mjaniec + eurogeddon   2

OPERA 20120221 - Eurogeddon – wystartował autorski projekt prof. Krzysztofa Rybińskiego
Dzisiaj zaczął działać subfundusz Eurogeddon - jedyny w Europie fundusz, którego celem jest osiągnięcie wysokich zysków w scenariuszu bankructwa Grecji, poważnych kłopotów innych krajów południa Europy, ewentualnego rozpadu strefy euro lub masowego wycofywania środków z banków w strefie euro. Pomysłodawcą Eurogeddonu i jego zarządzającym jest znany polski ekonomista - prof. Krzysztof Rybiński.

Prof. Rybiński ocenia, że ryzyko realizacji czarnego scenariusza w latach 2012-2014 jest znaczące, dlatego zaproponował koncepcję funduszu Eurogeddon, którego strategia pozwoli zarabiać kiedy:
- giełdy w Europie zniżkują,
- dolar umacnia się do PLN i EURO,
- drożeje złoto,
- rośnie oprocentowanie włoskich obligacji.

Fundusz traci, kiedy trendy są odwrotne.

Alokację aktywów będzie kontrolował prof. Rybiński. Jest ona dostosowana do tego scenariusza i wyglądała następująco:
- Krótka pozycja na kontraktach futures na WIG20, DAX, CAC40 i Stoxx,
- Krótka pozycja na futures na włoskie obligacje,
- Długa pozycja na futures na złoto,
- Długa pozycja na opcjach put na indeksy giełdowe,
- Lokaty w funduszu ETF, który ma pozycję¬ long USD/short EUR,
- Wolne środki pieniężne ulokowane w obligacjach rządu USA.

wynagrodzenie za zarządzanie
- 0% - wynagrodzenie stałe
- 25% od zysku pobierane na koniec każdego roku kalendarzowego

(13.36 PLN @ 2012-02-15)
OPERA_TFI  Eurogeddon  Krzysztof_Rybinski  hedge_funds  EU  crisis 
february 2012 by mjaniec
Rybiński 20120218 - Powstaje Eurogeddon
Wspólnie z TFI Opera stworzyliśmy jedyny w Europie fundusz, którego celem jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w przypadku bankructwa Grecji, poważnych kłopotów innych krajów południa Europy, ewentualnego (częściowego) rozpadu strefy euro lub systemowego run-u na banki w strefie euro, który już się zaczął w Grecji. Fundusz otrzyma nazwę Eurogeddon.

Strategiczna alokacja aktywów funduszu zostanie przedstawiona na konferencji prasowej we wtorek. Podczas konferencji prasowej przedstawię prezentację na temat narastającego ryzyka kryzysu finansowego o skali większej niż po upadku Lehman Brothers, wyjaśnię w jakie aktywa będzie inwestował fundusz, i pokażę symulacje stóp zwrotu w różnych scenariuszach rozwoju sytuacji.

Ponieważ nadchodzą czasy, w których „zwrot kapitału” jest ważniejszy niż „zwrot z kapitału”, podczas prezentacji pokażę również dlaczego system gwarantowania bankowych depozytów nie zadziała w czasie kryzysu o wielkiej skali i przedstawię jakie mechanizmy zostaną zastosowane w funduszu Eurogeddon, żeby zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo środków klientów funduszu na wypadek systemowego run-u na banki w wielu krajach Europy.
Kryzys dla osób nieprzygotowanych często oznacza wysokie straty.

Jeżeli zrealizuje się scenariusz bankructwa Grecji i innych krajów południowej Europy, wówczas zamożne osoby inwestujące tradycyjnie mogą utracić większość swojego majątku. Fundusz Eurogeddon pozwoli na uniknięcie tych strat i na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w scenariuszu głębokiego kryzysu w Europie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa inwestowanych środków.
hedge_funds  EU  crisis  Greece  Krzysztof_Rybinski  OPERA_TFI  Eurogeddon 
february 2012 by mjaniec

Copy this bookmark:description:


tags: