262
Killarna – sofia lilly jönsson
Nilecitys brandstation befolkas av mjuka brandmän som bakar sockerkaka till varandra i bar överkropp. Den homosociala situationen känns lätt igen i olika branscher. I kristen medieoffentlighet befolkas brandstationen av Eric Schüldt, Joel Halldorf, Patrik Hagman, John Sjögren, Emanuel Karlsten (och Andreas Ekström, ateist men med i utkanten av gänget ändå), Ludvig Lindelöf, Christoffer Skogholt, och kanske några till samt ett gäng mindre kända unga män (under 40), mest präster, som inte själva medverkar i medierna men som finns med i cirklarna på ett eller annat sätt.
christianity  sexism 
january 2018
Sten på sten läggs på Europamuren | Göteborgs Fria
Läste du om 13 år gamla Abdullah som dog efter att ha tvingats spendera natten på Italiens gator? Att känna till hans öde räcker egentligen. Vet ändå att i det nya lagförslaget ska Eurodac, fingeravtrycksregistret, utökas och börja registrera barn så små som sex år gamla. I dag är gränsen fjorton år, men minns att det enda rimliga är att ingen människa registreras.

Det föreslås att systemet utökas med ansiktsigenkänning och att informationen ska delas med hemlandet vid utvisning. Människor ska inte bara skickas tillbaka till stater de flytt, samma stater ska också servas med information om dem. Allt för att ingen ska våga komma hit.
migration  asylum  repression 
october 2017
The Jewish state's just barred a rabbi from entering. So where's the Jewish protest? - Opinion - Israel News | Haaretz.com
Imagine the outrage in the Jewish world should the headline read: "European Country Bars Rabbi From Entering Based on Political Beliefs."
From the Anti-Defamation League to the American Jewish Committee, cries of anti-Semitism and accusations of denial freedom of speech would abound.  Petitions would circulate and meetings with international envoys and ambassadors would ensue, and rightly so.
But when the country banning the rabbi is Israel - not a peep.
israel  bds  borders 
july 2017
Facing history half a century since expulsion of Poland’s Jews - Opinion - Jerusalem Post
This month marks the 49th anniversary of the state-sponsored antisemitic campaign of March 1968 in communist Poland. The last remaining survivors of the Holocaust – in a country that, prior to the war, had more than three million Jewish citizens – were declared to be “foreigners,” “Zionists,” “cosmopolitans” and the ultimate enemies of the Polish People’s Republic.
antisemitism  history  poland  judaism 
march 2017
The Furred Reich: The truth about Nazi furries and the alt-right
People who dress up as animals are adopting Nazi-style iconography and calling themselves “alt-furry”. What’s behind it?
lolwtf 
february 2017
The Lessons of Kohelet - A shiur to launch the Koren Sacks Sukkot Mahzor - Rabbi Sacks
On 26th September 2016, Rabbi Sacks delivered a shiur to officially launch the Koren Sacks Sukkot Mahzor
judaism  sukkot  theology 
october 2016
Polis bakom kritiserad demoplats
Det var polisen i Stockholm som föreslog att invandringsfientliga Folkets Demonstration skulle hållas på just Raoul Wallenbergs torg.
Olämpligt och historielöst, säger judiska församlingens ordförande. Men demonstrationerna väntas fortsätta.
judaism  acab 
october 2016
Bengt Ohlsson: Vi lyssnar efter stöveltramp medan Trump twittrar sig mot valseger - DN.SE
De sovjetiska massmorden må ha skördat fler offer, men som historisk realitet är de liksom inte lika inarbetade som nazismen.
arsenikdoser 
october 2016
”Vi måste våga tala mer om buddhismen” | Andrev Walden | Kolumnister | Nyheter | Aftonbladet
Om en religion är en betydande faktor bakom sexuellt våld mot kvinnor borde man hitta en religiös tråd i statistiken när man tittar ut över världen. Problemet är att den här sortens statistik är krånglig, antalet rapporterade våldtäkter i olika länder är nästan poänglöst att jämföra eftersom skillnader i anmälningsbenägenhet och juridiska definitioner gör siffrorna mer eller mindre oanvändbara - de flesta begriper att en svensk kvinna inte löper 126 gånger högre risk att våldtas än en kvinna i Afghanistan (som rapporterar 160 våldtäkter om året på 32,5 miljoner invånare). För att närma oss relevanta siffror måste vi titta på den sortens intervjubaserade studier som borrar sig ner i mörkret.
feminism  violence  racism 
may 2016
Yiddish Phrases
Selected Yiddish Words and Phrases - impress your friends and family
yiddish 
february 2016
Avskaffa humanioran? | Lundagard.se
På ett liknande sätt är det med humanioran. Universiteten har denna fantastiska fakultet, där människor kan studera vetandets själva grunder, reflektera över sin existens och över språkets verkan på vår verklighetsuppfattning. Men det faktum att dessa institutioner är just humanistiska, med den underförstådda idén att studierna kring de mer abstrakta och estetiska dimensionerna av existensen sker just där och ingen annanstans, riskerar att bli ett problem. Någon gång blev studier som något som utvecklade den abstraherande individen något som reserverades för en fakultet. Inom andra discipliner kan det fortfarande finnas, men då som en sekundär aspekt.
philosophy  humanities  critique 
february 2016
Hans Ruin svarar Tännsjö och Frostegård om praktisk filosofi - DN.SE
Inom denna forskning består det vetenskapliga arbetet ofta i att presentera en konstruerad exempelsituation, ett fantastiskt scenario med olika former av dödlig utgång, på vilka man testar sina teorier. Standardböckerna i genren bygger ofta på en förenklad treställig uppsättning värdeteorier, en dygdeetisk, en deontologisk eller pliktetisk, och en utilitaristisk eller konsekvensetisk.

Övningarna består sedan i att lära studenter att köra en uppsättning konstruerade fakta genom modellerna för att få fram utfall, precis som i det löjliga exempel som Tännsjö själv lyfter fram med huruvida det är rätt att stjäla organ från en benbrottspatient. För honom är detta vägen till en spännande filosofisk värld.
philosophy  critique 
february 2016
Stone-throwing, an Old Jewish Custom - Features - Haaretz
“Loifn polizei farbei − di kinder varfen shteyner.” ‏(“The police are running to and fro − the children are throwing stones.”‏) He remembered it as a song of the Bund, the socialist Jewish workers’ union that advocated cultural autonomy. He believed the song had been written around 1905.
yiddish  resistance  culture 
february 2016
www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-byggde-nazisterna-upp-judehatet-i-mellanostern/
Den sorts antisemitism som i dag cirkulerar i kretsar med rötterna i Mellanöstern är en europeisk retur-import. Det finns inte två antisemitismer, en europeisk och en från Mellanöstern – de smälte samman för länge sedan under stark påverkan av Nazityskland.
antisemitism  fascism 
february 2016
Open-source som perpetuum mobile? | Popvänster
Att detta är skrivet av någon som aldrig varit inblandad i ett mjukvaruprojekt är väldigt uppenbart, stycket innehåller så många missförstånd att det är svårt att veta var jag ska börja. För det första så håller inte mjukvara för alltid, code rot är ett vedertaget begrepp. För det andra så är mjukvara i sig, alltså bara själva källkoden som en drar ner från Github eller liknande, inte någonting. Om det inte finns ett sammanhang av hårdvara, energi, annan mjukvara och personer med stora tekniska kunskaper så är koden ingenting annat än en textfil som inte går att öppna på din dator.  För det tredje så är det där lilla som Mason nämner med ett ”plus” oftast den stora delen i projekten. Bara att hålla mjukvara aktuell, dvs kompatibel med annan mjukvara och hårdvara är ett stort projekt i sig, att sedan få den att uppfattas som aktuell, dvs hålla jämna steg med liknande mjukvara, det är ett konstant arbete. Mjukvara blir inte färdigt på det sättet som Mason föreställer sig att en fysisk maskin kan vara färdig, se typ över en halv miljon kodförändringar trackade på Linus Torvalds Githubsida för Linux.
tech  capitalism  critique 
february 2016
Så har internet gentrifierats | SvD
Utbudet på internet har homogeniserats och öppna platser har kommersialiserats – likt gentriferingen av staden. Samtidigt sker nu en tilltagande ghettoisering i den digitala världen
internet  gentrification  web2.0 
february 2016
Untitled — Beyonce Gets Political, and I Get Snatched Bald:...
A reminder to never forget your roots, a statement about preserving your identity under the pressures of assimilation, or commentary on respectability politics–no matter how much money you make, how famous you become, you’ll always be Black to the powers that be? Trick question. It’s all three
culture  antiracism 
february 2016
Man Returns To Work After Vacation With Fresh, Reenergized Hatred For Job
“I’m rested, my batteries are recharged, and I’m ready to despise my entire professional life more intensely than ever before!”
lolwtf 
january 2016
Fyra positioner i rasismdebatten – Guldfiske
Det här är ett försök att skissa på fyra olika positioner i denna antirasistiska debatt. De sammanfaller inte enkelt med höger-vänsterpositioner, vissa åsikter och hållningar löper snarare rakt igenom de olika ideologiska lägren. Positionerna ska ses som idealtyper, oftast är de inte så renodlade i den faktiska debatten.

Vi kan benämna de fyra olika positionerna ”Repatriering”, ”Assimilering”, ”Integrering” och ”Erkännande”.
racism  critique 
december 2015
Put yourself on fire — Copy me happy
Some people have called me an accelerationist. But labels are only there to help people to easily package your words into a ready made drawer, instead of listening to them. I’ve gotten the realisation that the only way forward is fast. Faster than the current pace. A fire that is allowed to burn slowly will cause more damage than one that burns so quickly that oxygen runs out around it. So when there’s nothing left to burn, you have to put yourself on fire. Burn your views, throw away the ashes. See if you come up with the same world view when you start with a fresh look. Zoom out, look for yourself.
insurrection  revolutionary 
december 2015
En mördares tankevärld | Bokrecensioner | Kultur | Aftonbladet
I sitt oavslutade manifest Den germanska filosofin beskriver han till exempel judarna som den ariska rasens främsta fiende – de sägs styra världen genom en hemlig politbyrå.
Dokumentet har under utredningen för­passats till den så kallade Slasken eftersom polisen enligt egen uppgift inte haft tillräcklig kunskap för att analysera innehållet.
fascism 
december 2015
Europa utan antisemitism var en historisk parentes | SvD
Snarare har sekulära, liberalt sinnade, progressiva judar dubbla anledningar att oroa sig. Å ena sidan ett Israel som riskerar att glida oss ur händerna. Å den andra ett Europa där antisemitismen åter igen fått växa sig stark. Där ligger min, och tror jag många andras, just nu stora oro och stora sorg.
antisemitism  judaism 
november 2015
Drogbruk förenar IS- och nazityska soldater | SvD
Drogerna kan inte användas som förklaring till soldaternas hänsynslöshet och likgiltighet inför smärta mot den egna och andras kroppar som de uppvisar. Men drogerna kan, liksom i fallet med Hitlers blixtkrig, vara en bidragande förklaring till hur snabbt och lamslående hänsynslöst de agerar. Med rätt kemi skapas den perfekta soldaten, en människa vars kropp på kemisk väg gjorts okänslig för smärta och befriats från förmågan att känna medlidande. Rädslan för den egna kroppens svaghet och otillräcklighet projicerar man på fienden.
drugs  alcohol  violence 
november 2015
Sverige har mest högerextremt våld | SvD
Sverige är det land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. Detta enligt en ny studie av två norska forskare.
fascism 
november 2015
Civil Rights Defenders – Stoppa avhysningen från boplatsen på Sorgenfri
Med hänvisning till den systematiska diskriminering som just romer utsätts för har Europadomstolen understrukit att denna grupp aldrig ska utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende.
fascism  state  acab  antiziganism 
november 2015
Charlotte Wiberg: ”Två sorters judar” : Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Förföljelsen av judar och Förintelsen behandlas som en probersten. Den har verkligen skiljt agnarna från vetet. De goda judarna har dragit den rätta lärdomen ur prövningen. De dåliga hejar på Israel, som indirekt alltså sägs syssla med en ny förintelse. Israel är den fond mot bakgrund av vilken varje jude döms.
antisemitism  judaism 
november 2015
The Anti-Nazi Teen Gang that Beat Up Hitler Youth and Danced to Jazz | Messy Nessy Chic
A band of adolescent music-lovers, swing dancers and snappy dressers– not exactly the type you’d expect to take on the Nazi Hitler Youth. But in pre-WWII Germany, the Nazi regimentation of society inadvertantly gave rise to massive teenage street gangs who beat up the Hitler Youth, tagged anti-Nazi graffiti at train stations– and listened to jazz.
resistance  holocaust  edelweiss 
november 2015
En jiddischtalande arbetarrörelse i Sverige
Visste du att den jiddischtalande arbetarrörelsen Bund var aktiv även i Sverige? På jiddischseminariet i augusti förelästa historikern Håkan Blomqvist vid Södertörns högskola, om sin forskning kring Bunds verksamhet i Sverige 1946-1954.
yiddish  judaism 
october 2015
Språket som gasades ihjäl | Kultur | Aftonbladet
Jiddisch!
Nu tänker du på svartvita filmer om små skjul på leråkrar i östra Polen. Något gammalt, fuktskadat och skäggigt. Charmigt, men ack så förlorat i det där erbarmligt fattiga förflutna de flesta européer i dag skäms lite över. Lika upphetsande som en saltgurka doppad i ett glas ljummet te.
Ojojoj, så fel du har.
Jiddisch kan vara det mest angelägna europeiska språket av alla just nu.
Allt färre kan prata det. Ingen kan längre skriva det. Men det spelar ingen roll. Jiddisch är allt vi borde prata, och prata om, hösten 2015.
yiddish  judaism 
october 2015
Tyvärr, även poliser ljuger ibland | SvD
Låt mig därför bidra med några tydliga exempel på hur polisvittnen far med osanning, och hur rätten förhåller sig till deras berättelser.

Allt hämtat från processerna efter Göteborgskravallerna i juni 2001, vilka avgjordes i Göteborgs tingsrätt respektive Hovrätten för Västra Sverige.
cops  law 
october 2015
Hiphoppen odlar judiska stereotyper
Men gruppdynamiken i USA påverkas också av landets segregation och gentrifiering, där makt- och pengakoncentrationer, som enkelt förklaras med socioekonomiska modeller, istället tillskrivs etniska dimensioner. Till exempel blir en judisk hyresvärd extra hård med hyran för att han är judisk, inte för att han är en affärsman.
culture  hiphop  antisemitism 
october 2015
De pekas ut som nazister – berättar sin version | Kvällsposten
Det är rödingar som brukar säga nazister. Nazister är såna som skriker massa saker och sånt. Medan nationella och nationalsocialister läser om historia och gillar naturen och lite allt sånt. Nazist är mer det fula och hårda ordet, nationell och nationalsocialist är ett lite finare ord, säger Danny.
fascism 
october 2015
Flyktingprofitörerna avslöjar kapitalismens råa kärna | Fria Tidningen
Han hade rätt, den gamle liberalen Adam Smith. Han som brukar kallas nationalekonomins fader. Det var han som sa att marknaden bara kan fungera om de som agerar på den har förmåga att skämmas.
capitalism 
october 2015
Samhället har blivit ätstört | SvD
Sedan jag kom till Stockholm har jag haft en rent fysisk känsla av att flyta ut, att inte sitta ihop. Människor, arbeten och boenden byts ut, men kroppen förblir, den följer mig överallt som en fast punkt i en värld där allting hela tiden förändras. Till skillnad från annat i livet är kroppen mätbar och möjlig att kontrollera.
anorexia  body  precarity  capitalism 
october 2015
Vellingeborna tar våra jobb i Malmö | Debatt | Expressen
De trettio flyktingbarn som nu diskuteras är ingenting mot de 11 000 personer som pendlar ut från Vellinge varje dag - en tredjedel av kommunens befolkning. Nästan alla åker till Malmö.
Här tar de inte bara våra jobb, de går också på våra gator, sliter på våra trottoarer, slänger skräp i våra papperskorgar och utnyttjar ljuset från våra gatlyktor om kvällarna. Säkerligen var det också en stor grupp Vellingebor som bevistade Malmöfestivalen i augusti och roade sig på gratiskonserterna runt om i centrum. De kommer alltså hit och snyltar på våra förmåner för att sedan ta stadsjeepen hem till Vellinge igen, där de betalar en av Sveriges lägsta kommunalskatter.
capitalism  segregation  taxes 
october 2015
Kärlek i kapitalets tid – Roland Paulsen ser tecken på en ­asexuell revolution - DN.SE
Sexuell revolution inom kapitalismens ramar leder oundvikligen till att libido krymper, var Marcuses tes. Idén om samlaget som det högsta i livet, som en indikator på hur lyckad man är som person, på hur lyckad ens relation är, eller till och med på om man älskar varandra, gör ofrånkomligen samlaget till en prestationstyngd aktivitet som speglar det samhälle i vilket det äger rum. I stället för att förena människor kommer så sexualiteten dem emellan.
sexuality  capitalism  commodification 
october 2015
We Interviewed the Youths Who Tweet 'Fuck Me Daddy' at the Pope | Broadly
If you check up on Pope Francis' mentions, every single tweet from his account has dozens of mentions from followers begging him to bang them, almost always referring to him as "daddy." There are hundreds of these tweets, and some of the more persistent accounts seem to have been set up with the express purpose of propositioning the highest ranking official in the Catholic Church.
lolwtf 
october 2015
SD-vilde vill att kyrkan utreder konspirationsteori | Aktuellt Fokus
En kyrkopolitiker på SD-mandat vill att Svenska kyrkan utreder så kallade ”chemtrails”. Kyrkopolitikern Cornelia Dahlberg valdes 2013 in i Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, på ett sverigedemokratiskt mandat.
lolwtf 
september 2015
Sexstrejkande hipstermän förlorar makt | Kultur | Expressen
De heterosexuella männen börjar känna en rädsla inför att den självklara makten rinner mellan deras fingrar och deras sista sätt att försöka behålla hierarkin blir i det privata. Jag tror att Paulsen missar någonting viktigt i sin spaning. Kanske är det inte kärlek i kapitalets tid, utan kärlek på lika villkor som leder till att männen förlorar sin sexlust.
sexuality  love 
september 2015
k-punk: What if they had a protest and everyone came?
The repeated claim from onstage multi-millionaires that the audience were going to 'change history' simply by turning up and tuning in cheapens agency in every sense. Participating in a narcissistic, self-rigtheous Spectacle is not 'doing something'. Tony Parsons, of all people, made the very good point in The Mirror today that the generation of the Thirties and Forties did not expect Crosby and Sinatra to change the world - but, as he says, many of them had either risked or given up their lives to change things.
capitalism  revolutionary  critique  liberalism 
september 2015
Trying to follow what is going on in Syria and why? This comic will get you there in 5 minutes.
Wars are complex. They come out of nowhere and all of a sudden, people you've never heard of are killing each other on the evening news. Here's what you need to know about the war in Syria — and it's not oil or religion. It's something that we're all creating together.
climate  revolutionary  history  repression 
september 2015
Snoop Dogg's Migos Flow Imitation Gets the Trap Treatment It Deserves | Complex
Thankfully, a producer from Minneapolis known as falls has finally given Snoop's Migos mockery the full-blown trap treatment. As Snoop's nonsensical joke flow weaves in and out of the (admittedly brief) track's traptastic landscape, one thing becomes striking clear: this is actually kind of great.
lolwtf  music 
august 2015
Almost None of the Women in the Ashley Madison Database Ever Used the Site
What I discovered was that the world of Ashley Madison was a far more dystopian place than anyone had realized. This isn’t a debauched wonderland of men cheating on their wives. It isn’t even a sadscape of 31 million men competing to attract those 5.5 million women in the database. Instead, it’s like a science fictional future where every woman on Earth is dead, and some Dilbert-like engineer has replaced them with badly-designed robots.
love  sexuality  critique 
august 2015
Slappa journalister sprider cykelmyter | Patrik Kronqvist | Expressen
Cyklistolyckor får däremot aldrig några uppslag i tidningarna. En död cyklist är - till skillnad från en bilist - sällan en "trebarnsmamma" som "inte hade en chans". På sin höjd är hon en 45-åring som inte "bar hjälm" (som om det skulle spela någon roll om man blir överkörd av en svängande lastbil).
Och en olycksdrabbad cykelbana betecknas aldrig som en "dödens väg" som kräver omedelbara åtgärder.
I stället är det ideella bloggare som sköter den infrastrukturbevakning som medierna struntar i - som Cyklistbloggen.
cykling  journalistik 
august 2015
COPYRIOT | K222: Cancer som metafor för invandring
Vad utgör då Sveriges cancersvulst, enligt kommunalrådet Stefan Hanna? I sin nattliga bloggpost skrev hand aldrig rakt ut att “invandrarna” är en cancer som måste avlägsnas. Han skrev att Sveriges “migrationspolitik kan jämföras med en cancer”. Men det råder ändå inget tvivel om vad som insinueras när han, i en plädering för minskat flyktingmottagande, väljer just cancermetaforen, framför alla andra möjliga metaforer.
arsenikdoser 
august 2015
Varför hände Limhamn? | Johan Pries - Academia.edu
Det är alltså inte bara så att vi instinktivt och felaktigt antar att polisen bara är våldsam mot demonstranter när den svarar påett grövre våld. Det är också så att de fruktade skånska autonoma, och de människor de mobiliserar, utsätts för grövst våld just när de
inte
söker våldsam konfrontation med polisen.
Limhamn  insurrection  tactics  strategy 
august 2015
Study of Holocaust survivors finds trauma passed on to children's genes | Science | The Guardian
Genetic changes stemming from the trauma suffered by Holocaust survivors are capable of being passed on to their children, the clearest sign yet that one person’s life experience can affect subsequent generations.

The conclusion from a research team at New York’s Mount Sinai hospital led by Rachel Yehuda stems from the genetic study of 32 Jewish men and women who had either been interned in a Nazi concentration camp, witnessed or experienced torture or who had had to hide during the second world war.
epigenetics 
august 2015
Byborna tömde hotat bibliotek - Nyheter | SVT.se
För att rädda kvar biblioteket i Ramsberg har invånarna tagit till en udda metod. Under torsdagskvällen tömdes hela biblioteket på alla böcker.

Tusentals volymer fraktades bort.

– Vi har dem på en hemlig plats, säger Jennifer Jennessen, Ramsbergs biblioteks vänner.
activism 
august 2015
COPYRIOT | Piratstreamingen i mediehistorien
Jag understryker den stora skillnaden mellan fildelning och piratstreaming. Fildelningsnätverk bygger ju på distribuerade arkiv, delad bandbredd och att vem som helst har möjlighet att distribuera vad som helst; inslaget av centralisering begränsar sig till sökfunktionen som t.ex. kan tillhandahållas av The Pirate Bay. Piratstreaming är helt annorlunda och skiljer sig föga från laglig betalstreaming, i det att underhållning pumpas ut från en serverhall till konsumenter som har att välja mellan ett utbud som har bestämts av tjänstens ägare.
kopimi 
august 2015
Tinder and Hookup-Culture Promotion | Vanity Fair
And yet a lack of an intimate knowledge of his potential sex partners never presents him with an obstacle to physical intimacy, Alex says. Alex, his friends agree, is a Tinder King, a young man of such deft “text game”—“That’s the ability to actually convince someone to do something over text,” Marty explains—that he is able to entice young women into his bed on the basis of a few text exchanges, while letting them know up front he is not interested in having a relationship.
love  sexuality 
august 2015
Kodorden som döljer den råa rasismen | SvD
Nej, idag är det inte längre som ”zigenare” romerna stängs ute. Den biologiska rasismen är sedan länge tabu i parlament och på annonstavlor. Men precis som alla tjecker vet vilka som avses när politiker talar om ”de oanpassbara”, inser betraktaren vad ”international gangs” ska betyda på Östermalmstorg. Och det är inte betraktaren som är skyldig till att associationen finns där.
arsenikdoser 
august 2015
Presidentkandidat lagar bacon med automatgevär - Nyheter | SVT.se
En av republikanernas huvudkandidater Ted Cruz har gjort en något udda video för att marknadsföra sig själv inför presidentavlet i USA nästa år - automatgevärs-bacon.
lolwtf 
august 2015
Point of Production — Black Panthers vs. “Co-opting” struggles
How different the discourse of the Black Panthers is from much of today’s activism, with its concerns for “co-opting” struggles, for parsing actions down to discrete authentic groups, for emphasizing the special and distinct nature of each struggle, incommensurable with any other group’s oppression, even when they are locked up in the same cells.
critique  solidarity 
july 2015
Kommunismen finns i våra sinnen | ETC
Det finns en grundläggande kommunism närvarande i alla sociala sammanhang – så skriver den amerikanske socialantropologen och anarkisten David Graeber i sitt verk Skuld – en femtusenårig historia. Han tycker det är synd att begreppet kommunism enbart kommit att sammankopplas med frågor om ägande av produktionsmedel eller med de reellt existerande socialistiska stater som en gång fanns i Östeuropa och Ryssland. Han ser kommunism som en grundläggande moralisk princip som alltid är verksam i våra samhällen, i företag, mellan grannar och vänner, överallt.
communism 
july 2015
Köp en lott - stöd en sosse | Uvell Kommunikation
Eftersom nu ett politiskt parti anses både behöva intäkterna och vara "allmännyttigt" tycker jag att samtliga partier borde starta liknande lotterier. Varför inte? Sossarna har ju visat vägen och är ett enskilt parti allmännyttigt är samtliga det. 

Tills dess:

Köper du en lott av dessa verksamheter, tänk på att ni med varje krona stödjer en sosse eller nykterhetsrörelsen som vill avskaffa alkohol i så stor utsträckning det är möjligt. 

Köp en lott - stöd en sosse. 
lolwtf 
july 2015
Point of Production — Mockingjay
What was interesting (intellectually, rather than as a spectacle) was that the film abandons the survivor action genre entirely. Instead, most of the film revolves around how the rebellion should use Katniss in its propaganda. This is intensely interesting, because so much of the reception of the film, at least among radicals and critical intellectuals interested in popular culture centers on precisely that question: does this or that piece of entertainment allow the audience to indulge in fantasies of popular revolution against a violent authoritarian regime full of the decadent rich?
mockingjay  culture 
july 2015
Maria Küchen: Vem betalar priset för de rika? - Sydsvenskan
Riskkapitalisten Nick Hanauer tillhör de 0,01 procent av USA:s invånare som idag äger elva procent av landets tillgångar. I ett öppet brev till sina ekonomiska likar skriver han: ”Visa mig ett extremt ojämlikt samhälle och jag ska visa dig en polisstat eller ett uppror. Det finns inga undantag.”
capitalism 
july 2015
“Just for fun” – Imgur Blog
As of yesterday we have a new entry in the Imgur history books. It began with a simple request from Imgurian Atova to spruce up an image of herself and a girlfriend and “photoshop the background so that we are looking at something such as the beach instead of yellow grass.”
lolwtf  kopimi  remix 
july 2015
Det är elitens fel att SD växer | Kultur | Aftonbladet
Det är när höger och vänster, risk­kapitalister och feminister, talar om hur vi ska tänka som man förstår hur hotad demokratin är. Väggarna mellan de ­olika maktsfärerna har helt rivits ner, politiker och parasiter bildar en gemensam grädda som vill uppfostra med­borgarna att tänka rätt - det vill säga, vi får inte tänka i konflikttermer.
conflict  democracy  liberalism 
june 2015
Piratpartigrundarens sämsta idéer – hela listan | SvD
Hur dålig kan en idé egentligen vara? Många trodde sig bevittna ett rekord när Piratpartiets grundare Rick Falkvinge i veckan lanserade en storsatsning på libertariansk sketch-tv. Men nej, Falkvinge har själv ett svårslagbart facit i genren.
lolwtf 
june 2015
Mathan Ravid: ”Hade det gällt judar…” Myten om den otillåtna fördomen : Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
I den svenska debatten hävdas ofta att antisemitismen, till skillnad från andra typer av fördomar och rasism, skulle vara helt otillåten och ständigt mötas av starka fördömanden. Bilden är inte bara falsk, den bygger också på problematiska föreställningar om judar som privilegierade, skriver Mathan Ravid.
antisemitism  conspiracism 
june 2015
Nina Björk: Klassism – ett första steg i fel riktning Dagens Arena
Slutsatsen blir att om vi inte hade haft vissa normer som gör att vi ser ner på arbetarklassen så skulle vi inte heller ha haft något förtryck av arbetarklassen. Och 4) vår utopi blir då att arbetarklassen ska fortsätta att existera, men värderas på ett annat sätt; det ska vara lika fint att vara arbetarklass som att vara överklass.

Men kom igen! Socialismens mål har aldrig varit att uppvärdera arbetarklassen – utan att utplåna den. Det kräver att klassamhällets materiella grund upphävs, det vill säga att förhållandet där några måste sälja sin arbetskraft på en marknad där vissa andra äger produktionsmedlen upphävs. ”Ned med lönearbetet”, som Andra internationalens slagord löd. Inte ned med bilden av lönearbetare.
class  normcritique  capitalism  classism 
june 2015
Bygg här! (och stoppa bil-nimbyismen) | Nere i Söderort
Vi är inte nödvändigtvis emot dessa förtätningar. Men vi vill ifrågasätta att det är små grönytor som är det stora hindret mot en urban utveckling i ett område som Hägersten. Vi tycker bilismen är ett betydligt större problem. Och då har vi ändå inte ens nämnt de överdimensionerade vägar som skär igenom området.
housing  nimby  traffic  infrastructure 
june 2015
Söndra och härska i bostadspolitiken | Fria Tidningen
Nej-sägande grannar görs allt oftare till syndabock för bostadsbristen. Istället borde vi prata om hur de senaste decenniernas systemskifte ersatt idén om bostaden som en rättighet och demokratiskt inflytande över stadsplaneringen med övertro på den fria marknaden, skriver Erik Persson.
housing  gentrification  nimby 
june 2015
COPYRIOT | Hur husockupationen i Högdalen kastar nytt ljus på bostadsbubblan och “den norska modellen”
Ockupationen i Högdalen är alltså även ett motstånd mot vad Veidekke kallar “den norska modellen”. Enligt Veidekke själva handlar det om “ett marknadsbaserat system med fler ägarlägenheter”, “där personligt ägande av bostäder är ett centralt element”. Staten ska uppmuntra förmögna privatpersoner till att investera i bostäder, som de sedan hyr ut till de mindre förmögna. Något ytterligare ansvar ska inte tas för att det ska finnas några hyresrätter över huvud taget. Alla offentligägda bostadshus ska privatiseras. Statens roll blir att ställa upp med “subventionerat bosparande och startlån”. På så vis ska även de unga och de fattiga – subprime – kunna låna till en bostad. Finansiella risker ska flyttas över på staten. “Reurssvaga grupper ska få sitt” – det vill säga, de ska hänvisas till särskilda bostadsområden. “Den norska modellen” tar ingen hänsyn till frågor om segregation eller om vilket slags liv som möjliggörs i bostadsområdena.
housing  gentrification 
june 2015
Vem har rätt att ockupera demokratin? | ETC Stockholm
Ockupationen ses som olaga intrång, medan de rikas protester som hindrar människors möjlighet till boende är helt laglig.
housing  gentrification  democracy 
june 2015
The 4 Ways People Rationalize Eating Meat -- Science of Us
As with other forms of behavior, omnivorism is rooted in a web of social norms, habits, and a bunch of other stuff that exists more at the gut level (no pun intended) than at the level of careful, rational thought.
vegan  study 
june 2015
Gustaf Norén: Låt musiken vara gratis - dalademokraten.se
Hur kan det komma sig att så mycket musik ser så likadan ut. Hur kan det komma sig att den har samma form, samma längd, kommer i samma paket. Om och om och om igen. Är kulturen så endimensionell? Att alla låtar är tre till fyra minuter långa, släpps i format som kallas album och innehåller tio till tolv stycken, innehåller samma strukturer, samma vers-refräng uppbyggnader. Är det konstens natur? Är det musikens natur? Eller är det kapitalets natur?
copyright  capitalism  culture 
june 2015
Berättelsen om hur Yes Men Sverige fick upp en fredsaktion på löpsedlarna
Strax efter fredsaktivisterna från Kvinnor för Fred, Ofog och Kristna Freds påbörjat sitt försök att ta sig in i ISP:s lokaler satte vi vår plan i verket. För att inte omedelbart bli genomskådade visste vi att vi var tvungna att ha med rätt kontaktuppgifter till myndighetens generaldirektör. Att ha med rätt uppgifter uteslöt emellertid inte att ha med andra uppgifter. Genom att lägga till ett mobilnummer som gick till en av våra telefoner fanns det plötsligt en chans att media skulle kontakta oss och att vi för en stund skulle få vara generaldirektörer.
media 
may 2015
« earlier      
acab academic activism age alcohol alienation analysis anarchism anorexia antifascism antiracism antisemitism antiziganism arsenikdoser art asylum bds bitcoin body borders cake capitalism children christianity class classism climate commodification communism concepts conflict conspiracism control cops copyright corporativism crimethinc crisis critique cryptography culture cykling democracy diet directaction drugs economics edelweiss education environment epidemics epigenetics facebook faith fascism feelings feminism ferguson film flashback fritidslinjen fun funfunfun gentrification hacking hbtq hiphop history holocaust housing humanities hungergames ideology infrastructure insurrection international internet interreligious intersectional islam israel journalistik judaism kopimi kurdistan law left liberalism lifting limhamn lolwtf love lulz lund marx marxism masculinity media migration mind mockingjay modernity music nationalism nerdculture nimby noborders normcritique nätkritik ownership paris peace personal philosophy poland politics postmodernity praxis precarity propaganda queer quote racism radical rapeculture realliberalism recipe religion remix repression resistance review revolutionary robots science segregation sexism sexuality shaming sisyphus skåne sobriety socialdemocracy socialmedia solidarity space spacecommunism speciesism sportboll state strategy strike student study suicide sukkot surveillance tactics taxes tech telekommunism theology time traffic transhumanism twitterrant ukraine union vegan violence våld web2.0 white work yiddish

Copy this bookmark:description:


tags: