2369
showing only instapaper [see all]
Crime-Predicting Algorithms May Not Beat Untrained Humans
"Using Amazon Mechanical Turk, an online marketplace where people get paid small amounts to complete simple tasks, the researchers asked about 400 participants to decide whether a given defendant was likely to reoffend based on just seven pieces of data, not including that person's race. The sample included 1,000 real defendants from Broward County, because ProPublica had already made its data on those people, as well as information on whether they did in fact reoffend, public.

They divided the participants into groups, so that each turk assessed 50 defendants, and gave the following brief description:

The defendant is a [SEX] aged [AGE]. They have been charged with: [CRIME CHARGE]. This crime is classified as a [CRIMI- NAL DEGREE]. They have been convicted of [NON-JUVENILE PRIOR COUNT] prior crimes. They have [JUVENILE- FELONY COUNT] juvenile felony charges and [JUVENILE-MISDEMEANOR COUNT] juvenile misdemeanor charges on their record.

That's just seven data points, compared to the 137 that Compas amasses through its defendant questionnaire. In a statement, Equivant says it only uses six of those data points to make its predictions. Still, these untrained online workers were roughly as accurate in their predictions as Compas.

Overall, the turks predicted recidivism with 67 percent accuracy, compared to Compas' 65 percent."
from instapaper
3 days ago
The Spectre of an Advertising Meltdown: What You Need to Know
"Modern computers are incredibly complicated but almost all the performance comes from attempting to exploit two concepts: caches and parallelism. And modern computer security often rests on a principle of isolation, blocking the ability of one program to learn or affect what else is happening on the computer. Spectre and Meltdown exploit breaches of isolation due to the interaction of caches and some parallelism features."
from instapaper
3 days ago
It’s Time for Apple to Build a Less-Addictive iPhone
"Apple’s business model does not depend on tech addiction. The company makes most of its money by selling premium devices at high profit margins. Yes, it needs to make sure you find your phone useful enough to buy the next one, but after you purchase your phone and sign up for some of its premium services, Apple doesn’t really need you to overdo it. Indeed, because it can’t make infinite battery life, Apple would probably be O.K. if you cooled it with your phone a little."
from instapaper
4 days ago
A Guide to Journalists Thinking about Starting an Individual Media Company
"You see, the reason people decide to pay you is almost never because they want to support YOU, but is almost always because they want to pay you to support THEM."
from instapaper
6 weeks ago
Hard Questions: Are We Winning the War On Terrorism Online? | Facebook Newsroom
"Today, 99% of the ISIS and Al Qaeda-related terror content we remove from Facebook is content we detect before anyone in our community has flagged it to us, and in some cases, before it goes live on the site. We do this primarily through the use of automated systems like photo and video matching and text-based machine learning. Once we are aware of a piece of terror content, we remove 83% of subsequently uploaded copies within one hour of upload."
from instapaper
6 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Vad är digitaliseringen inte? Förmodligen är den inte en enkel process med en början och ett slut som kan beskrivas och sedan enkelt reproduceras. Den är inte som att måla ett hus. Den är mer som att måla en tavla.

Men det betyder inte att det inte går att lära sig hur man går tillväga. Det betyder emellertid att man behöver kreativitet, en egen vilja och en egen blick om man vill skapa något bestående.

Men pastischer behöver inte vara rena misslyckanden i digitaliseringen."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Digitaliseringen behöver inte vara snabb. Din egen digitalisering behöver bara vara snabbare – och mer robust – än den digitalisering som dina konkurrenter mäktar med. Avvägningen mellan robusthet och snabbhet är inte trivial – och en digitalisering som är snabbare än din miljös kan mycket väl vara maladaptiv. Myndigheten som snabbt inför digitala signaturer med viss teknik, men som misslyckas med att övertala andra, och när resten anammar tekniken ser de till sin förskräckelse att det är en annan teknik. Sjukhusavdelningen som inför ett digitalt journalsystem snabbt, och sedan ser att det inte är kompatibelt med något annat på sjukhuset. Interoperabilitetsproblem är knutna till frågan om rytm, inte hastighet. Går du i takt?"
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Hur snabbt utvecklas tekniken? I vilken takt utvecklas den? Tekniken utvecklas bara så snabbt som vi lär oss att använda den. Lärandets takt begränsar teknikens utvecklingshastighet."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Det sätt på vilket du kodar dig själv – insikten om att du kan koda dig själv – är centralt. Även i digitaliseringen. Inte: är du lönsam lille vän? Utan: är du interoperabel?"
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Solowparadoxens lösning ligger förmodligen i tre olika riktningar."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Ett korollarium: om vi ser världen som mjukvara, så blir digitaliseringen inte så mycket ett problem som handlar om hur vi digitaliserar eller representerar något digitalt. Utan ett problem som handlar nästan enkom om interoperabilitet. Hur ser vi till att de olika kodbaser som samhället består av kan förändra, utveckla och kommunicera med varandra? Hur kodar vi gränssnitten mellan medborgare, institutioner och teknik?

En programmeringsuppgift: hur skriver du ett program som tillhandahåller utbildning?
En digitaliseringsuppgift: hur skriver du social kod så att du förändrar utbildningssystemet genom att bygga effektiva gränssnitt mot nya institutioner, ny teknik och oss medborgare?

Idag kan skolor inte accessa de enorma mängder utbildning och kunskap som finns tillgängliga. Det är ett klassiskt gränssnittsproblem. Skolan är inte interoperabel med globala kunskapsbaser."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Den politiska frågan blir: hur skriver vi kod som spänner över både teknik, institutioner och medborgare? En del av den koden implementeras i datorer, en del i demokratiska institutioner och en del i oss som våtvara."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Att koda är att lösa ett problem med algoritmer och datastrukturer. Kod måste implementeras i någon sorts medium, men är förmodligen helt agnostiskt vad det gäller vilken sorts. Vi skriver kod för datorer, men lagstiftning är kod för samhällen. Institutioner bör byggas som mjukvara också, och vårt eget lärande är inget annat än, som DC Dennett observerar, att vi installerar olika former av appar i vårt medvetande. Fast den metaforen haltar litet – vi kan, och bör, ofta själva skriva dessa appar."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Digitalisering – som process – handlar inte om att just digitalisera. Att digitalisera i ordets snävaste bemärkelse kan betyda att man skapar en matematisk representation bestående av ettor och nollor av något. Denna process är intressant – av flera skäl – men den är inte nyckeln till den process vi vill studera."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Den förvandling vi genomgår som samhälle börjar med en förståelse av hur mjukvarufieringen påverkar samhället."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Den andra frågan här handlar om transitionsproblem, och hur vi kvantifierar och förstår dem. Den lilla tomtägarföreningen som digitaliserar sig tvingas ofta ha kvar pappersbrev eftersom de inte kan genomföra en fullständig digitalisering; man fastnar då med två olika processer och måste ta kostnaden för båda. Den kvardröjande “analoga” processen äter upp produktivitetsökningen som skapas av digitaliseringen. Det kan vara så att priset för detta, denna analoga kostnad, är mycket större än så – eftersom den också förhindrar genomgripande organisationell förändring. Det är i sig ett problem eftersom vi vet att det krävs att man organiserar sig runt tekniken för att kunna lösa ut produktivitetsvinsterna."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Det tredje spåret handlar om innovation och lärande. Vi har bara börjat utforska tekniken, och vi behöver lära oss mer och mer om den. Detta lärande i sig är en förutsättning för att vi ska kunna få de produktivitetsvinster som tekniken skulle kunna producera. Tekniken i sig kräver ett experimenterande förhållningssätt, och en vilja att lära sig att tänka datavetenskapligt. Hur vi organiserar detta lärande mer effektivt är ett centralt problem för den som vill angripa Solowparadoxen."
from instapaper
9 weeks ago
10 torsdagsmisstankar om digitaliseringen
"Den första, enkla, observationen är att vi inte mäter rätt. Vi ser exempelvis inte produktivitetsökningar som den vi bevittnat inom fotografin, eller encyklopediernas marknad. Wikipedia och digital fotografi fångas dåligt av existerande ekonomiska mått, och det gäller inte bara första ordningens värden, utan också andra ordningens värden: mängden öppet tillgängliga digitala foton har ett enormt värde som träningsmängd för olika former av AI – precis som Wikipedia. Vi behöver förstå inte bara “consumer surplus” utan kanske särskilt också “training surplus” som ett värdefenomen i informationssamhället. Data får värde i det sätt på vilket vi organiserar dem."
from instapaper
9 weeks ago
Millions of things will soon have digital twins
"suppliers could be asked to submit a digital twin of their product so that it can be tested in a manufacturer’s virtual factory before an order is placed."
from instapaper
11 weeks ago
Millions of things will soon have digital twins
"Even mass-produced goods that are far less complex are likely to end up having digital siblings. This would help with product tracking and verification, which is increasingly important in food manufacturing and pharmaceutical production. Just about any product could have a unique identifier that links to production data, if not a full digital twin, reckons Thomas Körmendi, the chief executive of Kezzler, a Norwegian company that produces secure product codes using an algorithm."
from instapaper
11 weeks ago
Millions of things will soon have digital twins
"Siemens is not alone in equipping its factories with digital twins. Its American rival, GE, is doing the same. Both companies also sell their digital-twin software, along with firms such as Dassault Systèmes, a French specialist in the area. Customers come from industries ranging from aerospace and defence to automotive, consumer products, energy, heavy machinery and pharmaceuticals."
from instapaper
11 weeks ago
Millions of things will soon have digital twins
"Maserati, which is part of Fiat Chrysler Automobiles (whose chairman is a director of The Economist’s parent company), used a digital twin to put its Ghibli sports saloon into production in Grugliasco, Italy, in just 16 months instead of the typical 30 months."
from instapaper
11 weeks ago
Millions of things will soon have digital twins
"The defect rate is close to zero, as 99.9988% of units require no adjustment, a remarkable feat considering they come in more than 1,000 different varieties.

Such achievements are largely down to the factory’s “digital twin”."
from instapaper
11 weeks ago
What Are Digital Twins And Why Will They Be Integral To The Internet Of Things?
"GE has partnered with Microsoft to build a virtual interface for the digital twin program that includes voice controls to determine operational difficulties. Parris said that a digital twin can access blueprints and create visual environments using the Microsoft HoloLens which allow an engineer to interact with an asset in a virtual space. The trick is to make the problem more consumable by a human in an immersive experience."
from instapaper
11 weeks ago
What Are Digital Twins And Why Will They Be Integral To The Internet Of Things?
"A simple malfunctioning seat can end up costing an airline thousands of dollars if the plane can’t takeoff on time or a spare part can’t be found. And what is especially annoying is that a digital version of that asset could have told engineers that the seat was about to fail days if not weeks in advance."
from instapaper
11 weeks ago
What Are Digital Twins And Why Will They Be Integral To The Internet Of Things?
"“The digital twin is a living model of something that delivers a business outcome,” said Parris, in an interview at GE Digital’s recent Mind + Machines event in San Francisco. “What we had before now was that everybody created models. Somebody tells me that I have a model of how something works, but they never change the model. The model comes with a system but what happens is in two or three years time something is not right and they say the model is wrong.”"
from instapaper
11 weeks ago
« earlier      
1 2 3 33 4 44con 5 6 7 8 9 a16z abf adobe affärer ai alfred algoritmer amazon anders android anna annonser anonymitet api app.net appar apple arbetsliv arbetsmiljö arduino automation bank barn barnhack betalning bigdata biologi biometri bitcoin blockchain blogg bloggar bloggat brandvägg brf btsync bu böcker citat crowdfunding crowdsourcing css cyanogenmod darknet datalagring datorer dayone decentralisering demokrati divi dns draft drafts drm dropbox e-böcker e-post ef eff ekonom ekonomi energi engelska entreprenörskap epost evernote facebook fb fildelning filosofi filter filterbubblan flightradar flyg fof fordon forskning foss fotboll fotografering foursquare frilansande frilansjournalist fxinternet fysiskspårning föredrag föreläsning företagande förlag förskola föräldraskap genus ghost google gps gtd hazel heartbleed historia hl howto hrv html humor hus hv hälsa hälsporre hårdvara ietf ifttt ik industriellit infografik instagram instapaper integritet internet ios iot jmg journalistik juridik kameraövervakning kanban klimat kodsamhället konst kreativitet kryptering kultur kunskap källkritik källskydd kärlek lagring lagstiftning lbs ledarskap lego lifehack lifelogging linux livet lstkalmar länktips läsplattor lösenord mac mailmate malvertising malware markdown marknadsföring mat matematik md media medicin meditation medium metadata microsoft miljö minecraft minne mitm mjukvara mobiltelefoner mobiltelefoni molnet molntjänster motion musik människa naturvetenskap nexa nvalt nyheter näringsliv nätneutralitet offline omnifocus omvärldsbevakning openvpn osx p2p paleo patent paypal pekplattor pgp pinboard piratkopiering platstjänster podcast politik porr positionering pr prism produktion program programmering prostatit prylar psykologi publicerat quantifiedself recept referens reklam relationer religion reporterapp reread resa riskkapital robotar rpi rss ryggsäck rymd samhälle samsung schack scratch sexualitet skola skriva socialamedier sommar spel sport spotify startups statamic statistik stipendier stockphotos strålning sublimetext sverige swift säkerhet tails taskpaper techstarts teknik teknikbloggen telekom telldus terrorism testa texttips thoresson tips todoist tor totag totest tpb tr trafik trello ttela tv twitter ubi underhållning uppfostran upphovsrätt uppslag utbildning utvalt verkstad vetenskap video videojournalistik vps väder webben webbutveckling wifi wikileaks wikipedia windows wishlist wordpress workflowy youtube zettelkasten Övervakning öppendata övervakning

Copy this bookmark:description:


tags: