garcon + transformations   3

Atlas Transformace
Atlas Transformace je globálním průvodcem po transformačních procesech. Tento „slovník“ tvoří pomocí strukturovaných hesel a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum „transformační“, anebo jsou tímto termínem označovány. Atlas transformace shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Vznikl za přispění několika desítek autorů z celého světa a jsou v zde znovu publikovány některé zásadní dobové texty.
czech  books  filosophy  transformations  politics  history 
september 2011 by garcon
sproutcore/TransformJS - GitHub
A jQuery plugin that provides an abstraction over 2d and 3d transforms
http://transformjs.strobeapp.com/
jquery  plugins  transformations  transform  2D  3D  animation  effects 
august 2011 by garcon
cssSandpaper – a CSS3 JavaScript Library
The cssSandpaper JavaScript library looks at the stylesheets in an HTML document and, where possible, smooths out the browser differences between CSS3 properties like transform, opacity, box-shadow and others. This script is not only useful for developers who want to support CSS3 in IE (which doesn’t support it in IE natively) but in other browsers which implement their own vendor-specific variants of these properties.

For a good introduction to cssSandpaper and how it works under the covers, you may want to first read these blog-posts:

* Cross Browser Transforms — even in IE: this article talks about how why cssSandpaper was created and how it works under the hood. It also has several interesting examples that can be seen by all modern web browsers.
* Cross-Browser Animated CSS Transforms — even in IE: introduces scripting CSS3 properties to create some interesting visual effects.
js  library  css3  transformations  animation  css 
january 2011 by garcon

Copy this bookmark:description:


tags: