filosophy   10

Atlas Transformace
Atlas Transformace je globálním průvodcem po transformačních procesech. Tento „slovník“ tvoří pomocí strukturovaných hesel a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum „transformační“, anebo jsou tímto termínem označovány. Atlas transformace shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Vznikl za přispění několika desítek autorů z celého světa a jsou v zde znovu publikovány některé zásadní dobové texty.
czech  books  filosophy  transformations  politics  history 
september 2011 by garcon
Argument map - Wikipedia, the free encyclopedia
An Argument map is a visual representation of the structure of an argument in informal logic. It includes the components of an argument such as a main contention, premises, co-premises, objections, rebuttals and lemmas.
mindmapping  arguments  logic  filosophy 
april 2008 by garcon

related tags

2010  2012  accessibility  arguments  author  books  czech  design  download  ebook  esoterism  essay  filosofia  flash  free  history  interview  lacan  library  logic  marx  mindmapping  mobile  natural  now  opensource  pdf  politics  relax  text  theory  transformation  transformations  webdesign  webstandards  zizek 

Copy this bookmark:description:


tags: