en   16423

« earlier    

Bedrijven en mbo-instellingen aan de slag met innovatief beroepsonderwijs | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj 7 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren krijgen circa 11 miljoen euro.  De investeringen  komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 21,5 miljoen euro.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Nieuwsberichten  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  nieuws  minocw 
3 hours ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over landelijk mediabeleid en over aanpassing mediawettelijke doorgifteverplichting | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het landelijk mediabeleid. Tevens stuurt hij het onderzoeksrapport 'Must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
20 hours ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over evaluatie van het Ruimtevaartbeleid 2012-2016 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer de evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016 aan.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
yesterday by JanWillemSwane
Free On Line Circuit Simulator | Paul Falstad
Circuit Simulator version 2.1.14js (pfalstad).

Original by Paul Falstad.
http://www.falstad.com/

JavaScript conversion by Iain Sharp.
http://lushprojects.com/

Thanks to: Edward Calver for 15 new components and other improvements; Rodrigo Hausen for file import/export and many other UI improvements; J. Mike Rollins for the Zener diode code; Julius Schmidt for the spark gap code and some examples; Dustin Soodak for help with the user interface improvements; Jacob Calvert for the T Flip Flop; Ben Hayden for scope spectrum; Thomas Reitinger for the German translation; Krystian Sławiński for the Polish translation; Andre Adrian for improved emitter coupled oscillator; Felthry for many examples; Colin Howell for code improvements.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

For details of licensing see http://www.gnu.org/licenses/.

Source code (Paul):https://github.com/pfalstad/circuitjs1

Source code (Iain):https://github.com/sharpie7/circuitjs1
Electronics  Design  Test  Circuit  Resources  Free  EN  Simulator  Online  Hardware  Tools 
3 days ago by abetancort
Beantwoording Kamervragen over alweer een ernstige mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque polit | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over alweer een ernstige mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque polit.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
5 days ago by JanWillemSwane
Kamervragen over zij-instromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden Kamervragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over zij-instromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
5 days ago by JanWillemSwane
Versterking filmklimaat in Nederland | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven heeft afspraken met de filmbranche gemaakt om de productie van de Nederlandse film te bevorderen. In ruil voor een laag BTW-tarief op bioscoopkaartjes steken de filmdistributeurs en bioscoopexploitanten meer geld in de productie van Nederlandse publieksfilms.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Nieuwsberichten  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  nieuws  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over een herziening van het btw-convenant Film | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over en herziening van het btw-convenant Film. Zij is verheugd dat het (herziene) ‘btw-convenant Film 2018’ door de partners en haar is ondertekend.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Aanbiedingsbrief rapportage burgerbrieven 2017 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Ministers Van Engelshoven en Slob (OCW) bieden de rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 aan de Tweede Kamer
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
‘Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen’ | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Gezamenlijk persbericht ministerie van OCW en VNO-NCW Ondanks het wettelijk streefcijfer van 30% en de maatschappelijke roep om meer vrouwen aan de top, blijft het aandeel van vrouwen in bestuursfuncties laag. Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen gaan VNO-NCW en een aantal topbestuurders uit het bedrijfsleven verschillende extra acties in gang zetten om te komen tot een eindsprint richting 2019, het jaar waarin het kabinet de balans zal opmaken. De afspraken werden gisteravond gemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) en Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW met een groep topmensen uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van Topvrouwen.nl en (institutionele) beleggers.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Nieuwsberichten  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  nieuws  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane
Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Het wordt makkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad ook makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Voorheen moesten voor zo’n gesprek grote excelbestanden worden doorzocht of verschillende jaarverslagen naast elkaar gelegd. Vanaf vandaag is er een website om dit soort informatie makkelijk te kunnen bekijken.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Nieuwsberichten  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  nieuws  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over 5,5 norm bij staatsexamen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om de geldende 5,5 norm bij staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwwijs af te schaffen.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
8 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer, mede namens Minister van Engelshoven (OCW), de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen aan die op 28 en 29 mei a.s. plaatsvindt in Brussel.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
8 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief stand van zaken besluit Onderwijscoöperatie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het besluit de Onderwijscoöperatie op te heffen.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
8 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief Programma Vernieuwing Studiefinanciering | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het verloop van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS).
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
8 days ago by JanWillemSwane
Beantwoording Kamervragen over oppotten geld door schoolbesturen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Westerveld (GL), Kwint (SP), Heerema (VVD) en Van Meenen (D66) over schoolbesturen die geld oppotten.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
12 days ago by JanWillemSwane

« earlier    

related tags

-  aaa  amazon  appliance  apps  automation  avbetalningsplan  bonnes.pratiques  brettterpstra  circuit  commandline  cours.info  cours  cultuur  de  design  dina  du  electronics  enseignement  fixar  free  futur  för  gratuit  guitare  hardware  hecho  home  ifttt  ipad  kamerstukken  kamervraag  ko  lifehack  mac  ministerie  minocw  nieuws  nieuwsberichten  onderwijs  online  organization  pbl  pea  pr  problème  productivity  puerto  reseau.social  resolution  resources  rico  rijksoverheid.nl  script  simulator  skulder  store    test  tips  todo  tools  toolsandtoys  van  vidéo  wetenschap  youtube 

Copy this bookmark:description:


tags: