dza + education + information   2

Scholarpedia
A wikipedia alternative where every article is written by an expert invited to the site.
scholarpedia  pedia  wikipedia  wiki  search  research  wisdom  encyclopedia  article  articles  education  edu  skole  school  scholar  info  information 
may 2008 by dza
Faktalink
En linkssamling udarbejdet af Dansk Bibliotekscenter. Der er en masse fejlagtige udtalelser, så man skal kun tage infoen med et gran salt!
education  school  edu  skole  uddannelse  learning  learn  information  info  study  studying 
october 2007 by dza

Copy this bookmark:description:


tags: