18049
Github.com: Jekyll Now
Jekyll is a static site generator that's perfect for GitHub hosted blogs. Jekyll Now makes it easier to create your Jekyll blog, by eliminating a lot of the up front setup.
jekyll  automation  git  software  open-source  cli  staticsitegenerator 
1 hour ago
Dn.se: Bredbandsbolaget slipper blockera Pirate Bay
Bredbandsbolaget behöver inte stoppa sina kunder från att nå fildelningssajten The Pirate Bay. Sveriges första blockeringsrättegång gick därmed den väg operatören hade förespråkat. Film- och skivbolagen lovar nu att överklaga domen.

Bredbandsbolaget behöver inte stoppa sina kunder från att nå fildelningssajten The Pirate Bay. Sveriges första blockeringsrättegång gick därmed den väg operatören hade förespråkat. Film- och skivbolagen lovar nu att överklaga domen.

Domen är ett bakslag för de film- och skivbolag som i fjol stämde Bredbandsbolaget och krävde en blockering av piratsajterna.

Webbplatserna de krävde skulle blockeras var dels fildelningssajten The Pirate Bay och dels Swefilmer, en webbplats som strömmar piratkopierad film. Swefilmer stängdes dock i redan somras efter ett polistillslag.

Per Strömbäck, sakkunnig på Film- och tv-branschens samarbetskommitté, säger till DN att han är förvånad över domen.

– Vi kommer överklaga. Det här är ett bakslag för svenska film- och musikskapare. Sverige ligger på efterkälken och man kan notera att det är ett underbetyg för svenskts rättsväsende, säger han.

”Vid en bedömning av de samlade omständigheterna blir tingsrättens slutsats att B2 Bredbands (Bredbandsbolaget, reds anm) verksamhet i dess helhet är att anse som socialt adekvat trots förekomsten av andras brott mot upphovsrätten. B2 Bredband har därmed inte i objektiv mening medverkat till dessa intrång i rättighetshavarnas upphovsrätt”, skriver Stockholms tingsrätt i domen.

Domen är Sveriges första i sitt slag. Mängder med rättegångar har hållits mot individuella fildelare och personer som har drivit fildelningssajter, men aldrig förr har krav ställts på att en operatör ska tvingas blockera specifika webbplatser i sitt nät.

– En enig tingsrätt anser alltså att det inte finns förutsättningar att meddela ett sådant förbud som rättighetshavarna vill ha och avslår därför deras begäran, säger tingsrättens ordförande chefsrådmannen Anders Dereborg i ett uttalande.

Bredbandsbolaget har genom hela processen bestritt kravet och förespråkat att en operatör ska kunna erbjuda uppkopplingar utan att lägga sig i vilka tjänster kunden använder.

Kritiker menar att ett blockeringskrav rubbar en av internets grundläggande principer. Det kan, menar de, leda till att operatörer börjar koppla bort delar av nätet i förebyggande syfte, vilket Bredbandsbolaget tidigare har beskrivit som ”censur”.

– En fällande dom skulle få absurda konsekvenser med den lagstiftning vi har i Sverige. Den skulle leda till att vi under hot om straff kommer behöva granska sidor som en enskild säger att det begås brott på och bedöma ifall vi måste blockera dem, sa Anna Byström, chefsjurist på Telenor som äger Bredbandsbolaget, efter att rättegången avslutades i oktober.

Film- och skivbolagen betonade under rättegången att blockeringen inte ska ses som ett straff. Henrik Bengtsson, som företrädde bolagen i rätten, betonade att målet handlar om just dessa två webbplatser och tonade ner de långsiktiga effekterna.

Bakom stämningen stod skivbolagen Warner Music, Sony Music och Universal Music samt filmbolagen Nordisk film och Svensk Filmindustri. Dessa ska nu ersätta Bredbandsbolagets rättegångskostnader på 1,4 miljoner kronor.
articles  swedish  filesharing  piracy  law  bittorrent  trackers 
4 hours ago
Chinese Ghost Cities Coming to Life
Brand new skyscrapers and shopping malls, but silent streets and empty apartments. China’s so-called ‘ghost cities’ are a hot topic in the media nowadays. The city of Ordos, Inner Mongolia, is one of the most famous. This year, author Wade Shepard published a book about China’s ghost cities (Ghost Cities of China, 2015). Filmmakers Adam J. Smith and Song Ting made a documentary on the issue (The Land of Many Palaces, 2015). Are China’s ghost cities really dead?
china  cities  blog-posts 
8 hours ago
Freshly Squeezed: The Truth About Orange Juice in Boxes
When the juice is stripped of oxygen it is also stripped of flavor providing chemicals. Juice companies therefore hire flavor and fragrance companies, the same ones that formulate perfumes for Dior and Calvin Klein, to engineer flavor packs to add back to the juice to make it taste fresh. Flavor packs aren’t listed as an ingredient on the label because technically they are derived from orange essence and oil. Yet those in the industry will tell you that the flavor packs, whether made for reconstituted or pasteurized orange juice, resemble nothing found in nature. The packs added to juice earmarked for the North American market tend to contain high amounts of ethyl butyrate, a chemical in the fragrance of fresh squeezed orange juice that, juice companies have discovered, Americans favor. Mexicans and Brazilians have a different palate. Flavor packs fabricated for juice geared to these markets therefore highlight different chemicals, the decanals say, or terpene compounds such as valencine. The formulas vary to give a brand’s trademark taste. If you’re discerning you may have noticed Minute Maid has a candy like orange flavor. That’s largely due to the flavor pack Coca-Cola has chosen for it.
food  chemistry  blog-posts 
18 hours ago
The Secret Ingredient In Your Orange Juice
When the juice is stripped of oxygen it is also stripped of flavor providing chemicals. Juice companies therefore hire flavor and fragrance companies, the same ones that formulate perfumes for Dior and Calvin Klein, to engineer flavor packs to add back to the juice to make it taste fresh. Flavor packs aren’t listed as an ingredient on the label because technically they are derived from orange essence and oil. Yet those in the industry will tell you that the flavor packs, whether made for reconstituted or pasteurized orange juice, resemble nothing found in nature. The packs added to juice earmarked for the North American market tend to contain high amounts of ethyl butyrate, a chemical in the fragrance of fresh squeezed orange juice that, juice companies have discovered, Americans favor. Mexicans and Brazilians have a different palate. Flavor packs fabricated for juice geared to these markets therefore highlight different chemicals, the decanals say, or terpene compounds such as valencine.
food  chemistry  blog-posts 
18 hours ago
Macbook charger teardown: The surprising complexity inside Apple's power adapter
Have you ever wondered what's inside your Macbook's charger? There's a lot more circuitry crammed into the compact power adapter than you'd expect, including a microprocessor. This charger teardown looks at the numerous components in the charger and explains how they work together to power your laptop.
repair  hardware  electriticty  blog-posts  apple 
23 hours ago
Smithsonianmag.com: Five Ways to Start Eating Insects
The idea may be hard to swallow, but crickets and mealworms will likely be part of our sustainable food future.
articles  insects  food 
yesterday
FARM 432 : INSECT BREEDING
By 2050 meat production will have to increase by 50%. Considering that we already use one third of croplands for the production of animal feed, we will have to look for alternative food sources and alternative ways of growing it.

Farm 432 enables people to turn against the dysfunctional system of current meat production by growing their own protein source at home. After 432 hours, 1 gram of black soldier fly eggs turn into 2.4 kilogram of larvae protein, larvae that self-harvest and fall clean and ready to eat into a harvest bucket.
This scenario creates not only a more sustainable future of food production, but suggests new lifestyles and food cultures.

Black soldier fly adults don´t eat, the larvae can be fed on bio waste, therefore the production almost costs no water or CO2. Black soldier fly larvae are one of the most efficient protein converters in insects, containing up to 42% of protein, a lot of calcium and amino acids.
insects  design  food  environment  blog-posts 
yesterday
Time.com: A Manifesto to Self-Publishing Your Own Photobooks
Now, the organization has partnered with Aperture to publish Self Publish, Be Happy: A DIY Photobook Manifesto and Manual. “It is not a survey of recent photobooks. It is not one of the many ‘best-of.’ It is a call to arms—a rallying cry to take part, to act, to share,” says Ceschel. “But most importantly the book aims to prompt readers to make photos, to collaborate, and to publish them. In a time where everything is measured against its profitability, the act of making books, is not a nostalgic—or worse—retrograde endeavor, but it is an act of subversion, a flick of the middle finger to homogenous capitalist culture.”
articles  photography  books  culture  diy  blogs  reviews 
yesterday
Theguardian.com: The DIY photobook phenomenon
Self Publish, Be Happy – a project aimed at helping aspiring photographers to produce their own books – has now released a work of its own. And it's really rather beautiful. [...] "People send us the physical object," says Ceschel. "It could be a book or a stapled 'zine. Then we choose what we like and put it up on the site with all the details of how it was made, where it was printed, how much it costs and how to order a copy. It's all about thinking and creating outside the mainstream model of publishing, which most young photographers can't afford or simply don't want to get involved with."
articles  photography  books  culture  diy  blogs 
yesterday
Theguardian.com: Self Publish, Be Happy! The DIY saviours of photography
An army of young punks are heading up a ‘zine revolution. To mark their 5th birthday, we look at their most memorable (and most saucy) photobooks – from The Afronauts to Getting to Know My Husband’s Cock.
articles  photography  books  culture  diy 
yesterday
Bbc.com: Shrinking to Zero: The Raspberry Pi gets smaller
The latest edition is the Raspberry Pi Zero. It is slower than the full-size version (though faster than the original Raspberry Pi) and has fewer ports, but its main selling point is that it is so cheap. The Zero, which like its predecessors is being manufactured in Wales, will sell for £4 or $5. And subscribers of the Magpi, a Raspberry Pi magazine, will find a Zero attached to the cover of the magazine - possibly the first time that a computer has been a free giveaway.
articles  hardware  raspberrypi  magazines 
yesterday
Photobookstore.co.uk: Self Publish Be Happy — A DIY Photobook Manual and Manifesto photobook by Bruno Ceschel
An economic and cultural revolution has shaken the photobook world in the last five years: self-publishing. An army of photographers operating as publishers have had an instrumental role in today’s photobook renaissance. This book offers a do-it-yourself manual and a survey of key examples of self-published success stories, as well as a self-publishing manifesto and list of resources. The manual portion of this volume offers insight, advice, and rudimentary how-tos for the photographer interested in self-publishing. The survey offers an overview of the contemporary self-publishing landscape and includes a contribution by the Museum of Modern Art’s art librarian and bibliographer David Senior, which grounds today’s activities in a legacy of artists’ books and collectives. The case studies themselves will each illustrate a particular theme and genre of self-publishing (such as diary, documentary, or conceptual object), and will be accompanied by personal testimonies from the artists who created them. Author Bruno Ceschel, founder of the Self Publish, Be Happy organization, provides a rallying cry for all those involved in the contemporary photobook revolution―a moment in which the photobook, in all its infinitesimal manifestations, has never before been so omnipresent in our cultural landscape, nor so critical to the photographer’s practice.
books  photography  manual  diy 
yesterday
Github.com: Lost
Lost Grid is a powerful grid system built in PostCSS that works with any preprocessor and even vanilla CSS. You can think of it like the Autoprefixer of grid systems.
css  layout  webdev 
yesterday
Fire in Cairo
Fire in Cairo emerged from Egypt as an oblique and fragmentary document of revolutionary struggle. The book charts Connors’ uneasy engagement with the political turmoil that gripped the nation during its rapidly unfolding history. The complexity of the situation resisted comprehensive explanation, but invited metaphorical speculation. In his images Cairo reveals itself to be an enormous studio for social change, ripe with visual, sculptural and atmospheric residues of resistance. He weaves these together with portraits of Egyptians from across the political spectrum and his own experimental fiction. The result is a book that careens between reportage, poetry and surrealism to heighten the tensions between beauty, threat and historical consequence.
books  photography  srt  photographers-contemporary 
yesterday
Css-tricks.com: background-size
cover tells the browser to make sure the image always covers the entire container, even if it has to stretch the image or cut a little bit off one of the edges. contain, on the other hand, says to always show the whole image, even if that leaves a little space to the sides or bottom.
tutorials  blog-posts  css  webdev 
2 days ago
Css-tricks.com: Perfect Full Page Background Image
The goal here is a background image on a website that covers the entire browser window at all times.
webdev  css  blog-posts  graphics  tutorials 
2 days ago
Telescope — Build your own Hacker News, Reddit, or Product Hunt.
With Telescope, you can set up a site like Product Hunt or Hacker News in minutes. And you'll then be able to tweak your app's layout, colors, and branding without having to write a single line of code.
community  reddit  software  open-source  hackernews 
3 days ago
Swinsian — The Advanced Mac Music Player
Swinsian is a sophisticated music player for Mac OS X with wide format support, folder watching and advanced tag editing and designed to be responsive even with the largest libraries.
audio  music  player  apple  osx  software 
3 days ago
Adblockplus.org: Yahoo Mail now locking out Adblock users
Yeah, whatever Yahoo. The ADBLK_TRAP in the URL says otherwise. I confirmed with two other Yahoo Mail users that this is happening for them. I just wanted to bring it to ABP's attention since I could not find any discussion about it anywhere.
ads  forum-posts  yahoo 
3 days ago
Theatlantic.com: The Irony of Writing About Digital Preservation
Last month, The Atlantic published a lengthy article about information that is lost on the web. That story itself is in jeopardy.
preservation  journalism  articles 
3 days ago
The Internet ads that would not die
Brightcove’s new service will deliver video ads to consumers, even if they’re running an ad blocker. “We inject the ad into the video before it even gets to the page, so the ad blocker can’t block it,” said Mendels. “We’re not blocking the ad blocker; we’re just avoiding it.” He claimed that one unidentified customer saw ad revenues rise 50 percent after signing up for the Brightcove service.
ads  articles  business  video 
3 days ago
Spelarkivet – A Link to the Past
Spelindustrin i Sverige är en enorm marknad. Svensk spelutveckling omsatte 2012 hela 3,7 miljarder kronor och nordisk spelförsäljning 2013 visade på intäkter på över 8,7 miljarder kronor eller närmare en miljard euro. Vi som startade upp Spelarkivet anser det vara en självklarhet att ett så viktigt inslag i det svenska kultur- och näringslivet bevaras för framtida generationer. I Sverige finns redan filmarkiv, seriearkiv, musikarkiv och näringslivsarkiv av olika slag men inget spelarkiv. Spel är en kulturform som funnits i alla tider (eller ja åtminstone sedan 2600 f.Kr.). Det är dags att spelkulturen får den kulturella statusen den förtjänar och ett spelarkiv är ett steg i den riktningen. Spelarkivet fokuserar på TV- och datorspel men i ett längre perspektiv utesluter vi inte att andra former av spel kan bli aktuella. Följ med på resan och uppbyggnaden av Sveriges spelarkiv!
archiving  preservation  swedish  sweden  work  history  games 
3 days ago
The Story Behind the New WordPress.com
Our existing codebase and workflows had served us well, but ten years of legacy was beginning to seriously hinder us from building the modern, fast, and mobile-friendly experiences that our users expect. It seemed like collaboration between developers and designers was not firing on all cylinders.
development  software  blog-posts  wordpress  javascript  php  programming 
3 days ago
Wikipedia.org: Code of Hammurabi
The Code of Hammurabi is a well-preserved Babylonian law code of ancient Mesopotamia, dating back to about 1754 BC. It is one of the oldest deciphered writings of significant length in the world. The sixth Babylonian king, Hammurabi, enacted the code, and partial copies exist on a man-sized stone stele and various clay tablets. The Code consists of 282 laws, with scaled punishments, adjusting "an eye for an eye, a tooth for a tooth" (lex talionis) as graded depending on social status, of slave versus free man.
law  history  wiki 
3 days ago
News.ycombinator.com: The Internet Dream is sadly not compatibile with profit-driven world. We had som...
The Internet Dream is sadly not compatibile with profit-driven world. We had some good times back when it all begun, because then nobody besides techies cared. Now that the Internet is a money making machine, there are tons of incentives to make it worse and little to make it better.

In order to keep the corruption away, or maybe even limit it, all of us and our coworkers would have to start risking their livelihoods by torpedoing the insane ideas our managers and bosses have. I tried, and it's hard, and unless it's a collective action your boss won't listen to a lone techie telling him that this business idea of his is actually socially destructive and is abusing the users.

And that even doesn't begin to solve the problems of techies who went over to the dark side, who have both the profit-at-all-costs mindset and skills to pull it off.
hackernews  forum-posts  business  internet  netpolitics  privacy 
3 days ago
Medium.com: The End of the Internet Dream?
In 20 years, the Web might complete its shift from liberator to oppressor. It’s up to us to prevent that. Earlier this month Jennifer Granick was the keynote speaker at Black Hat 2015. This is a modified version of the speech she delivered.
internet  netpolitics  law  presentation  hack 
3 days ago
Google.com: Google Developers — Configure the Viewport
Recommendations

Pages optimized to display well on mobile devices should include a meta viewport in the head of the document specifying width=device-width, initial-scale=1.

<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1">
html  webdev  responsive  google  references 
4 days ago
Wired.com: How to Baffle Web Trackers by Obfuscating Your Movements Online
AdNauseam clicks every ad on every page I visit, baffling ad networks. When I do a search, TrackMeNot sends a stream of fake queries in the background—like “conan o’brien” and “watch tokyo samsung”—so Google and Bing can’t easily profile me either.
ads  privacy  extensions  browser  firefox  articles 
4 days ago
Wikipedia.org: Artist's portfolio
Photography portfolios can focus on a single subject. It can be a collection of photographs that were taken with a certain type of camera, in one geographic area, of one person or a group of people, only black & white or sepia photos, a special event etc.

Many Photographers use portfolios to show their best work when looking for jobs in the photography industry. For example:

Wedding photographers may put together a book of their best wedding photos to show engaged couples that are looking for a wedding photographer.

Photojournalists can take a collection of their best freelance work when looking for a job.
photography  art  language  wiki 
4 days ago
Coming soon: chicken meat without slaughter
An Israeli foundation is first in the world to research mass production of cultured chicken breast, a real meat product starting from a single cell of a real bird.
articles  science  meat  vegetarian  food 
5 days ago
Techradar.com: Roku 3 review
The Roku 3 is the gold standard in streaming. A combination of simplicity, quality and a wide range of services make it the set-top box to beat.
reviews  pvr  video  audio  hardware  player 
5 days ago
Github.com: Soundcast
Mac OS X Menubar app to cast system audio to Chromecast.
chromecast  audio  network  wifi  open-source  software  apple  osx  menulets 
5 days ago
Theguardian.com: Crying with laughter: how we learned how to speak emoji
The ‘face with tears of joy’ symbol has been named the word of the year. How did a Japanese teen gimmick end up changing the way we communicate? Plus, a crash course in how to use the aubergine, side eye and sinkhole.
articles  emoji  language 
5 days ago
VeraCrypt
VeraCrypt is a free disk encryption software brought to you by IDRIX (https://www.idrix.fr) and that is based on TrueCrypt 7.1a. [ https://news.ycombinator.com/item?id=10602900 ]
windows  encryption  open-source  software  security 
5 days ago
Stackoverflow.com: html - Use &middot; instead of bullet for <ul>
CSS (works in any browser supporting :before and content: ):

li:before {
content: '\b7\a0'; /* \b7 is a middot, \a0 is a space */
}
li {
list-style:none;
text-indent:-.5em; /* helps make it look more like it's a bullet. */
}
Caution: It is not a real list style. Therefore, when you have wrapped lists, it will look funny. This can perhaps be mitigated by a negative text-indent of a few units to get it to function more like a list-style.

Another implementation:

li:before {
content: '\b7\a0';
position:absolute;
right:100%
}
li {
list-style:none;
position:relative;
}
This version seems to work better. I often use :before and :after to add extra things like borders, but if you are adding a bullet I imagine that that is not the case. Even though this is the alternate suggestion, it is probably the preferred one.
css  webdev  forum-posts  tutorials 
6 days ago
Ovanligt gott rågbröd
Jag är verkligen nöjd med det här brödet. Det smakar mycket råg och surdeg på ett fint sätt, och konsistensen är precis som jag vill ha den – brödet är otroligt saftigt men inte kladdigt alls (visar sig också på att brödet är lätt att skära). Brödet består bara av fullkornsråg, filmjölk, salt och lite surdeg. Om man vill kan man ersätta filmjölken med vatten, men jag tycker filen ger den ännu godare smak. (Om man använder vatten kan man dra bort 50–75 gram.) Här kommer receptet:

Dag 1 kväll
Blanda 500 g fullkornsrågmjöl, 550 g filmjölk, 10–12 g salt och en klick surdeg. Jag använde cirka 50 gram av min fasta vetesurdeg, men jag är övertygad om att det går precis lika bra med vilken surdeg som helst, så länge den är pigg och kry. Degen ska jäsa länge, så det behövs inte mer än en liten klick. Rör ihop till den deg, täck med lock och låt jäsa i rumstemperatur cirka 20 timmar.

Dag 2, eftermiddag
Nu ska degen ha jäst upp ganska bra och dofta riktigt syrligt och härligt. Klicka ner degen i en smörad brödform, strö på lite mjöl och låt jäsa tills den rest sig ett par centimeter och det börjar dyka upp små hål i brödet. Svårt att ange en exakt tid, men jag skulle säga att det tar nånstans mellan 2 och 4 timmar. Är degen åt det lite lösare hållet jäser den snabbare, medan en fastare deg ger trögare jäsning.

Dag 2, kväll
Värm ugnen till 210 grader och grädda brödet cirka 60 minuter. Sista 10 minuterna kan man vända ur brödet ur formen så får det lite extra färg runtom. Man kan kolla om brödet är klart med en stektermometer – vid 98 graders innertemperatur är det klart. Låt brödet svalna över natten invirad i en handduk.

Servera till frukost med smör, ost och gurka!
recipes  food  bread  blog-posts  swedish 
7 days ago
The Paris Attacks Were An Intelligence Community Failure, Not An 'Encryption' Problem
Over the past few days, we've been highlighting the fever pitch with which the surveillance state apologists and their friends have been trampling over themselves to blame Ed Snowden, blame encryption and demand (and probably get) new legislation to try to mandate backdoors to encryption.
articles  surveillance  terrorism  encryption 
7 days ago
The Limits of The Panopticon
First, the sheer volume of “known radicals” –at least 5000—makes prospective monitoring impossible. How does one effectively monitor 5000 individuals and identify who among them will pose an actual threat? After all, most never will. It didn’t matter that Salah Abdeslam used his own name and credit card when booking his hotel room. Abdeslam was simply one of thousands identified as maybe or maybe not posing a threat.
surveillance  terrorism  articles  law 
7 days ago
Dn.se: Löfvens statliga trojaner väcker frågor
Regeringen vill ge Säpo rätt att infektera misstänkta terroristers datorer med statliga trojaner. Det är en väntad reaktion på att kryptering blir vanligare, men det väcker en rad svåra frågor, skriver DN:s Linus Larsson.
surveillance  virus  hack  swedish  sweden  articles 
7 days ago
Theatlantic.com: Estonia Is Embracing Personalized Medicine With Its DNA Biobank
The country’s genetic biobank is still in its earliest stages, but the government hopes to one day have enough donors to totally overhaul its health-care system.
dna  articles  health  surveillance 
8 days ago
Magnusphotos.com: Exhibition - David Hurn: Just Passing Through
I have a ‘chum’ in Stockholm - a favourite city. Since late 2009 I have made six visits. I have spent many days meandering by myself. I make no pretence of suggesting I have done any pre sociological or political research, in fact I enjoy being in a place where I am ignorant of virtually everything. I suppose I am simply a traveler - a pompous word making me pretend I am not a tourist. Tourists are what other people are. However I quite like tourists. They travel to far away places to look at things they would ignore at home but they do it having fun - sadly the very places they patronise are often distorted by their very affection and they tend to patronise the clichéd places, but that simply means a place that is over frequented because of its interest. But for most it’s their first viewing, and they enjoy it. I often recall a John Updike quote “Giving the mundane its beautiful due”. It doesn’t surprise me that I end up being a ‘traveller’ who enjoys passing time by photographing the nuances of tourism.
stockholm  photography  exhibitions  photographers-contemporary 
8 days ago
A Back Door to Encryption Won't Stop Terrorists
There's no evidence the plotters of the Paris terrorist attacks used encrypted communications, but debates about whether the technology should have a "back door" for intelligence services are heating up again. The debate, however, probably will have little effect on terrorist organizations.
encryption  surveillance  politics  articles  terrorism 
8 days ago
Facing Change — Documenting America
We are a non-profit collective of dedicated photojournalists coming together to explore America and the critical issues it faces. Our goal is to create a visual resource that raises social awareness and expands public debate.
photography  history  journalism  usa 
8 days ago
The new kings of YouTube botting
These days, buying views has been made so easy that a 6-year-old could do it. All you need is a YouTube link, a couple clicks to choose how many YouTube views you want, and a PayPal account to transfer payment. I made five deals in total through the entire reporting process. Orchestrating those five purchases took less than five minutes. In total, I bought 20,000 from Kenzo for a flat $20, 10,000 for $22 off authentichits.com, and another 5,000 at 500views.com for $24.99. (I also haggled for those freebies from Safal and another handful from authentichits.com.) Here’s what the geographic makeup of the video’s views looked like after my last purchase from 500views.com. [ https://news.ycombinator.com/item?id=10572585 ]
video  youtube  articles  business  seo  automation 
9 days ago
Theintercept.com: Edward Snowden Explains How To Reclaim Your Privacy
"Everybody should be running adblock software, if only from a safety perspective…"
privacy  surveillance  tutorials  interviews  articles  ads 
9 days ago
Hackaday.com: Resurrecting Duckhunt
Bringing old things back to life holds a great sense of joy for most people. The never ending pursuit of recapturing our youth leads us down roads we’ve long forgotten. Along the way, we tend to bump into forgotten memories which jostle other forgotten memories which allows us to relive happy times we haven’t thought of in years, sometimes even decades. For some, the roar of a 351 small block sweeps them back to high school and the fast nights of cruising down main street with the FM radio cranked up as high as it would go. For those of us who were born in the 80’s and 90’s, video games can bring back such memories. Who among us can forget our first encounter with Link, the elegant theme music of Final Fantasy or up-up-down-down-left-right-left-right-b-a-select-start?
nintendo  nes  weapons  blog-posts  hack  diy  games  history 
9 days ago
Gu.se: Tyrone Martinsson
Tyrone Martinsson forskar kring fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han intresserar sig särskilt för hur fotografiska bilder kan användas kring det som rör människan i relation till miljön - och hur vår syn på natur och landskap förändras över tid. Forskningens utgångspunkt är fotohistoriens koppling till modernitetens utveckling. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.
environment  photography  science  swedish  history 
9 days ago
Economist.com: Pulled back in
The world is entering a third stage of a rolling debt crisis, this time centred on emerging markets.
articles  economics  politics 
10 days ago
Staticman — Static sites with superpowers
A commenting platform for a blog, a reviews section for a product or a voting system are just a few common examples of user-generated content seen in websites. But implementing them on a static site can be challenging and developers often resort to third-party services that inject content through JavaScript embeds or iframes. [ https://news.ycombinator.com/item?id=10546253 ]
staticsitegenerator  webdev  software  jekyll 
10 days ago
Thediplomat.com: Vietnam Is Changing… And So Is the Balance of Power in Asia
All signs point to intense internal debate on leadership and foreign policy.
politics  asia  vietnam  articles 
10 days ago
Idlewords.com: The Advertising Bubble
A few days ago VentureBeat published an article called The 7 martech buying trends shaping sales & marketing strategies in 2016, a piece of sponsored prose remarkable not for its content, but for being at least four layers of advertising removed from any kind of productive economic activity.
ads  business  economics  blog-posts 
10 days ago
Sweden Simulator
Experience the many joys of Swedish life in this unique Virtual Reality experience. Works best with Google Cardboard, or the Oculus Rift.
sweden  culture  vr  fun 
10 days ago
Biking The Ho Chi Minh Highway
Heads up! Below is a super long post about bike stuff.
travel  blog-posts  vietnam  bikes 
11 days ago
Why Free Can Be a Problem on the Internet
T-Mobile, the wireless company, said last week that it would let customers watch as many movies as they wanted on services like Netflix and HBO as well as all other kinds of video, without having it count against their monthly data plans. Given the growing popularity of streaming video, its plan, called Binge On, should appeal to many consumers. But there are real concerns about whether such promotions could give telecommunications companies the ability to influence what services people use on the Internet, benefiting some businesses and hurting others.
articles  netneutrality  internet  isp 
11 days ago
What's in a name? Ages and names predict the valence of social interactions in a massive online game
What's in a name? Ages and names predict the valence of social interactions in a massive online game.
science  games  language  name  username  culture 
12 days ago
Mindfulness meditation trumps placebo in pain reduction
Mindfulness meditation reduced pain by activating brain regions (orbitofrontal and anterior cingulate cortex) associated with the self-control of pain while the placebo cream lowered pain by reducing brain activity in pain-processing areas (secondary somatosensory cortex).

Another brain region, the thalamus, was deactivated during mindfulness meditation, but was activated during all other conditions. This brain region serves as a gateway that determines if sensory information is allowed to reach higher brain centers. By deactivating this area, mindfulness meditation may have caused signals about pain to simply fade away, Zeidan said.
meditation  science  pain  psychology 
12 days ago
« earlier      
adobe ads android animals apple archiving art articles artist audio automation backup bash benchmarks bikes bittorrent blog-posts blogging blogs books browser business cameras canon cd children chrome cli color comics communities compare composing compression conversion copyright cpu crime css culture customize death development digital-imaging diy documentaries domains drugs dvd economics education email emulation encryption environment exercise extensions facebook filesharing filesystems finder firefox flash flickr fonts food forum-posts freeware frontend fun gallery games geek gmail google graphics gui hack hackernews hardcore hardware hdd health hiphop history hosting html html5 icons ie instant-messaging internet interviews iphone japan javascript keyboard language laptop law lenses leopard linux lists maps metadata microsoft money monitor movies mp3 museum music nature network news nintendo nutrition open-source organization os osx p2p pdf philosophy photographers-contemporary photography photos photoshop php piracy plugins politics portable presentation preservation privacy programming psychology radio raw reddit references religion remote resources reviews rss science screenshot scripting search security server sex shell shopping sleep software space sport standards stats stockholm storage streaming strength sweden swedish tagging telephony television terminal test themes time tofeed tools travel tumblr tutorials tweak twitter typography unix url usa usb utilities vehicles video videos war water web2.0 webdesign webdev weird wifi wiki windows wordpress work xp youtube

Copy this bookmark:description:


tags: