mandoisland + mandolinenorchester + polen   8

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Łąkiem - Frygi
W roku szkolnym 1969 - 1970 Stanisław Gortat - nowy nauczyciel muzyki - założył w Szkole Podstawowej chór szkolny, a już w następnym roku - zespół muzyczny. Ówczesne instrumentarium stanowiły:akordeon, gitara
i mandolina, a pierwszymi uczniami byli: Jolanta Chylewska, Hanna Tabaka, Grażyna Jabłońska, Jerzy Chuchrak, Marek Biełusz, Jerzy Kocimski i Andrzej Rosiński.W październiku 1976r. Stanisław Gortat już jako specjalista d.s pracowniczych i socijlnych zatrudniony w Stacji Hodowli Roślin w Scholastykowie,otrzymał od dyrektora dr. Jana Frieske polecenie założenia zespołu muzycznego. Natychmiast zakupiono najtańsze
i dostępne na rynku instrumenty - mandiliny, a na etat zatrudniono instruktora Józefa Serokę - nauczyciela muzyki ze szkoły w Lipce, mającego duże osiągnięcia, szczególnie w pracy z chórem. Po rezygnacji z pracy J.Seroki pieczę nad mandolinistami ponownie przejął St.Gortat .W 1980 próby odbywały się już w dwóch grupach wiekowych. W tym też roku przy świetlicy powstał tetatrzyk kukiełkowy, którego aktorami byli członkowie zespołu. Podczas III Wojewódzkiego Przeglądu Wokalno-Instrumentalnego
mandolinenorchester  Polen 
september 2013 by mandoisland

Copy this bookmark:description:


tags: