago
« earlier      
#afrika #asien #brasilien #bulgarien #europa #finland #frankrike #grekland #holland #indien #iran #italien #japan #jugoslavien #kina #kurdistan #latinamerika #mellanöstern #nederländerna #polen #rumänien #ryssland #spanien #trump #turkiet #tyskland #uk #ungern #österrike % * 1 90tal amsterdam antisemitism antiziganism arbetskritik arkitekturkritik arkivväsen bagarmossen barnomsorg berlin biblioteksväsen bibliskt bokväsen code copyswede dissidentism distribution ekologi ekonomikritik energi fabrikation fascism feminism finans finanskrisen flygfarkoster hacking historia ideologikritik indexkritik inkasso islamism journal kartor kassettbolag klimat knark kod konspiration konstkritik kredit krig kristeori kroppskultur kryptoanarki kulturpolitik kärlek litteraturkritik magnetband marx mat matematik medieteori migration minecraft musikkritik naturen noter nätkritik offentligheten p2p partiväsen pirateri prisindex prisstatistik psyko psykoanalys queer reklam robotisering robotlogik sex shamanism skönhet smitta spekulation staden stockholm streamingmusic styrka sverigedemokraterna teknikbubblan tidskriftsväsende trump ultrakritik universitetsväsen upphovsrättskritik uppror uselessness § ° övervakning

Copy this bookmark:



description:


tags: