2201
The "Why Vaccines Don't Cause Autism" Papers | Speaking of Medicine
PLOS NTDs co-Editor-in-Chief Peter Hotez lists the key scientific papers refuting the myth that vaccines cause autism
vaccines  autism 
12 days ago
Dealing with Apple Keynote’s Backwards Compatibility — or lack thereof | ORGANIZING CREATIVITY
Apparently, Apple’s Keynote is totally concerned with the “now”. The past is gone and uninteresting. Even when the past is one of my presentations I need to open again. And hey, perhaps even (gasp!) reuse a couple of slides
Apple  KeyNote 
24 days ago
Paige Fossil History | What could possibly be more fascinating than the history of how we came to know what we know?
Paige Madison is a PhD candidate in the History and Philosophy of Science at Arizona State University. She is interested in the history of paleoanthropology, specifically how fossils are used as scientific pieces of evidence. Her research is currently focused on Neandertals, Australopithecines, and Homo floresiensis.

In addition to her dissertation research, Paige is interested in science communication and social media as a tool for such communication. She blogs about fossils and history in order to communicate and celebrate her genuine enthusiasm for fossils. She can also be found on social media sharing new discoveries, celebrating important moments in history, and just generally being excited.
blog  palaeontology  HPS 
28 days ago
Beware “Protect” In Facebook’s iOS App - TidBITS
Onavo Protect collects your mobile data and makes them available to Facebook Inc., allowing it to combine these data with both any data you’ve allowed Facebook to have and any data about you that people you know have inadvertently provided to Facebook.

Our recommendation: If you use the Facebook app on your iPhone or iPad, don’t get suckered into installing Onavo Protect. And if you have installed Onavo Protect already for some reason, delete it unless you like revealing everything you do on your device to Facebook.
facebook  privacy 
5 weeks ago
Unpaywall
Read research papers for free.
Click the green tab and skip the paywall on millions of peer-reviewed journal articles. It's fast, free, and legal.
research  academia  academic_tools 
5 weeks ago
Tell me about your paper-writing bookends workflow - sonnysoftware.com
I wonder how other people use bookends to efficiently write a scientific paper. How do you organize your library?
ac_workflow  Bookends  writing_workflow 
8 weeks ago
Over de Muur – Over de Muur
Het verleden is alom aanwezig. In het publieke debat regent het historische vergelijkingen en verwijzingen. Nederland zou een tolerant verleden hebben en een joods-christelijke identiteit. Politici laten zich afbeelden als Che Guevara of Michiel de Ruyter. Er zou behoefte zijn aan een patriottische lente, en in het parlement wordt Cicero geciteerd in het Latijn.
Dat vraagt om een reactie van historici. Hoewel velen van ons onderzoek doen naar thema’s met een actuele lading, verdwijnen onze Engelstalige artikelen achter een hoge betaalmuur, onbereikbaar voor het gros van de samenleving. Te vaak verwordt ‘kennisbenutting’ (valorisatie) van vernieuwend historisch onderzoek tot een obligaat artikeltje in de krant. We zijn – door tijdsgebrek en publicatiedwang – slecht in staat structureel de discussie aan te gaan en verbinding te leggen met de buitenwereld. We blijven als beroepshistorici te vaak aan de zijlijn staan van het publieke debat, terwijl historische kennis hieraan juist een cruciale bijdrage kan leveren. We willen historici oproepen met ons de strijd aan te gaan en het publieke debat te domineren met datgene waar we goed in en trots op zijn: goed gefundeerd historisch onderzoek.
Maar daarmee is de kous niet af! Ook binnen de muren van de universiteiten is verandering nodig. Want wat zegt het over de slagkracht van onze beroepsgroep als maatschappelijke vragen over dekolonisatie en slavernij pas na lange tijd terechte aandacht krijgen? Wat zegt het dat andere actuele onderwerpen – zoals het klimaat of het reilen en zeilen van het Nederlandse internationale bedrijfsleven – blijven liggen? Daarnaast sluiten onze werkvloeren, collegezalen en curricula niet goed aan op de hedendaagse Nederlandse maatschappij. Geschiedenisfaculteiten zijn lang nog niet zo divers als de Nederlandse samenleving. Het is niet voor niets dat de universiteit vaak een ivoren toren wordt genoemd. Hoe maken we het vak geschiedenis aan de universiteit relevanter en toegankelijker voor een diverse groep mensen? En hoe stappen we zelf over de muur? Met deze site hopen we een fundamenteel debat te stimuleren over de manier waarop we onderzoeksthema’s kiezen en de universiteit wordt ingericht.
Laten we de muren van onze faculteiten van binnenuit bestormen en de deuren wagenwijd open zetten. We willen historici uitnodigen met ons mee naar buiten te gaan om nieuwe bijdrages te leveren aan het publieke debat.
Darryl Barthé, Lisa Kattenberg, Niels Mathijssen, Sara Polak, Thomas Smits, Klaas Stutje, Sabine Waasdorp, Suze Zijlstra
history  blog 
10 weeks ago
Markdown: The Syntax You (Probably) Already Know – ProfHacker - Blogs - The Chronicle of Higher Education
There are a lot of reasons to love plain text. Briefly, plain text is a great format to use because (1) it can be read by any computer or device; (2) it’s future proof, since computers will always be able to read it; (3) it can be synced to all your devices; (4) it can be converted to virtually any format. But there is one major objection to writing in plain text: with the exception of email, virtually everything academics write requires formatting. And not just the basics — font, type size and spacing — but also things like footnotes, headers, and footers. However, there’s a way for plain text to handle formatting too, in a way that’s lightweight and so easy to learn, you might already know it.
markdown 
10 weeks ago
Apple Pushes Updates to Block the Root Vulnerability Bug - TidBITS
" That the vulnerability escaped notice in Apple’s security testing is almost worse than the bug itself, and the initial release of Security Update 2017-001 breaking file sharing authentication is also distressing. And yes, if you’ve been waiting to upgrade to High Sierra, pat yourself on the back. 10.12 Sierra and earlier versions of OS X don’t suffer from this bug."
High_Sierra  Apple 
december 2017
Surprise! Apple Releases iOS 11.2 to Combat Reset Loop Bug - TidBITS
"Something is clearly rotten in the state of Denmark, by which I mean Apple’s quality assurance department. Many long-time TidBITS readers have been complaining for years about Apple’s declining software quality. Major missteps like these give Apple a black eye and, when they affect tens or even hundreds of millions of users, cause a significant waste of the world’s time."
iOS11  Apple 
december 2017
« earlier      

Copy this bookmark:description:


tags: