7057
Twitter
RT : Made a time lapse of 380 photos from last night. A little bit fast as I had to fit it within Instagram max time lim…
from twitter
3 hours ago
Twitter
RT : Jag var sju och ett halvt. Flyg bombade oss. Det var inget nytt. Sen luktade det godis. Det var konstigt.

Och folk…
from twitter
2 days ago
Twitter
Den där mockupen på BBC:s webbplats med massa grejer som skymmer har redan besannats.
from twitter
4 days ago
Twitter
När jag ringde 114 14 efter att ha utsatts för rånförsök och misshandel blev mitt samtal först bortkopplat. Dags fö…
from twitter
5 days ago
Snowden kritisk mot it-bolag med Sverigekoppling – Omni
RT : "Snowden kritisk mot it-bolag med Sverigeband – möjliggjorde turkiskt nätspionage"
from twitter
5 days ago
Twitter
RT : We have a long way to go in this industry yet...
from twitter
11 days ago
Twitter
I’m quite surprised that I could reach you by calling again but not by you fulfilling your promise to…
from twitter
12 days ago
Twitter
Anyway, is there a my wife didn't have to enter here passport number but I had to for flight to Beijing? I'm a Swed…
from twitter
12 days ago
Twitter
Ja, det stämmer. Det finns två lokala val: landstingsvalet och kommunalvalet. I vårt fall för Stockholms lä…
from twitter
12 days ago
Twitter
De där annonserna är lokala för Stockholm men Socialdemokraterna är rikstäckande (och regeringsparti i Sver…
from twitter
13 days ago
Reclaim your abandonware
Twitter recently dropped support for their macOS client. While there are many fine third-party Twitter clients, there are some things they don’t do as well, due to limitations in Twitter’s public API.

But just because Twitter has abandoned their software, that doesn’t mean it’s dead! In this post, I will walk you through how to make a small change: update the program to support 280-character tweets.
assembly  dev  objective-c  twitter  macos  patching 
13 days ago
Twitter
Jag missade visst att det låg visst data på och annat på …
from twitter
15 days ago
Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970
Jag missade visst att det låg visst data på och annat på …
from twitter
15 days ago
Information tillgänglig för vidareutnyttjande - data.kb.se
Jag missade visst att det låg visst data på och annat på …
from twitter
15 days ago
Twitter
RT : En kanske oväntad effekt är att det nu finns bättre tillgång till rättsinfo från 1896 än från 1996: Jfr…
from twitter
15 days ago
Twitter
Det såg ut att vara ostrukturerad plaintext från OCR? Hade ju varit trevligt att åtminstone få sidpositio…
from twitter
15 days ago
Blog texts and dominant Jungian cognitive function | Kaggle
RT : Can you predict someone's dominant cognitive function (in a Jungian sense) from their blog posts? Try
from twitter
17 days ago
Twitter
Jag är glad att hade det här inslaget i morse så att jag kunde inse att jag glömt lägga till CSN-betalni…
from twitter
17 days ago
Twitter
RT : Kalmar kommun uppmanar verksamheter, fastighetsägare och kommuninvånare att hjälpa till att skotta bort snö framför…
from twitter
18 days ago
Flickr
Från mitt arkiv:
Solna centrum 2008:
Norrköpings centralstation 2007:
from twitter
18 days ago
Twitter
RT : Following people who write stuff for old machines and folk who write stuff for new machines means occasional confus…
from twitter
18 days ago
Folke Frennhoff - Sydsvenskan
Folke Frennhoff
Folke Frennhoff, Dalby, har avlidit, 73 år gammal. Han närmaste anhöriga är hustrun Ingrid samt barnen Magdalena och Peter med familjer.
folkefrennhoff  nekrolog 
18 days ago
Startsida Katrineholm.se - Katrineholm
Ställer man samma fråga för .se så hittar man och . (Browsealoud-hål…
from twitter
19 days ago
Twitter
Ställer man samma fråga för .se så hittar man och . (Browsealoud-hål…
from twitter
19 days ago
Kungälvs kommun - kungalv.se
Ställer man samma fråga för .se så hittar man och . (Browsealoud-hål…
from twitter
19 days ago
Potential for Discrimination in Online Targeted Advertising
Recently, online targeted advertising platforms
like Facebook have been criticized for
allowing advertisers to discriminate against
users belonging to sensitive groups, i.e., to
exclude users belonging to a certain race
or gender from receiving their ads. Such
criticisms have led, for instance, Facebook
to disallow the use of attributes such as
ethnic affinity from being used by advertisers
when targeting ads related to housing
or employment or financial services. In
this paper, we show that such measures are
far from sufficient and that the problem
of discrimination in targeted advertising is
much more pernicious. We argue that discrimination
measures should be based on
the targeted population and not on the attributes
used for targeting. We systematically
investigate the different targeting
methods offered by Facebook for their ability
to enable discriminatory advertising.
We show that a malicious advertiser can
create highly discriminatory ads without
using sensitive attributes. Our findings call
for exploring fundamentally new methods
for mitigating discrimination in online targeted
advertising.
discrimination  advertising  facebook  researcharticle  format:pdf 
19 days ago
ConvNetJS: Deep Learning in your browser
ConvNetJS is a Javascript library for training Deep Learning models (Neural Networks) entirely in your browser. Open a tab and you're training. No software requirements, no compilers, no installations, no GPUs, no sweat
deeplearning  machinelearning  browser  javascript 
20 days ago
Exploring handwritten digit classification: a tidy analysis of the MNIST dataset – Variance Explained
I’d like to further explore how data science and machine learning complement each other, by demonstrating how I would use data science to approach a problem of image classification. We’ll work with a classic machine learning challenge: the MNIST digit database.
data  mnist  machinelearning 
20 days ago
Building a retro split-flap display - Album on Imgur
designed and built a split-flap display in my free time over the last 2.5 years. Watch the video above with sound (for the full flapping, clattering glory) here: https://youtu.be/04el3LYiOaI

I've always loved these electro-mechanical displays, but you can't buy them for a reasonable price, so I figured I'd try making them myself (plus it's more fun that way!). Ultimately I wanted to design a split-flap display that can be built at home in small/single quantities and can be customized and put together by an intermediate hobbyist for not too much money.
display  diy  arduino  split-flap 
20 days ago
Twitter
RT : I ivern att marknadsföra sig, liksom vårda och stärka varumärket, tar sig kommunernas ”PR-arbete” stundtals udda ut…
from twitter
20 days ago
How to Run Inclusive Meetings · Franklin Hu
Peer review and feedback season is well upon us, and one of the most frustrating pieces of feedback I’ve received (and regrettably given) is “you should talk more in meetings.”
meetings 
23 days ago
You may not need localtunnel or ngrok | Rodney Rehm
Having my own root servers and dot wanting to die dumb I investigated SSH Reverse Tunneling and with a bit of help from Christian finally figured out what I needed to do.

Configuring sshd
Let's first check if we even need to configure anything at all. Connect to your server ($server) and with privileges (su or sudo) run the following command:
tunnel  proxy  ssh 
23 days ago
Twitter
RT : Fruktansvärt oseriöst, enlig mig, att 1) beskriva ett jobb som något som ”ser bra ut på CV:t” 2) använda ordvalet ”…
from twitter
23 days ago
Twitter
Remembering how hard it was to find code referenced in journal articles in the 00's, I think Github ha…
from twitter
24 days ago
MiniSpartan6+ DVID Logo - Hamsterworks Wiki!
This project overlays the Hamsterworks logo on the top corner of a 720p/60Hz DVI-D video stream. It can be used as a base for image processing projects. It uses the Scarab Hardware Scarab miniSpartan6+ FPGA development board.
fpga  dvi  hdmi 
24 days ago
RDS-koder i det svenska FM-nätet
Detta dokument syftar till att fungera som en guide till de aktörer som sänder analog
ljudradio (FM) och avser att bruka RDS-funktionalitet. Bakgrunden är att det är särskilt
viktigt att undvika krockar med de PI, SId-, EId- och andra ID-taggar som används för
Sveriges Radios program
rds  radiodatasystem  teracom  radio 
25 days ago
Leslie Lamport: Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System
The concept of one event happening before another
in a distributed system is examined, and is shown to
define a partial ordering of the events. A distributed
algorithm is given for synchronizing a system of logical
clocks which can be used to totally order the events.
The use of the total ordering is illustrated with a
method for solving synchronization problems. The
algorithm is then specialized for synchronizing physical
clocks, and a bound is derived on how far out of
synchrony the clocks can become.
Key Words and Phrases: distributed systems,
computer networks, clock synchronization, multiprocess
leslielamport  article  format:pdf  time  distributedsystem 
25 days ago
Twitter
Har barndomsminnen kopplade dit, bl.a. min första nya cykel (av märke Kildemoes).
from twitter
25 days ago
Twitter
RT : En läkare i Västergötland har fått ett strafföreläggande för tjänstefel – efter att ha slängt 55 patientjournaler i…
from twitter
26 days ago
Fighting Financial Fraud with Targeted Friction – Airbnb Engineering & Data Science – Medium
In this post, I’ll walk through how we leverage machine learning, experimentation, and analytics to identify and block fraudsters while minimizing impact on the overwhelming majority of good users. First, I’ll introduce our use of machine-learning (ML) models to trigger frictions targeted at blocking fraudsters. Then, I’ll outline how we choose the model’s threshold by minimizing a loss function, and dive into each term in the loss function: the costs of false positives, false negatives, and true positives. Finally, I’ll walk through a numerical example comparing the optimization of blocking transactions versus applying a friction.
fraud  airbnb  machinelearning 
26 days ago
Stomp Protocol Specification, Version 1.0
The ^@ is a null (control-@ in ASCII) byte. The entire thing will be called a Frame in this doc. The frame starts with a command (in this case CONNECT), followed by a newline, followed by headers in a <key>:<value> with each header followed by a newline. A blank line indicates the end of the headers and beginning of the body (the body is empty in this case), and the null indicates the end of the frame.
stomp  protocol  internet 
27 days ago
Twitter
RT : "Det kommer inte att komma några fler öppna variabler för DeSO under 2018 utan övriga variabler får man köpa av oss…
from twitter
27 days ago
RDS in Europe, RBDS in the USA – What are the differences and how can receivers cope with both systems?
The Radio Data System (RDS) for FM broadcasting
was developed within the European Broadcasting
Union. This system was specified by the
EBU in 1984 and has been introduced in the large
majority of European countries since 1987. Later
the system was slightly enhanced through several
modifications, and in 1990 it was adopted as a European
standard of CENELEC (EN 50067).
Today most FM stations in Western Europe use
RDS, and receivers, mostly car radios, with RDS
functionality are available in Europe from some
50 different manufacturers at prices that are only
slightly higher than those of conventional radios
rds  rbds  radio  standards  format:pdf 
27 days ago
2018: The Year of Emoji Convergence?
For years, different emoji sets have been causing problems in communicating a simple emotion. Send a grimace on iOS? Get a grin everywhere else. Send a grin from a Galaxy? Get an eye-roll everywhere else. This could be changing in 2018.
emoji  apple  samsung  pistol 
27 days ago
Tittarsiffrorna luras - Sydsvenskan
Tittarsiffror har blivit ett viktigt redskap i reklamkanalernas kamp om tittare och annonsörer. Men nu visar en uppsats gjord av Lars-Johan Blom och Jakob Holmstedt vid Statistiska institutionen vid Lunds universitet att siffrorna inte är så tillförlitliga som man hittills har trott.
mms  tittarsiffror  mätning  statistik 
27 days ago
Commodore KERNAL History | pagetable.com
If you have ever written 6502 code for the Commodore 64, you may remember using “JSR $FFD2″ to print a character on the screen. You may have read that the jump table at the end of the KERNAL ROM was designed to allow applications to run on a all Commodore 8 bit computers from the PET to the C128 (and the C65!) – but that is a misconception. This article will show how
commodore  8-bit  basic  assembly 
27 days ago
Twitter
RT : I still find it mildly amusing that recruiters find my profile on LinkedIn and from that deduce I'm a front end dev…
from twitter
29 days ago
(429) https://twitter.com/i/web/status/964057272946253824
I understand it would still cost you to determine if people are in the right…
from twitter
4 weeks ago
Songversations, Lip Flips, and Low Ratings: Lessons From a Week of Watching Jimmy Fallon - The Ringer
Long before the Trump segment, a Fallon backlash started brewing. Difficult People’s unforgettable burn summed it up best: “Isn’t it funny how Jimmy Fallon slowly turned The Tonight Show into a children’s birthday party?”
jimmyfallon  tv 
4 weeks ago
How to extract dominant colours from an image? - ImageMagick
I have a list of images with a background(textured or plain) and a product on it. The product colour is what I want to extract.
I want only the top 5 dominant colours, so that I can eliminate the first hex as the background colour and use the rest.The above script takes my image into a loop and creates about 50000+ hex codes. Also, I want this process to run in batch for all images in a folder not just one image.
imagemagick  color  imageprocessing 
4 weeks ago
Twitter
Apparently I can't read percent and "traffic" together without thinking of web traffic so now I'm thi…
from twitter
4 weeks ago
Convert PDF to JSON - Extract PDF data
Without a doubt, PDF became the de-facto exchange format for business documents. But PDF is “only” a replacement for paper and businesses around the globe have a hard time accessing important data which is trapped inside their PDF documents. On the other hand, JSON became probably the most popular data exchange format when it comes to syncing data between two web applications.
json  pdf 
4 weeks ago
Twitter
RT : Denmark sent a tech ambassador to California who "has never worked for a tech company and doesn’t have experience c…
from twitter
4 weeks ago
Twitter
RT : Greetings from Finland. This week’s weather forecast for various parts of the country. I consider this art.
from twitter
4 weeks ago
Kiba 牙
Kiba
Data processing & ETL framework for Ruby

Writing reliable, concise, well-tested & maintainable data-processing code is tricky.
Kiba lets you define & run such high-quality ETL (Extract-Transform-Load) jobs.
database  etl  ruby  data 
4 weeks ago
From an obfuscated Sudoku to Fibers and coroutines · On the Edge of Ruby
Which are the 2 solutions to this specific Sudoku puzzle. Running after changing the puzzle also solves the modified puzzle. Giving an empty puzzle (all _), the program will print every possible completed sudoku puzzle. However, that might take a while.
ruby  sudoku  solver  programming 
4 weeks ago
Designing Windows 95’s User Interface – Socket 3
a Microsoft employee, Kent Sullivan, on the process and findings of designing the new user interface for Windows 95.
ui  microsoft  windows  history  design 
4 weeks ago
Advice to the newish programmer - macwright.org
I occasionally field questions about computing and the industry from people starting out, whether it be friends switching jobs or just internet denizens. My answers are opinions, but I wish I had formed some of these opinions earlier. For someone’s benefit, here they are.
programming  development  advice 
4 weeks ago
Twitter
RT : So many *government* websites in the UK are running a crypto miner *right now*...
from twitter
4 weeks ago
basil.js //
basil.js is ...

– making scripting in InDesign available to designers and artists.
– in the spirit of Processing and easy to learn.
– based on JavaScript and extends the existing API of InDesign.
– a project by The Basel School of Design in Switzerland.
– has been released as open source in February 2013!
processing  code  javascript  via:mvsm 
5 weeks ago
Såg förövaren på tunnelbanan i Stockholm efter sonens död - DN.SE
tar justitieombudsmannen (JO) kritik mot Boråsanstalten. Enligt JO har anstalten brustit i sin skyldighet att underrätta anhöriga när den dömda mannen försattes på fri fot. 

JO skriver också atẗ̈̈ anstalt
jo  brott 
6 weeks ago
Twitter
RT : This is how talk to their customers.
from twitter
6 weeks ago
Twitter
RT : Anti-homeless architecture is just about one of the most depraved, hateful, unsympathetic things our species has ev…
from twitter
6 weeks ago
Twitter
RT : Bonnier is a proud Founding Partner of - join now, tickets to be released tomorrow!
WITsthlm2018  from twitter
6 weeks ago
Twitter
Rover the Dog från ökända Microsoft Bob dök ju upp i sökfunktionen i Windows XP (utan att ställa alltf…
from twitter
6 weeks ago
Twitter
Jag tycker inte att "Chinateatern" är den bästa träffen när man söker på "中国". Antar att Apple bara sortera…
from twitter
6 weeks ago
Twitter
Jag skulle heta Julia efter låten av men visade mig ha fel kön och fick iställe…
from twitter
6 weeks ago
Pavlov's Dog (band) - Wikipedia
Jag skulle heta Julia efter låten av men visade mig ha fel kön och fick iställe…
from twitter
6 weeks ago
« earlier      
3d accessibility advertising aftonbladet ai ajax algorithm algorithms amazon analysis android animation api apple applications arduino art article audio bbc blog blogg blogg100 bloggar bloggartikel blogging blogs bodies-without-organs book books browser business cache classification code collaboration color comics comments community copyfight copyright css culture data database datamining davidhall del.icio.us delicious design development diy dn drawing education electronics email extension facebook feeds film filter firefox flash flickr folksonomy fonts food fra free funny gadgets game general google gps granat granskningsnämnden graphics greasemonkey hack hacks happy_mutants hardware history howto html http humor identity image images inspiration interface internet ipad iphone ipod itunes jaikutråd java javascript jonudell journalism journalistik juridik language law learning library linguistics linux liu london lysator mac machinelearning macosx maker map maps marketing math media medieteknik-student metadata microformats microsoft mobile movie movies mp3 music musik mysql news norrköping opensource pdf perl photo photography photos php plugin podcast podcasting politics politik powerpoint presentation privacy productivity programming python radio raspberrypi rdf recommendation reference research review rss ruby rxmlparseerror science search searchengine security semanticweb socialsoftware software spam speech speechrecognition spotify språk sql sswc standards statistics svenska sverige sverigesradio svt sweden syndication tagging tags technology technorati terrorism testing text timehop tips tools tutorial tv tv4 tv4nyheterna twitter typography upphovsrätt usability usb valdemarsvik via:airbag-longboard via:boingboing via:del.icio.us via:del.icio.us/joeclark via:del.icio.us/mymarkup via:del.icio.us/staffanmalmgren via:flipboard via:lyskom via:slashdot via:unmediated video visual visualization web web2.0 webdesign webdev webstandards wifi wiki wikipedia windows wordpress writing xhtml xml yahoo youtube

Copy this bookmark:description:


tags: