nhaliday + judgement + curiosity   2

Liberty, Equality, Fraternity, by James Fitzjames Stephen
https://archive.org/stream/libertyequality00stepgoog
http://oll.libertyfund.org/titles/stephen-liberty-equality-fraternity-lf-ed

ὲδύ τι θαραλέαιξ
τὸν μακρὸν τείνειν βίον έλπίσι, φαγαɩ̑ξ
θνμὸν ὰλδαίνονσαν εύφροσύναιξ
φρίσσω δέ σε δερκομέγ’α
μνρίοιξ& μόθοιξ& διακναιόμενον.
Ζε͂να γὰρ ού& τρομέων
ένίδία γνώμη σέβει
θνατοὺξ ἄγαν, Προμηθεῠ
Prom. Vinct. 535–542

Sweet is the life that lengthens,
While joyous hope still strengthens,
And glad, bright thought sustain;
But shuddering I behold thee,
The sorrows that enfold thee
And all thine endless pain.
For Zeus thou has despised;
Thy fearless heart misprized
All that his vengeance can,
The wayward will obeying,
Excess of honour paying,
Prometheus, unto man.
Prometheus Bound (translated by G. M. Cookson)

Dedication

I. The Doctrine of Liberty in General

II. The Liberty of Thought and Discussion

III. The Distinction Between the Temporal and Spiritual Power

IV. The Doctrine of Liberty in Its Application to Morals

V. Equality

VI. Fraternity

The general result of all this is, that fraternity, mere love for the human race, is not fitted in itself to be a religion. That is to say, it is not fitted to take command of the human faculties, to give them their direction, and to assign to one faculty a rank in comparison with others which but for such interference it would not have.

I might have arrived at this result by a shorter road, for I might have pointed out that the most elementary notions of religion imply that no one human faculty or passion can ever in itself be a religion. It can but be one among many competitors. If human beings are left to themselves, their faculties, their wishes, and their passions will find a level of some sort or other. They will produce some common course of life and some social arrangement. Alter the relative strength of particular passions, and you will alter the social result, but religion means a great deal more than this. It means the establishment and general recognition of some theory about human life in general, about the relation of men to each other and to the world, by which their conduct may be determined. Every religion must contain an element of fact, real or supposed, as well as an element of feeling, and the element of fact is the one which in the long run will determine the nature and importance of the element of feeling. The following are specimens of religions, stated as generally as possible, but still with sufficient exactness to show my meaning.
I. The statements made in the Apostles' Creed are true. Believe them, and govern yourselves accordingly.
2. There is one God, and Mahomet is the prophet of God. Do as Mahomet tells you.
3. All existence is an evil, from which, if you knew your own mind, you would wish to be delivered. Such and such a course of life will deliver you most speedily from the misery of existence.
4. An infinitely powerful supreme God arranged all of you whom I address in castes, each with its own rule of life. You will be fearfully punished in all sorts of ways if you do not live according to your caste rules. Also all nature is full of invisible powers more or 1ess connected with natural objects, which must be worshipped and propitiated.

All these are religions in the proper sense of the word. Each of the four theories expressed in these few words is complete in itself. It states propositions which are either true or false, but which, if true, furnish a complete practical guide for life. No such statement of what Mr. Mill calls the ultimate sanction of the morals of utility is possible. You cannot get more than this out of it: "Love all mankind." "Influences are at work which at some remote time will make men love each other." These are respectively a piece pf advice and a prophecy, but they are not religions. If a man does not take the advice or believe in the prophecy, they pass by him idly. They have no power at all in invitos, and the great mass of men have always been inviti, or at the very least indifferent, with respect to all religions whatever. In order to make such maxims as these into religions, they must be coupled with some statement of fact about mankind and human life, which those who accept them as religions must be prepared to affirm to be true.

What statement of the sort is it possible to make? "The human race is an enormous agglomeration of bubbles which are continually bursting and ceasing to be. No one made it or knows anything worth knowlhg about it. Love it dearly, oh ye bubbles." This is a sort of religion, no doubt, but it seems to me a very silly one. "Eat and drink, for to-morrow ye die;" "Be not righteous overmuch, why shouldest thou destroy thyself?"

Huc vina et unguenta et nimiurn brevis
Flores amoenos ferre jube rosae,
Dum res et aetas et Sororum
Fila trium patiuntur atra.
...
Omnes eodem cogimur.

These are also religions, and, if true, they are, I think, infinitely more rational than the bubble theory.

...

As a matter of historical fact, no really considerable body of men either is, ever has been, or ever has professed to be Christian in the sense of taking the philanthropic passages of the four Gospels as the sole, exclusive, and complete guide of their lives. If they did, they would in sober earnest turn the world upside down. They would be a set of passionate Communists, breaking down every approved maxim of conduct and every human institution. In one word, if Christianity really is what much of the language which we often hear used implies, it is false and mischievous. Nothing can be more monstrous than a sweeping condemnation of mankind for not conforming their conduct to an ideal which they do not really acknowledge. When, for instance, we are told that it is dreadful to think that a nation pretending to believe the Sermon on the Mount should employ so many millions sterling per annum on military expenditure, the answer is that no sane nation ever did or ever will pretend to believe the Sermon on the Mount in any sense which is inconsistent with the maintenance to the very utmost by force of arms of the national independence, honour, and interest. If the Sermon on the Mount really means to forbid this, it ought to be disregarded.

VII. Conclusion

Note on Utilitarianism

https://twitter.com/tcjfs/status/947867371225665537
https://archive.is/WN38J
"Some people profess that the Sermon on the Mount is the only part of Christianity which they can accept. It is to me the hardest part to accept."

—James Fitzjames Stephen

https://twitter.com/tcjfs/status/914358533948428288
https://archive.is/qUh78
This distinguished philosopher was one day passing along a narrow footpath which formerly winded through a boggy piece of ground at the back of Edinburgh Castle, when he had the misfortune to tumble in, and stick fast in the mud. Observing a woman approaching, he civilly requested her to lend him a helping hand out of his disagreeable situation; but she, casting one hurried glance at his abbreviated figure, passed on, without regarding his request. He then shouted lustily after her; and she was at last prevailed upon by his cries to approach. “Are na ye Hume the Deist?” inquired she, in a tone which implied that an answer in the affirmative would decide her against lending him her assistance. “Well, well,” said Mr Hume, “no matter: you know, good woman, Christian charity commands you to do good, even to your enemies.” “Christian charity here, Christian charity there,” replied the woman, “I’ll do naething for ye till ye tum a Christian yoursell: ye maun first repeat baith the Lord’s Prayer and the Creed, or faith I’ll let ye groffle there as I faund ye.” The sceptic was actually obliged to accede to the woman’s terms, ere she would give him her help. He himself used to tell the story with great relish.

https://twitter.com/avermeule/status/917105006205177856
https://archive.is/I4SAT
A counterfactual world in which Mill is taught only as a foil for J.F. Stephen, Hart as a foil for Devlin, and Kelsen as a foil for Schmitt.
books  essay  philosophy  politics  polisci  right-wing  gnon  rhetoric  contrarianism  wonkish  ideology  critique  justice  civil-liberty  inequality  egalitarianism-hierarchy  europe  gallic  britain  big-peeps  social-norms  values  unaffiliated  aristos  multi  backup  envy  prudence  patho-altruism  us-them  old-anglo  optimate  antidemos  formal-values  statesmen  hate  pre-ww2  prejudice  s:*  religion  morality  ethics  theos  christianity  classic  canon  letters  tradition  🎩  history  early-modern  anglosphere  twitter  social  pic  quotes  commentary  tribalism  self-interest  discussion  journos-pundits  gedanken  aphorism  counter-revolution  people  list  top-n  law  rot  zeitgeist  gender  sex  sexuality  axioms  military  defense  poetry  the-classics  reason  humility  org:junk  org:ngo  randy-ayndy  interests  slippery-slope  noble-lie  martial  asia  creative  explanans  science  innovation  the-great-west-whale  occident  sinosphere  orient  n-factor  courage  vitality  curiosity  novelty  nietzschean 
january 2017 by nhaliday
Answer to What is it like to understand advanced mathematics? - Quora
thinking like a mathematician

some of the points:
- small # of tricks (echoes Rota)
- web of concepts and modularization (zooming out) allow quick reasoning
- comfort w/ ambiguity and lack of understanding, study high-dimensional objects via projections
- above is essential for research (and often what distinguishes research mathematicians from people who were good at math, or majored in math)
math  reflection  thinking  intuition  expert  synthesis  wormholes  insight  q-n-a  🎓  metabuch  tricks  scholar  problem-solving  aphorism  instinct  heuristic  lens  qra  soft-question  curiosity  meta:math  ground-up  cartoons  analytical-holistic  lifts-projections  hi-order-bits  scholar-pack  nibble  the-trenches  innovation  novelty  zooming  tricki  virtu  humility  metameta  wisdom  abstraction  skeleton  s:***  knowledge  expert-experience  elegance  judgement  advanced  heavyweights  guessing 
may 2016 by nhaliday

bundles : abstractcrgood-vibesgrowthinitvaguevirtue

related tags

abstraction  advanced  altruism  analytical-holistic  anglosphere  antidemos  aphorism  aristos  ascetic  asia  axioms  backup  big-peeps  books  britain  canon  cartoons  charity  christianity  civil-liberty  classic  commentary  contrarianism  counter-revolution  courage  creative  critique  curiosity  defense  discussion  early-modern  egalitarianism-hierarchy  elegance  envy  essay  ethics  europe  expert  expert-experience  explanans  formal-values  gallic  gedanken  gender  gnon  gnosis-logos  ground-up  guessing  hate  heavyweights  heuristic  hi-order-bits  history  humility  ideology  inequality  innovation  insight  instinct  interests  intuition  journos-pundits  judgement  justice  knowledge  law  lens  letters  lifts-projections  list  love-hate  martial  math  meta:math  metabuch  metameta  military  morality  multi  n-factor  nibble  nietzschean  noble-lie  noblesse-oblige  novelty  occident  old-anglo  optimate  org:junk  org:ngo  orient  patho-altruism  people  philosophy  pic  poetry  polisci  politics  pre-ww2  prejudice  problem-solving  prudence  q-n-a  qra  quixotic  quotes  randy-ayndy  reason  reflection  religion  rhetoric  right-wing  rot  s:*  s:***  scholar  scholar-pack  science  self-interest  sex  sexuality  sinosphere  skeleton  slippery-slope  social  social-capital  social-norms  soft-question  statesmen  synthesis  the-basilisk  the-classics  the-great-west-whale  the-trenches  the-watchers  theos  thinking  top-n  tradition  tribalism  tricki  tricks  twitter  unaffiliated  us-them  values  virtu  vitality  wisdom  wonkish  wormholes  zeitgeist  zooming  🎓  🎩 

Copy this bookmark:description:


tags: