arnow + phil_me   75

Saul Kripke, “Naming and Necessity” – Bij Nader Inzien
Een academisch filosoof die of geen moer van Kripke begrepen heeft, of geen enkele vaardigheid heeft in het uitleggen van taalfilosofische kwesties, presenteert Kripke's *Naming and Necessity* voor een breed publiek.
phil_me  kwak  phil_lang  Kripke 
september 2017 by arnow
Sandwalk: Debating philosophers: The evolutionary gene
This is the fourth post on the Lu and Bourrat paper [Debating philosophers: The Lu and Bourrat paper]. The philosophers are attempting to redefine the word "gene" in order to make epigenetics compatible with current evolutionary theory.
genes  evolution  phil_me 
may 2017 by arnow
Selectie als manager van een continue stroom overervende individuele verschillen | Zwervende gedachten
In het begin van deze eeuw heb ik een aantal jaren achtereen een cursus gegeven waarin ik met 3e jaars biologiestudenten Darwins On the Origin of Species (1859) besprak. Uiteraard lazen de meeste deelnemers de Origin met de blik van iemand die vertrouwd is met de moderne evolutiebiologie en waren ze zeer gecharmeerd van de manier waarop Darwin de vruchtbaarheid van zijn theorie van ‘descent with modification through natural selection’ beargumenteerd. Hoofdstuk 5, ‘On the Laws of Variation‘, riep echter nogal wat weerstand op. Vooral omdat Darwin overerving van verworven eigenschappen lijkt te accepteren. Bovendien vroeg een enkeling zich, net als ikzelf, af hoe Darwin zich in een tijd waarin het idee van muterende genen nog niet gelanceerd was, het ontstaan van nieuwe variatie voorgesteld zou hebben. Voor deze enkelingen, maar vooral ook vanwege mijn eigen behoefte om chocola te maken van Darwins idee dat natuurlijke selectie een creatief proces is, ontwierp ik een theorietje dat Darwins hoofdstuk 5 inzichtelijk zou moeten maken zonder een beroep te hoeven doen op twintigste eeuwse inzichten. Ik karakteriseerde mijn beeld van wat Darwin mogelijkerwijs in z’n hoofd had toen als ‘innovatie door verschuivende populatiegemiddelden’.
Darwin  phil_me 
december 2016 by arnow
De schijn van ontwerp | Zwervende gedachten
Sommige natuurlijke objecten zien er uit alsof ze doelbewust ontworpen zijn. Er zijn wetenschappers die beweren dat deze schijn van ontwerp alleen verklaard kan worden als het resultaat van natuurlijke selectie. Ik heb daar zo mijn twijfels over.
Paley  Darwin  design  natural_selection  phil_me 
march 2016 by arnow
Een nieuw uiterst zelfzuchtig gen | Op zoek naar de klepel
Discussie over segregation distorters, de Gene's Eye View en het wetenschappelijk belang van *The Selfish Gene*
phil_me  selfish_genes 
march 2016 by arnow
Dominee Paley’s levende horloge | Zwervende gedachten
Onder biofilosofen, evolutiewetenschappers en het in evolutie geïnteresseerde publiek gaat het verhaal dat Darwins theorie van evolutie door variatie en selectie (1859) bedoeld is als wetenschappelijk alternatief voor de religieuze verklaring van apparent design zoals deze gegeven werd door dominee William Paley (1743–1805) in zijn Natural Theology (1802). Darwin las dit werk tijdens zijn studie en zou er zo van onder de indruk geweest zijn dat hij naar een betere verklaring van de daarin beschreven verschijnselen is gaan zoeken. In de Origin zou hij betogen dat de apparent design van het leven beter verklaard kan worden als het resultaat van natuurlijke selectie dan als het werk van een schepper. Daarmee zou hij de studie van het leven voor het eerst in de geschiedenis op wetenschappelijke leest geschoeid hebben.
Paley  Hume  Darwin  phil_me 
february 2016 by arnow
Judge Starling — "What is function?" A Section from a Future...
“What is function?” A Section from a Future Textbook Chapter
biofunction  phil_me 
november 2015 by arnow
Vertrouwen in de wetenschap? | Zwervende gedachten
In de onlangs verschenen Skepter1 vertelt cultuursocioloog Peter Achterberg (sinds 1 februari hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg) over een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking waarin een groep mensen naar voren komt die een gebrek aan vertrouwen in de wetenschap als institutie combineert met een groot vertrouwen in de wetenschappelijke methode. “De wetenschap is mooi, maar zo’n wetenschapper is niet te vertrouwen.” Een interessante gedachte.
sci_method  skeptic  sci_status  phil_me 
september 2015 by arnow
12 februari: geboortedag Charles Darwin | evolutie.blog.com
Discussie met Jan Koster over structuralisme en de tekortkomingen van de darwinistische evolutietheorie - deel 2
phil_me  evolution  structuralism 
february 2014 by arnow
12 februari: geboortedag Charles Darwin | evolutie.blog.com
Discussie met Jan Koster over structuralisme en de tekortkomingen van de darwinistische evolutietheorie - deel 1
phil_me  evolution  structuralism 
february 2014 by arnow
Is de evolutietheorie niet neutraal? | evolutie.blog.com
Over Marianne Thieme's (Partij voor de Dieren) opmerking dat de evolutiegedachte niet neutraal is
phil_me 
february 2014 by arnow
Collins in National Geographic | evolutie.blog.com
Met een discussie over weddenschappen op het bestaan van God
phil_me  atheism 
february 2014 by arnow
Dogma en Wetenschap: op herhaling | evolutie.blog.com
Eén van de allermoeilijkste dingen is vat te krijgen op gegevens of discussie in een andere wetenschap zonder dat je de daarvoor benodigde achtergrondkennis hebt. Dit speelt kennelijk ook Juleon Schins parten: hij begrijpt niet wat de argumentatie tegen monogenese is, omdat hij de biologie niet begrijpt. Dus ik zal het nog eens toelichten.
phil_me 
february 2014 by arnow
Lopen uitgevonden in de bomen? Een kritische beschouwing. | evolutie.blog.com
Gert Korthof, Gerdien de Jong, Simon en Arno Wouters over Behe's erkenning dat malaria intentionally designed is
phil_me  creationism 
february 2014 by arnow
Dogma en Wetenschap – Een reactie | evolutie.blog.com
Ik bekritiseer in comment 10 de opvatting van Juleon Schins dat het bestaan van een mitochondrial Eve licht werpt op het dogma van de erfzonde en de opvatting ondersteunt dat alle mensen van één ouderpaar afstammen met een idiote en ironisch bedoelde verdediging van die stelling.
creationism  phil_me 
february 2014 by arnow
Evolutie blog: 24 november 1859: On the Origin of Species verschenen
"Ik vind 24 november wel een aardige aanleiding om even de aandacht te vestigen op het feit dat er in 2013 maar liefst vier nieuwe evolutie studieboeken zijn verschenen"
phil_me  evolution  books  Better_Angels 
november 2013 by arnow
Evolutie blog: Ionica Smeets geniale verdediging van de zuivere wiskunde
Discussie over de conflicttheorie m.b.t. wetenschap en religie. Sinds wanneer dacht men dat de aarde enige duizenden jaren oud is? Zaten de kerkvaders met hun wetenschap is de dienstmaagd van de theologie opvatting de wetenschap in de weg?
phil_me  science_and_religion 
july 2013 by arnow
Evolutie blog: Wat waren de keuzemogelijkheden voor de structuur van DNA in 1953?
"In het geval van Watson en Crick gaat het om vrijheden gegeven de beschikbare kennis, in het geval van God gaat het om vrijheden gegeven de natuurwetten."
phil_me  biofunction  hist_biology 
july 2013 by arnow
Evolutie blog: Als DNA perfect is, waarom dan dood, erfelijke ziekte, kanker?
"Mij interesseert de vraag: is het DNA perfect in de zin dat het onmogelijk is het DNA-mechanisme door een ander mechanisme te vervangen zonder dat dit ten koste gaat van de levensvatbaarheid van het organisme?"
phil_me  biofunction 
july 2013 by arnow
Evolutie blog: Introns voor beginuitknippenners
"ik denk niet dat Gert met "introns zijn karakteristiek voor de menselijke soort" bedoelt te zeggen "alle mensen hebben introns". ... Ik vermoed dat Gert bedoelt "welke introns we hebben is karakteristiek voor de menselijke soort, welke mutaties we hebben niet" ofwel 'alle mensen hebben dezelfde introns maar niet alle mensen hebben dezelfde mutaties"
phil_me 
july 2013 by arnow
Evolutie blog: Waarom DNA en geen RNA als erfelijkheids molecuul? (4)
"Volgens mijn biochemieboek is DNA met thymine niet stabieler dan DNA met uracil. Het voordeel van thymine boven uracil is gelegen in een biologisch mechanisme."
phil_me  biofunction 
july 2013 by arnow
Lopen uitgevonden in de bomen? Een kritische beschouwing. | evolutie.blog.com
Gert Korthof, Simon, Arno Wouters, Gerdien de Jong e.a. discussiëren over Behe's idee in *The Edge of Evolution* dat de malaria-parasiet het resultaat van intelligent ontwerp is.
phil_me  creationism 
july 2013 by arnow
Gerdien de Jong reageert andermaal op Van Woudenberg… | Taede A. Smedes
"Van Woudenberg probeert blufpoker" Gerdien de Jong antwoordt: vreemd genoeg ontkent Van Woudenberg in zijn blogbijdrage dat hij de de theorie van verwantenselectie (kin selection) verkeerd begrepen heeft. Deze ontkenning, en de rest van wat Van Woudenberg beweert, is een spelletje bluf: Van Woudenberg begreep niets van kinselectie en begrijpt niets van kinselectie, en hij heeft niet de moeite genomen genoeg te lezen om zelfs enig idee te hebben hoe diep zijn onbegrip is. Hij heeft zelfs nooit nauwkeurig gelezen: voor zijn blogbijdrage alleen even gescand voor een citaat. Desondanks blijft Van Woudenberg bij zijn eerste opvatting. Het alternatief zou zijn: toegeven van onwetendheid en onbelezenheid wat betreft evolutiebiologie. Dan zou direct de vraag naar voren komen: Meneer van Woudenberg, waar bent u in die boekjes eigenlijk mee bezig?
phil_me  Van_Woudenberg 
july 2013 by arnow
Gastbijdrage van René van Woudenberg | Taede A. Smedes
"Reactie op Gerdien de Jong" door René van Woudenberg. Gerdien de Jong is erg kritisch over wat ik in Omhoog kijken in Platland heb geschreven over evolutionaire verklaringen van de moraal. Haar belangrijkste punt is dat ik de theorie van verwantenselectie (kin selection) verkeerd heb begrepen en dat mijn kritiek daarop dus ook geen doel treft. Daarin heeft ze ongelijk.
phil_me  Van_Woudenberg 
july 2013 by arnow
Gerdien de Jong over de bijdrage van Van Woudenberg | Taede A. Smedes
"René van Woudenberg slaat met artikel de plank mis" Hoofdstuk 17 van Platland heet “Evolutionaire verklaringen van de moraal”, en is geschreven door René van Woudenberg. Er valt her en der wat op aan te merken, vooral over onderdeel 3, het onderdeel over kin selectie. Dit onderdeel dingt mee naar de prijs voor het stomste ooit over evolutiebiologie in het Nederlands geschreven (door Gerdien de Jong, 17 oktober 2007)
phil_me  Van_Woudenberg 
july 2013 by arnow
Kennis van de Nederlandse Samenleving | Spongia: Philosophy Blog EUR
Zojuist lees ik in een in de trein achtergelaten Spits tien vragen uit de toets Kennis Nederlandse Samenleving die de nieuwe Nederlanders van vandaag hebben moeten maken (Arno Wouters, Spongia, 15 December 2011)
phil_me 
july 2013 by arnow
Een rechtsbioloog over morele toelaatbaarheid | Spongia: Philosophy Blog EUR
Jaarlijks schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in samenwerking met het NRC Handelsblad een opstelwedstrijd uit. Die wedstrijd werd dit jaar gewonnen door Hendrik Gommer, universitair docent rechtsbiologie aan de Universiteit van Tilburg, met zijn opstel ‘Van religie naar biologie als grondslag van onze normen’ (Arno Wouters, Spongia, 18 oktober 2012, met een reactie van Gommer).
phil_me  phil_action 
july 2013 by arnow
Vrije wil voor wie belang stelt in empirisch onderzoek | Spongia: Philosophy Blog EUR
Over het boek *Hoe zo vrije wil?* (Arno Wouters, Spongia, 22 februari 2011)
phil_me  phil_action 
july 2013 by arnow
Humpty Dumpty, neuroscientist | Spongia: Philosophy Blog EUR
In a well-known passage in Through the Looking Glass (1872) Lewis Carroll pokes fun at the Oxford philosophers of his time, by viewing Humpty Dumpty (the egg from the nursery rhyme) as a profound but somewhat arrogant linguistic philosopher. Times have changed and today Humpty Dumpty has more of a neuroscientist talking about free will than of a linguistic philosopher (Arno Wouters, Spongia, 5 October 2011)
phil_me  phil_action  sci_status 
july 2013 by arnow
Wat zegt De Waal's werk over moraliteit
Discussie tussen Steven, Jan Riemersma, Arno Wouters, A. Atsou-Pier en anderen op het blog van Taede Smedes
phil_me  phil_action  De_Waal 
july 2013 by arnow

Copy this bookmark:description:


tags: