dicewitch + swedish   231

Project Runeberg
Project Runeberg (runeberg.org) is a volunteer effort to create free electronic editions of classic Nordic (Scandinavian) literature and make them openly available over the Internet.
Learn more about Project Runeberg.
Your donation keeps us going.

Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet.
Lär dig mer om Projekt Runeberg
Din gåva håller oss igång.
literature  books  sweden  Swedish 
march 2018 by dicewitch
University Ord
Denna ordlista är en sammanslagning av ordlistor som tagits fram under översättning av
texter inom ett antal områden på olika fakulteter inom Lunds universitet.
Områden som ingår är: ledning, personalärenden inkl trakasserier, grundutbildning,
forskarutbildning, säkerhetsföreskrifter, titlar och ekonomi.
glossary  words  Swedish  technical  academia  english  bilingual 
january 2018 by dicewitch
Svenskt Biografiskt Lexikon
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (juni 2016) omfattar A-Svedelid. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

SBL är en del av Riksarkivet och utgivningen finansieras med statliga anslag. Fram till år 2016 har 33 band publicerats. Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 25 000 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden.

SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med flera.
biography  dictionary  Swedish 
august 2017 by dicewitch
Myller av liv
Ett myller av liv är ett läromedel om biologisk mångfald. Det är producerat vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och WWF (Världsnaturfonden) och finansierat av Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.
Skogen
Staden
Jordbruket
Havet
Fjället
Sjön/ån
Havet
nature  biology  Swedish  reading  läshörnet 
august 2017 by dicewitch
Kelly | Språkbanken
More information about Kelly is available from the project page.
Swedish Kelly-list
The Swedish Kelly-list is a freely available frequency-based vocabulary list that comprises general-purpose language of modern Swedish. The list has been generated from a large web-acquired corpus (SweWAC) of 114 mln. words dating from the 2010’s. It is adapted to the needs of language learners and contains 8 425 most frequent lemmas that cover 80% of SweWAC.

The way the Swedish Kelly-list is compiled, it is a reliable resource for suggesting lexical syllabus for CEFR-based courses in Swedish as well as for use in evaluating learner appropriate texts for different CEFR levels, for compiling course books, creating vocabulary exercises and tests, compiling dictionaries, and for a number of other language learning purposes and NLP applications. The list can be used by language learners and teachers, test creators, lexicographers, comparative linguists, corpus linguists, computational linguists, and many other user groups.
Swedish  lexicon  lexicography  dataset  språkbanken 
june 2017 by dicewitch
Ordförrådet - Institutet för de inhemska språken
Här kan du få svar på dina frågor om svenskan i allmänhet och finlandssvenskan i synnerhet.

De första frågorna är de som senast har lagts in eller redigerats.

Ordförrådet uppdateras kontinuerligt.


Sökanvisningar

Sökuttryck  Förklaring
stor Söker efter ord som börjar med "stor", t.ex. stor, stort eller stordia.
stor liten Söker efter orden stor och liten.
st*r Söker efter ord där * kan vara vilka tecken som helst, t.ex. stor, studier eller stålbandstransportör.
Swedish  grammar  vocabulary  words  faq  reference 
june 2017 by dicewitch
Swedish grammar quizes
Adjektiv1
Adjektiv2
Adjektiv eller adverb?1
blandat 1
Någon, något, några
possesivapronomen
prepositioner2
prep3
prep4
prep5
Prepositioner
PrepositionerQ
Pronomen 1
Pronomen 2
Pronomen 3
Substantiv 2
Substantiv 3
Tidsord 1
Tyck! Tänk! Tro!
Vara/bli
Swedish  grammar  quiz  tools  training  learning 
may 2017 by dicewitch
Radio i Spotify - Radiofy
Lyssna på radio direkt i Spotify, iTunes, Rdio, Grooveshark, Youtube och WiMP. När du vill, hur du vill – utan reklam och prat.

Vi bygger låtlistor och autouppdaterade spotifyspellistor från 437 radiokanaler, direktlänkade till Spotify, iTunes, Rdio, Grooveshark, Youtube och WiMP. Här finner ni all nödvändig information om aktuella låtar från er favorit-radiokanal.
music  radio  sweden  spotify  Swedish 
february 2017 by dicewitch
Sprogbro - Svensk-dansk ordbog
63.884 opslagsord.

Udover opslagsordene er der talrige sammensatte ord, eksempler og særlige udtryk.

Arbejdet med sprogbro.org foregår løbende. Der uploades dagligt nye ord og udtryk.
Redaktionen af ordbogen finder fortløbende sted, og der læses hele tiden korrektur.

Hvis du har kommentarer til ordbogen, eller et forslag til et ord, som ikke optræder i sprogbro.org, eller evt. et rettelsesforslag, så send gerne en mail til ordbogsredaktøren på kontakt@sprogbro.org.
Swedish  danish  dictionary  translation 
february 2017 by dicewitch
Språklexikon
Här hittar du länkar till uppslagsverk, språklexikon, ordböcker och kartor, tidningar och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk. Och
du kan köpa din bok på Bok & Media Shop.
link_list  dictionaries  Swedish  multilingual  translation 
january 2017 by dicewitch
Länkskafferiet - Lankskafferiet.org
Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete. Välj ett ämne eller ett tema som matchar din fråga eller skriv in ord i sökrutan.

Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet.
education  Swedish  link_list  database  reference  teaching  school  research 
january 2017 by dicewitch
Ordlista, översättning, lexikon & uppslagsverk - Ordlista.se
Ordlistor, Lexikon, Översättningar & Synonymer
Här kan du snabbt och enkelt hitta till rätt ordlista, lexikon, översättning eller synonym. Förutom ett stort arkiv med mängder med ordlistor så har vi funktioner för att göra översättningar mellan världens alla språk direkt hos oss!

Du hittar också en synonymordbok och ordbok (förklaring av ord).

Ordbok
Ordbok

Slå upp ord
SÖK
Synonymer
Översätt Svenska-Engelska
Översätt Andra språk


Ordlistor & Lexikon kategoriserade

Astronomi (2) Ekonomi (11) Korsordslösning (7)
Mat & Dryck (3) Namn (4) Religion & Mytologi (4)
Språk & översättning (41)
Albanska Arabiska Bosniska ...
Svenska språket (44)
Dialekt Fornsvenska Nya ord ...
Teknik (12)
IT Ljus & Optik Mobiltelefoni
Terminologi (27)
E-handel Konstruktion Lantbruk ...
link_list  words  dictionaries  Swedish  reference  database 
january 2017 by dicewitch
http://www.udcsummary.info/translation.htm
The UDC Summary database contains over 2,600 UDC classes with the following fields that contain text: caption, including notes, scope note, application note, examples. The classification is, however, suitable for use as soon as the complete set of captions (i.e. class description) is translated.

UDC Summary is a carefully chosen set of classes that represent an up to date version of UDC. It used by libraries and library schools world-wide for training and indexing. We invite colleagues interested in translating the UDC Summary into their national languages to contact udcs@udcc.org.

Work in progress [last update: 22/12/2015]
library  reference  Afrikaans  angika  arabic  armenian  basque  Belarusian  BENGALI  bhojpuri  bulgarian  catalan  chinese  croatian  Czech  danish  dutch  english  Esperanto  estonian  finnish  french  Galician  georgian  german  greek  hindi  hungarian  indonesian  irish  italian  Japanese  KANNADA  Kazakh  Latvian  Lithuanian  macedonian  MALAYALAM  MARATHI  norwegian  polish  portuguese  PUNJABI  Romanian  russian  sanskrit  Serbo-Croatian  SINHALA  Slovak  slovenian  Spanish  Swedish  tamil  TELUGU  turkish  Ukrainian  urdu  uzbek  vietnamese 
october 2016 by dicewitch
Tvärslå
Tvärslå är en nordisk ordbok bestående av många sammanslagna ordböcker
utvecklad i projektet Nordisk nätordbok.
scandinavia  dictionary  danish  norwegian  Swedish  faroese  icelandic  finnish  english  nynorsk  bokmål 
october 2016 by dicewitch
Glossaries
Glossaries arranged by subject

Accounting
Architecture
Art
Automotive
Aviation
Biology
Boating
Botany
Business
Chemistry
Computing
Drink
Economics
Energy
Engineering
Environment
Finance
Food
Fun stuff
Gardening
Health
History
Horses
Insurance
Internet
Intellectual Property
Law
Library and Information Sciences
Linguistics
Literature
Logistics
Mathematics
Media
Medicine
Meteorology
Military
Pharmacology
Politics
Religion
Real Estate
Science
Slang
Space
Sports
Security
Stationery
Tax
Technical
Telecommunications
Transportation
Weddings
translation  glossary  Afrikaans  Albanian  Algerian  Arabic  Artificial  Languages  Basque  Belorussian  Breton  Bulgarian  Catalan  Chechen  Chinese  Czech  Croatian  Danish  Dutch  English  Estonian  European  Union  Farsi  Finnish  Frisian  French  Gaelic  Georgian  German  Greek  Hawaiian  Hebrew  Hindi  Hungarian  Icelandic  Indonesian  Italian  Jamaican  Japanese  Korean  Konkani  Kurdish  Latin  Malay  Maltese  Multilingual  and  Other  Language  Dictionaries  Native  American  Norwegian  Polish  Portuguese  Romanian  Russian  Sanskrit  Sign  Slovak  Slovene  Somali  Spanish  Sumerian  Swahili  Swedish  Tagalog  Tamil  Turkish  Ukrainian  Urdu  Vietnamese  Welsh  Yiddish 
october 2016 by dicewitch
« earlier      
per page:    204080120160

bundles : Languages

related tags

(Gaelic)  (Rusyn)  3.5  8chan  12-10-14  Abadani  academia  Adangme  adoption  africa  Afrikaans  Afro-Asiatic  Ainu  Alabama  albanian  Albanians  Algerian  alphabet  Altaic  American  amharic  analysis  anatomy  ancap  Ancient  Ancient_Greek  and  android  angika  animals  Anishinaabe  apartments  api  app  arabic  aragonese  armenian  art  Artificial  Asian  ASL  Assamese  asturian  audiobooks  Australian  Austrian  Austronesian  Avesta  Ayapathu  azerbaijani  Azeri  Bactrian  baking  Balinese  Balochi  Baltic  Bamwe  bandcamp  bangla  Basaa  bashkir  Basic_Phrases  basque  bastu  belarusian  Belorussian  BENGALI  Bengali  bhojpuri  bible  Bihari  bilingual  biography  biology  björn  blog  bokmål  Bookmarks_bar  books  bosnian  Bosnian/Croatian/Serbian  Brahui  brazil  Brazilian  Brazilian_Portuguese  breton  brochure  Buhi  bulgarian  burmese  Byelorussian  Cambodian  Canadian  cantonese  capitalism  catalan  Catalan/Valencian  Catawba  Cayuga  Celtic  CelticLanguages  Central_Talysh  Ch'ol  Chamorro  Chechen  chemistry  Cherokee  Chewa  Cheyenne  chinese  Chinook  Chinyanja  Church  Classical  Classical_Armenian  Classical_Sanskrit  communism  Comparative  conlang  context  control  cooking  cornish  corpus  corsican  course  court  Creole  Creoles  crime  croatian  culture  czech  Dagbanli  danish  Danish Icelandic  dari  data  database  dataset  death  debatt  Delaware  denmark  design  development  Dhivehi  Diachrony  dialect  dictionaries  dictionary  Digor(Ossetic)  dnd  dnse  dogs  download  Dravdian  dutch  Dzongkha  Eastern_Armenian  ebooks  EcclesiasticalLatin  economics  economy  education  Egyptian  Ejagham  encyclopedia  english  Eshira  Eskimo-Aleut  esperanto  estonian  ethnicity  Eton  etymology  eu  European  Ewe  exercises  Extinct  Fanti  faq  faroese  Farsi  fijian  Filipino  film  finnish  fitness  Flemish  flowers  folk  food  forum  free  french  frequency  frisian  friulian  Fula  gaelic  galician  Gamilaraay  Gaulisch  gay  Geluzani  geneology  General  geography  Geordie  georgian  german  Germanic  Germany  Gevove  Gilaki  Gilbertese  github  glossary  Goran  gothic  government  grammar  greek  greenlandic  greenlandish  Guarani  guitar  gujarati  gun  guns  Gypsi  HaitianCreole  Haitian_Creole  hakka  Hausa  Hawaiian  health  healthcare  hebrew  Hiligaynon  hindi  Hindi/Urdu  history  Hittite  Hmong  horror  hungarian  icelandic  id-kontroller  IFTTT  Igbo  immigration  Imported  Imported_From_Firefox  Indian  IndigenousLanguages  Indo-European  Indo-Iranian  indonesian  Ingush  interlingua  international  Inuit  Inuktitut  Inupiaq  iran  irish  Iron(Ossetic)  Ishkashimi  Isolates  italian  Ivatan  Jamaican  JamaicanPatois  Japanese  Javanese  journal  Kalasha(mun)  Kami  Kanienkehaka  Kannada  KANNADA  Kapampangan  Kashmiri  Kaszubian  Kata/Kati  Kazakh  Kelori  Khaskura  Khmer  Khmer/Cambodian  Khowar  Khushabari  Khwarezmian  Kirundi  Kituba  Klallam  Klingon  Konkani  Korea  Korean  Kriolu  kurdish  kurmanji  kyrgyz  Ladino  Lahnda  Lakhota  language  languages  Language_Learning  Lankaroni  Lao  latin  latvian  Lavandavili  law  learning  lexicography  lexicon  liberalism  libertarian  library  Limburghuis  Lingala  linguistics  links  link_list  list  literacy  literature  Lithuanian  LL  Logar  Lojban  Lombard  lovari  Lower_Sorbian  Lucumi  Luganda  lulesaami  lulesami  Luwian  Luxembourgish  Lycian  läshörnet  lättläst  Lëtzebuergesch    macedonian  Magahi  Makhua  Malagasy  malay  MALAYALAM  Malayalam  Maldivian  Maliseet  Maltese  Mambwe  mandarin  Mandinka  Manx  Maori  maps  Mapuche  Mapudungun  marathi  Marwari  marxism  Mayan  Mazandarani  Median  meänkieli  Mi'kmaq  Middle_Persian  Mingo  mises  Mitanni  Mixtec  Modern  Mohawk  Mokshan  Mongolian  monolingual  Morisyen  Moroccan  morphology  Moré  Motu  movies  multilingual  Munji  music  musicTheory  Myanmar  Māori  Nahuatl  Native  nature  Nauruan  Navajo  NavajoCayuga  Nepali  Netherlands  Newari  news  New_folder  Niger-Kordofanian  Niuean  nlp  Non-Indo-European  Norse  North  Northern  northern_saami  North_American_Indigenous_Languages  north_sami  norwegian  nynorsk  Nzema  o'zbekcha  occitan  Oceanic  Odawa  Ojibwe  Old  OldEnglish  Old_Azari  Old_Church_Slavonic  Old_English  Old_High_German  Old_Irish  Old_Persian  Old_Prussian  Olkola  online_courses  opinion  Oriya  ORIYA  Ormuri  Ormuri:Kanigur  orthography  Oscan  Osetin  ossetian  Ossetic  other  Oykangand  Pahlavi  Pahlawi  Pakanh  Palaic  Pali  papers  Papiamento  paprika  Papuan  Parachi  parenting  Parthian  Pashto  pdf  pdfs  pearltrees  pedophilia  Pennsylvania_Dutch  Penutian  persian  Persian/Farsi  pets  Philippine  Philippines  Phonetics  phonology  photography  phrasebook  phrases  Phrygian  picture_dictionary  Pidgin  Pidgins  Pirahã  plants  pocket  poetry  police  polish  politics  politish  Popoluca  portal  portuguese  pos  Potawatomi  pottery  programming  projekt  protest  Provençal  Pulaar  Punjabi  PUNJABI  Quechua  Quichua  quiz  radio  Rasta  reading  recipes  reference  refugees  research  resources  rhymes  riksdag  Romance  romani  Romanian  Romansh  Romany  Rotuman  Roviana  rpg  rulebook  rumansh  Rushani  russian  Ruthenian  saami  Saanich  Saka  sami  Samoan  Sanglechi  sanskrit  Santali  sardinian  Sariqoli  sauna  scandinavia  school  Schwyzerdütsch  science  Scots  scottish  sd  sdpaper  search  self_learning  Semantics  Semnani  sentences  Serb  serbian  Serbo-Croatian  sex  Shandermani  Shona  Shughni  sicilian  Sign  Sindhi  SINHALA  Sinhala  Sinhalese  Sino-Tibetan  sjolunden  skåne  skånska  slang  Slavic  Slavonic  Slovak  Slovene  slovenian  Sogdian  Somali  somalian  sorani  Sorbian  Sotho  South  southern_saami  Southern_Talysh  south_sami  space  spanish  speech  spotify  språkbanken  Sranan  Sranen  stockholm  streaming  subscription  Sudovian  Sumerian  Surinam  survival  swadesh  swahili  sweden  swedish  synonyms  syntax  Syriac  Sámi  söder  tagalog  tagger  Tahitian  Taino  taiwanese  Tajik  Taleshdulaei  Talysh  tamil  Tarahumara  tatar  Tati  taxes  teaching  technical  Telugu  TELUGU  thai  thesaurus  Thracian  Tibetan  tigrinja  Tocharian  TokPisin  Tongan  tools  tornedalsfinska  torrents  training  translation  Travel  trump  Tsalagi  Tswana  Tupi  turkish  turkmen  tutorial  tv  Twi  typography  ukrainian  Ulwa  Umbrian  Union  unions  Upper_Sorbian  Uralic  urdu  Uyghur  uzbek  Valencian  valet_2014  Vedic_Sanskrit  Venda  vietnamese  Vlach  vocabulary  Waanzi  Wagiman  Wakhi  Walloon  Warlpiri  Wasi  Waziri  welsh  West  wiki  wikimedia  wikipedia  wiktionary  wine  Wollof  Wolof  words  writing  writing_systems  xhosa  Yaghnobi  Yaka  Yazgulami  Yemba  yiddish  Yidgha  Yindjibarndi  yoga  Yombe  Yoruba  Zapotec  Zarma  Zazaki  Zebaki  Zulu  |  ​​Burmese 

Copy this bookmark:description:


tags: