rouhani   60

« earlier    

מצוקת הרפורמיסטים באיראן - בין השמרנים לבין החתרנים - המכון למחקרי ביטחון לאומי
במחנה הרפורמיסטי באיראן מתנהל בחודשים האחרונים שיח נוקב סביב עתיד תנועת הרפורמות. שיח פנימי זה משקף חשש גובר בממסד האיראני, על אגפיו השונים, מפני השפעתם הגוברת של יסודות רדיקלים ("חתרניים") היוצאים כנגד שני המחנות הפוליטיים המרכזיים (שמרנים ורפורמיסטים) וקוראים תיגר על עצם קיומו של המשטר. כן משקף השיח את מצוקת הרפורמיסטים, שנדחקו בעשור האחרון מעמדות השפעה פוליטיות, ומעיד על כך שהזרם הדומיננטי במחנה הרפורמיסטי עדיין מבכר שינוי הדרגתי ובמסגרת החוק על פני שינוי מהפכני אלים. בטווח הקצר, התגברות הלחץ החיצוני על איראן עשויה לעודד התייצבות של חלקים מהציבור האיראני מאחורי המשטר מחשש לכאוס פוליטי או פגיעה בלכידותה ובשלמותה הטריטוריאלית של איראן. עם זאת, החרפת המצוקות הפנימיות, כישלון המשטר לספק להן מענה והתחושה כי אין ביכולתם של הפרגמטים בהובלת הנשיא רוחאני והרפורמיסטים להציע חלופה פוליטית יעילה, עלולים להגביר את תחושת הייאוש בקרב הציבור ולחזק מגמות של הקצנה ופופוליזם.

שנית, הוא מבטא את מצוקתם של הרפורמיסטים, שנדחקו בעשור האחרון מעמדות השפעה פוליטיות ונאלצו לתמוך במועמדים שמרנים מתונים, דוגמת רוחאני, כרע במיעוטו. האתגרים הפנימיים והחיצוניים הניצבים בפני הרפובליקה האסלאמית מחדדים את הדילמה בקרב הרפורמיסטים בין הצורך לתמוך בנשיא כרע הכרחי לבין החשש להיות מזוהים עם כישלונותיו, שעלולים להוביל להתחזקות קיצונים משמאל או מימין.
reform  Iran  protests  Rouhani 
august 2018 by elizrael
Twitter
RT : Top aide: “Trump is mistaken! Iran isn’t a threat to the American people. Today the biggest threat to the…
Rouhani  from twitter
july 2018 by kcarruthers
Nach Protesten: Iran sperrt Chatdienst Telegram | tagesschau.de
Daraufhin hatte der islamische Klerus auf die Sperrung der App gedrungen. Die Regierung von Präsident Hassan Rouhani ist zwar gegen ein Verbot der App, da es elementare Bürgerrechte verletze: Es könne ja auch nicht ein Buch verboten werden, nur weil einigen der Inhalt nicht gefalle, sagte Rouhani. Er konnte sich mit dieser Sichtweise jedoch offenkundig nicht gegen das konservative Lager durchsetzen.
rouhani  iran  telegram  quote 
june 2018 by elev8
Iran’s Priorities in a Turbulent Middle East | Crisis Group
The proponents of the former perspective warned against intervening militarily in Syria, lest it prompt a sectarian backlash against Iran and dilute Iran’s revolutionary ideal of siding with the downtrodden; instead, they championed reforms to counter the protests. The latter, by contrast, argued for aiding Damascus in supressing the uprising. The resulting deadlock in the SNSC was broken by the parliamentary speaker, Ali Larijani, who sided with the interventionists, but suggested offering a package deal to Damascus that, in addition to Iran’s military backing, contained demands for reforms. It remains unclear precisely what reforms Iran proposed beyond Syria making a transition to a more inclusive form of government, or whether Iran was willing to back up its proposal with genuine pressure. The fact is that whatever reforms may have been considered were overtaken by military priorities, as the uprising turned into a civil war and then a sectarian-tainted, zero-sum regional proxy conflict in which the regime’s survival rendered moot any notion of reform.
Mar15  Iraq  intervention  ForeignFighters  NSC  decision_making  Khamenai  Rouhani  Yemen  IranianProxy  Hizbollah  Saudi-Arabia 
april 2018 by elizrael
Twitter
RT : Day 5 Wrap:
1.It's an uprising. Clashes turn deadly.
2. tried but failed to address anger.
3.…
Rouhani  IranProtests  from twitter
january 2018 by kcarruthers
Twitter
, like most people, are complex & contradictory. They voted by 24 million for but now want to top…
Rouhani  Iranians  from twitter_favs
december 2017 by kohlmannj
Twitter
RT : This 24 hours after 41M Iranians voted. Nearly 60% for who wants better relations with the world.
Rouhani  from twitter
may 2017 by theory
Twitter
RT : This 24 hours after 41M Iranians voted. Nearly 60% for who wants better relations with the world.
Rouhani  from twitter
may 2017 by benny

« earlier    

related tags

'war  2013  abc  afp  agreement  al-qaeda  and  andrew_sullivan  angry  ap  arksy  as  awesome  bah  banks  bbc  belgium  breaking  chemical  civil  class  cohen  colonialism  cosedilavoro  davos  dc:creator=masonpaul  dctagged  deal  decision_making  defiant  diplomacy  dissident  dubai  economic  economics  economy  education  election  enpc  extremism  fail  foreignfighters  forum  fox  freethe7  friday  google  grand_strategy  greatsatan  greenmovement  guardian_council  hassan  headline  health  help  hezbollah  hizbollah  humanrights  ifttt  in  india  industry  intelligence_assessment  internal_struggle  intervention  intpoli  investment  iphone  iran's  iran.nuclearprogram  iran  iranelection  iranianproxy  iranians  iranprotests  iraq  iraqi  irgc  isis  islamicstate  israel  italy  jcpoa  journal  kerry  khamenai  khamenei  lebanon  livingstandards  mar15  measures  media  middleeast  mitigate  modesty_police  mumbai  news  newsfeed  nsc  nuclear  nuclearweapons  nyt  obama  obamabarack  oil  oman  op-ed  opposition  palastinian  pmoi  policy  politician  politics  postall  poverty  president  protest  protests  q3  qatar  quote  racism  re-imposes  reform  regional  reporters  resume  reuters  rohani  rouhaniafter  rouhanihassan  rural  sanctions  sanctions:  saudi-arabia  says  seckerry  seeks  shia  shiite_militias  situation'  socialmedia  society  spain  speech  street  supremeleader  syria  syrian  tcot  telegram  terrorism  threats  thursday  to  trade  trump  trumpdonald  uae  un  unga  unitednations  update  urban  us  usa  uspoli  video  violence  wa  war  washington  wikipedia  wikipediapage  world  yemen  zennie62 

Copy this bookmark:description:


tags: