Copy this bookmark:description:


tags:bookmark detail

Twitter
Nova jornada de desgast de la imatge internacional d'Espanya. Premsa mundial es fa ressò de com els feixistes segue…
from twitter_favs
july 2018 by oriolrius
view in context