aleene + id:3212   4

Bert Leene @ SchoolBANK.nl
Scholen van Bert Leene
Johannes Calvijn Lyceum Kampen 1968 - 1974
School Zuid Kampen 1965 - 1968
leene  bert  id:3212 
december 2008 by aleene
VSIS
Directie:
dhr. H. Kieft (directeur),  hkieft@vandamschool.nl
dhr. E. Leene, bleene@vandamschool.nl
leene  egbert  (bert)  id:3212 
april 2006 by aleene
schoolgids putten
E. Leene (adjunct-directeur)
Zwaluwstraat 139
3853 CD Ermelo
telefoon: 0341 – 561521
e-mail  : bleene@vandamschool.nl
leene  egbert  id:3212 
april 2006 by aleene
Hervormde Gemeente te Ermelo
Kerkenraadscommissie Leerhuis

De kerkenraadscommissie 'Leerhuis Westerkerk' organiseert in het kader van een jaarlijks te kiezen
thema in overleg met de kerkenraad een reeks themadiensten op de eerste zondag van de maand.
Hierbij aansluitend wordt oo
leene  egbert  id:3212  google 
april 2006 by aleene

Copy this bookmark:description:


tags: