12072
fördjupningsuppgift svar | rucksichtslosekritik
För ett antal år sedan hävdade till exempel Harald Edquist att den svenska produktivitetstillväxten på 90-talet överskattats, eftersom man inte tillräckligt justerat för kvalitetsökningar inom halvledartillverkningen (alltså input för svensk IKT-industri). Deaton menar att den minskade tillväxten sedan 70-talet till viss del förklaras av att man inte justerat för kvalitet.

Kurslitteraturen diskuterar tyvärr inte möjligheten till kvalitetsminskning.
indexkritik 
2 days ago
”Nordhaus har en enorm övertro på prismekanismen” - DN.SE
Att vi anser att ”det är för komplicerat att räkna på” vad BNP kommer att vara om hundra år innebär inte att vi tycker det är meningslöst ”att göra kalkyler överhuvudtaget”. Kalkyler över vilka sektorer som släpper ut mest växthusgaser är naturligtvis nödvändiga, och kan göras med rimlig precision. Det samma gäller i någon mån beräkningar över vilka resurser som skulle krävas för att göra dessa sektorer hållbara. Analysen av hur aktörer sedan tar ställning till dessa fakta är däremot ofrånkomligen ideologisk, eftersom den inbegriper underliggande föreställningar om hur ekonomin och samhället fungerar. Hos Nordhaus döljs detta bakom ett anspråk på en kostnadseffektivt ”optimal” resursfördelning. Det är denna förrädiska sammanblandning av vetenskap och ideologi som vi vänder oss emot.
klimat  ekonomikritik 
3 days ago
BENJAMIN R. TEITELBAUM. Missing Links: Politics and the Misrecognition of the Sweden Democrats
. It shows that while
ideological connections between the party and otherradical nationalists are weak,
sociocultural connections are strong. Concluding that these connections are
overlooked by scholars because they are less politically incriminating, the article
callsfor a paradigm shiftin the study ofthe Sweden Democrats, one that addresses
the party as the dynamic movement it is.
sverigedemokraterna 
3 days ago
End of the World?
The social warfare unleashed by Macron in the past 18 months has sparked anger in the French population. In this article, Frédéric Lordon analyses the gilets jaunes protests.
#frankrike  uppror 
4 days ago
Milo Yiannopoulos’ debt crisis – HOPE not hate
Most clearly, these documents reveal the huge sums of money available to the modern far right and further expose how some, such as Yiannopoulos, are in this only for the money.  
fascism 
12 days ago
Torbjörn Tännsjö om klimatkrisen och global despoti - DN.SE
Jag tror fortfarande att en sådan global demokrati skulle kunna rädda oss ur vårt kollektiva existentiella predikament. Ett problem är emellertid att tiden nu förefaller vara så knapp. Och samma problem som hindrar oss från att hantera problemet med den globala uppvärmningen hindrar oss också från att etablera den globala demokratin. 

Kanske kunde vi göra det, om vi fick hundratals år till vårt förfogande. Vi har emellertid inte den tid vi behöver. Något måste ske raskt. Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan, i form av ett långsiktigt reformprojekt, ungefär som demokratin etablerats inom existerande icke demokratiska nationalstater.

Det känns konstigt att behöva säga något sådant, och det strider helt mot min argumentation i den ovan nämnda boken, men jag tror att lösningen på problemet måste vara inte global demokrati utan global despoti. Ja, det är inte bara en rekommendation, utan rent av en förutsägelse. Om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse.

Min förhoppning är nu att då havsnivåerna stigit med flera meter, då flyktingströmmarna och försörjningsläget på många delar av vårt klot blivit problematiskt, kommer någon existerande global politisk struktur att träda in, ta det globala kommandot och reda upp situationen. Och jag hoppas att tiden då inte är ute. 
klimat  kristeori  rättskritik  uppror 
13 days ago
Aktuellt | Stockholms Stadsbibliotek
I detta fall handlar det om högerextrema åsikter, i andra sammanhang har det förekommit vänsterextrema åsikter. Personerna i denna panel hade inte suttit ned och pratat med varandra utan ett sådant samtal. Detta var ett sätt att bryta filterbubblor och för åhörarna att själv höra och bedöma radikalt olika perspektiv.
offentligheten  biblioteksväsen  fascism 
16 days ago
Internet är inte trasigt – Arbetet
Med avstamp i techjättarna i Silicon Valley slår Pettersson och Gelin redan i bokens titel fast att internet är trasigt. Som att det finns något som kan bli helt och rent igen.

William Davies går tillbaka till nätets barndom och konstaterar att internet skapades av USA:s armé för att samla just underrättelser. Ett verktyg för att fatta allt snabbare beslut under kalla krigets långvariga tillstånd – fyllt av paranoia, spionage och desinformation.

Parallellt med utvecklingen från militärt nätverk till allmän egendom bröts gränserna mellan krig och fred, civil och soldat, lögn och sanning ned.
medieteori  historia  offentligheten  krig 
21 days ago
Den ömhet du är värd: Ett eget rum (fullt med pengar)
Det Nina Björk talar om är egentligen bara en återgång till hur det såg ut för ett drygt sekel sedan när de enda som hade tid och råd att skapa fritt var nervklena överklassfruntimmer som desperat försökte självmedicinera bort den borgerliga tristessen och värken från korsetten genom att låta tankarna vandra och fingrarna klinka förstrött på pianot.
kulturpolitik 
21 days ago
“Kill All Normies” is an Awful Book
Any analysis of the alt-right that leaves out the Paul campaign is lacking a major moment of convergence that led to the Trump election. Instead, Nagle points to Pat Buchanan’s Culture War speech at the 1992 Republican National Convention as a catalyst.
fascism 
24 days ago
Anti-westliche Islamkritik? | Das grosse Thier
Irgendwas hiervon: der Antisemitismus ist nicht einfach dasselbe wie Rassismus; er tritt nicht einfach als Herrschaftsideologie auf, sondern als Welterklärungsmodell; er wandelt sich über die Epochen, nimmt neue Vorstellungen auf, maskiert sich, chiffriert sich; er kommt nicht aus Unwissen, und mit Argumenten ist ihm letztlich nicht beizukommen; er ist nicht eine Summe persönlicher Vorurteile, sondern eine gesellschaftliche Bewusstseinsform; er kommt bei Linken wie bei Rechten vor; er kommt ohne jeden Bezug darauf aus, was Juden tatsächlich sind und tun; und die, die ihm verfallen sind, streiten vehement ab, das zu sein, gerade weil sie sich hinter der jeweils neuen Maske des Antisemitismus verstecken können.
antisemitism 
24 days ago
« earlier      
#afrika #asien #azerbajdzjan #brasilien #bulgarien #europa #finland #frankrike #grekland #holland #indien #iran #italien #japan #jugoslavien #kaukasien #kina #korea #kurdistan #latinamerika #mellanöstern #nederländerna #polen #rumänien #ryssland #spanien #tjeckien #trump #turkiet #tyskland #uk #ungern #österrike % * 1 90tal amsterdam antisemitism antiziganism arbetskritik arkitekturkritik arkivväsen bagarmossen barnomsorg berlin biblioteksväsen bibliskt bokväsen code copyswede demografi dissidentism distribution ekologi ekonomikritik energi fabrikation fascism feminism finans finanskrisen flygfarkoster hacking historia ideologikritik indexkritik inkasso islamism journal kartor kassettbolag klimat knark kod konspiration konstkritik konsumtion kredit krig kristeori kroppskultur kryptoanarki kulturpolitik kvantkritik kärlek litteraturkritik magnetband marx mat matematik medieteori migration minecraft musikkritik naturen noter nätkritik offentligheten p2p partiväsen pirateri prisindex prisstatistik psyko psykoanalys queer reklam robotisering robotlogik ryska rättskritik sex shamanism skönhet smitta spekulation staden stockholm streamingmusic styrka sverigedemokraterna teknikbubblan tidskriftsväsende tmp trump ultrakritik universitetsväsen upphovsrättskritik uppror uselessness § ° övervakning

Copy this bookmark:description:


tags: