boardgames   7441

« earlier    

Instagram
コンプレット勝った〜
#ボードゲーム
boardgames  from twitter
2 days ago by Worthmine
Twitter
コンプレット勝った〜
#ボードゲーム
boardgames  from twitter
2 days ago by Worthmine
Mestni vizionar – ProstoRož
Mestni vizionar
Družabna igra za grajenje vizij o javnem prostoru

Družabne igre danes z razlogom postajajo vse bolj priljubljeno orodje za debato o kompleksnih problemih, s katerimi se soočajo mesta. Pozivi k večjemu vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v načrtovanje prostora, ki smo jim priča po svetu, so s seboj prinesli tudi nekatere izzive. Čeprav vse več strokovnjakov in prebivalcev podpira participacijo in odpiranje načrtovalskega procesa, tradicionalne metode za vključevanje prebivalcev ostajajo precej nezanimive. Za številne prebivalce so razgrnitve načrtov, moderirane javne debate in ankete dolgočasne, zato se v načrtovanje prostora ne vpletajo, čeprav jih tema morda zanima.

Družabne igre temeljijo na vnaprej določenih pravilih in mehanizmih, kot so igranje različnih vlog, načrtovanje, pogajanje, razpolaganje z viri in razreševanje konfliktov. Ti mehanizmi so skupaj s »pravili«, ki se v realnem življenju prevajajo v naravne sile in družbene zakone, prisotni tudi v procesu sprejemanja odločitev o razvoju mest, zato so družabne igre dobra platforma za vpletanje prebivalcev v proces odločanja.

Mestni vizionar ima zelo preprosto zasnovo, od igralcev pa zahteva, da se pri kovanju vizij za javni prostor soočijo z nepričakovanimi in neželenimi urbanimi temami ter s svojo vizijo navdušijo soigralce.
game  city  vision  publicspace  boardgames 
3 days ago by sspela
Twitter
What a flow chart! All and connoisseurs of can use this chart to find their perfect board game.…
boardgames  gamers  from twitter_favs
4 days ago by drzax
Twitter
What a flow chart! All and connoisseurs of can use this chart to find their perfect board game.…
gamers  boardgames  from twitter_favs
4 days ago by nigeljames
Twitter
What a flow chart! All and connoisseurs of can use this chart to find their perfect board game.…
gamers  boardgames  from twitter_favs
4 days ago by shawnday

« earlier    

related tags

2017  3d  article  bestof  betrayal  boardgame  boardgameindustry  boardgames-with-kids  box  capitalism  card-games  cards-and-card-games  city  colonialism  culture  design  diversity  dominion  ebay  essen  feminism  foamcore  friends  game  gamelab  gamers  games  gaming  glorytorome  history  hn  howto  ifttt  insert  inserts  instapaper  jeremysignor  laser  lectures  list  maker  maths  mobydick  online  opensource  organization  paper  play  pnp  preço  preços  price  publicspace  purchases  recommandations  reviews  rpg  satire  sciencefiction  settlersofcatan  software  space  spiel17  storage  tabletop  ti4  tracking  tray  twilightstruggle  videos  vision  wargame  women  woodworking 

Copy this bookmark:description:


tags: