garcon + politics   11

Dave Meslin: Lék na lhostejnost | Video on TED.com
Místní politika -- školy, katastr nemovitostí, volby do zastupitelstev -- nás v našem bydlišti ovlivňuje. Proč se tedy nezapojujeme více? Je to snad apatie? Dave Meslin říká, že ne. Nachází 7 překážek, které nám brání v zapojení se do našich společenství, a to i tehdy, když nám na něčem záleží.
apathy  engagement  politics  ted  meslin 
january 2012 by garcon
Atlas Transformace
Atlas Transformace je globálním průvodcem po transformačních procesech. Tento „slovník“ tvoří pomocí strukturovaných hesel a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum „transformační“, anebo jsou tímto termínem označovány. Atlas transformace shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Vznikl za přispění několika desítek autorů z celého světa a jsou v zde znovu publikovány některé zásadní dobové texty.
czech  books  filosophy  transformations  politics  history 
september 2011 by garcon
Dopis amerického velvyslance
Z časového odstupu je možné se domnívat, že bylo možné přijmout určitá opatření, která by mohla oddálit ovládnutí ČSR komunisty. Tato opatření zde zaznamenávám pro případné použití v dalších zemích, ve kterých nastane obdobná situace. a) Rozšíření naší rozhlasové i jiné propagandy včetně publikace okolností, které vedly k tomu, že jsme umožnili sovětským vojskům osvobodit Berlín a Prahu. b) Sjednání obchodních smluv a kulturních dohod. Malé země jsou polichoceny takovouto pozorností. c) pomoc v podobě nejpotřebnějšího zboží, a to formou prodeje (nikoli daru). Sovětský svaz přišel Československu na pomoc po suchui v roku 1947 s tím, že mu prodal potřebné obilí za vysokou cenu. d) Přímý zásah do vnitřních věcí za účelem efektivní organizace existujících antikomunistických sil. Ty jsou obvykle poměrně početné. Protože však jim běžně chybí organizační schopnosti, jsou pro nás zcela ztraceny. Je to v rozporu s konvenční diplomacií, náš protivník se však konvencí nedrží.
politics  usa  czech  1948  communism 
march 2009 by garcon

Copy this bookmark:description:


tags: