WimLeers + life   180

Life is Short
Relentlessly prune bullshit, don't wait to do things that matter, and savor the time you have. That's what you do when life is short.
philosophy  life  paulgraham  death 
21 days ago by WimLeers
De Gucht en Leterme: ‘Ons land staat stil en we krijgen het niet in gang'

Even terug naar Kris Peeters en de effectentaks. Kunt u zich vinden in die belasting?
De Gucht: ‘Behalve het feit dat hij te arbitrair is, heb ik op zich geen probleem met zo’n taks. Wat betekent een heffing van 1.500 euro als je 1 miljoen euro op zo’n rekening staan hebt? Kan je daar nu tegen zijn?’
Pleit u nu voor een vermogensbelasting?
De Gucht: ‘Daar valt iets voor te zeggen, ja. Als de digitalisering doorzet, zal over tien jaar het aandeel menselijke arbeid bijkomstig worden in de opbouw van meerwaarden in onze economie. Dan zal je toch andere factoren dan arbeid meer moet belasten: verbruik, milieuschade en ook vermogen.’
Dat zal uw liberale achterban toch niet graag horen?
De Gucht: ‘Er is niets antiliberaals aan het feit dat je een belasting heft op vermogen. Zwitserland doet het al, en dat kan je toch geen socialistisch systeem noemen. Het verschil is wel dat de personenbelasting er lager ligt.’
Leterme: ‘Door de striktere internationale regels rond belastingontwijking biedt zich de volgende jaren een grote kans aan om ons fiscaal systeem grondig te hervormen en te vereenvoudigen. Ik heb de OESO-vergaderingen meegemaakt waarbij een Amerikaanse topdiplomaat droogweg aan de Zwitsers verkondigde dat ze hun licenties in de Verenigde Staten zouden kwijtraken als ze het bankgeheim niet opgaven. Dat was revolutionair, hè! De achterpoortjes gaan dicht, en nu is het moment gekomen om onze fiscaliteit opnieuw vorm te geven. Door die uitwisseling van gegevens wordt het makkelijker om vermogen en inkomen uit vermogen te belasten.’


De Gucht neemt de boeken met plezier in ontvangst. Hij geeft Leterme een boek in dezelfde sfeer: ‘How Democracies Die’ van de Harvard-professoren Steven Levitsky en Daniel Ziblatt. ‘Ze stellen pertinente vragen’, zegt De Gucht. ‘Hoe kan iemand als Donald Trump in godsnaam verkozen geraken? Hoe kan de democratie hem inkapselen? En in welke mate zal hij zelf het systeem naar zijn hand zetten? Hun stelling is genuanceerd: Trump is er net gekomen omdat de democratie in de VS al uiteengerafeld was. Dat geldt ook voor de plotse overwinning van Macron. En voor het brexitreferendum, dat gewonnen is op basis van leugens. In goed functionerende democratieën is geen ruimte voor zulke evoluties.’


En is de Amerikaanse democratie nog sterk genoeg om Trumps uit-wassen in te kapselen?
De Gucht: ‘Op binnenlands vlak valt de impact van Trump tot nog toe mee. Op buitenlands vlak is het gevaar voor misstappen veel groter, omdat hij de internationale orde die de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog zelf hebben opgezet aan het omverwerpen is.’
Leterme: ‘En dat is vooral een probleem omdat Europa er niet in slaagt die rol over te nemen. Nochtans is er een unieke opportuniteit om het nieuwe kompas van de wereld te worden. Maar op buitenlands vlak zijn we gewoon nog hopeloos verdeeld.’
Schermvullende weergave

Vooral onder druk van Oost-Europese landen is alle consensus zoek.
De Gucht: ‘Een democratie heeft nu eenmaal wat tijd nodig om volwassen te worden. Daarom kan ik wel begrip opbrengen voor het feit dat landen als Polen en Hongarije in een kramp zitten. De democratische ontwikkelingen gaan gewoon te snel voor hen. De Europese Unie is nog geen staat, maar ze is ook meer dan een internationale organisatie. Het zal nog een generatie duren voor dat spanningsveld verdwijnt. En intussen sluiten we wel belangrijke handelsverdragen af: met Korea, Vietnam, Canada, Japan en Zuid-Amerika. Politiek is de vertaling van je economische macht, en op dat vlak staan we er heus niet slecht voor.’


Net voor zijn afscheid merkt De Gucht nog op: ‘Weet je, het is makkelijk om kritiek te geven op de gang van zaken, maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Als het zo gemakkelijk zou zijn, waarom hebben we het dan niet zelf gedaan, Yves?’ Leterme: ‘Dat klopt, je begint met de beste intenties, maar soms strand je op veto’s en praktische bezwaren.’
politics  belgium  history  2008  2018  taxes  usa  donaldtrump  democracy  europe  eu  life  philosophy 
7 weeks ago by WimLeers
Deze hersenchirurg wilde iets zinnigs doen met zijn leven - en deed dat met zijn dood

Als twintiger kiest Kalanithi voor een puur wetenschappelijke levensvisie, om er vervolgens achter te komen dat dat tot een onoplosbaar probleem leidt: waar laat je alles wat een mens tot mens maakt?


‘Als je wetenschap de scheidsrechter van de metafysica maakt, verban je niet alleen God van deze wereld, maar ook liefde, haat, betekenis - je komt uit op een wereld die overduidelijk niet de wereld is waarin we leven. Daarmee is niet gezegd dat als je in betekenis gelooft, je ook in God moet geloven. Maar het zegt wel dat als wetenschap geen ruimte geeft aan God, je dan haast verplicht bent om te concluderen dat er in de wetenschap geen ruimte is voor betekenis en dat het leven daarom geen betekenis zou hebben [...] De paradox is juist dat de wetenschappelijke methode is gemaakt door mensenhanden en dus nooit een permanente waarheid kan bereiken.’


‘To make science the arbiter of metaphysics is to banish not only God from this world but also love, hate, meaning - to consider a world that is self-evidently not the world we live in. That’s not to say that if you believe in meaning, you must also believe in God. It is to say, though, that if you believe that science provides no basis for God, then you are almost obligated to conclude that science provides no basis for meaning, and, therefore, life itself doesn’t have any. [...] Yet the paradox is that scientific methodology is the product of human hands and thus cannot reach some permanent truth.’
life  death  philosophy  medicine 
8 weeks ago by WimLeers
Computer Professionals for Social Responsibility

got involved in computing at age 16 because programming was fun. Later I discovered that developing algorithms was even more enjoyable. I found the combination of mathematical rigor and real-world applicability to be highly stimulating intellectually.
algorithms  life  philosophy 
january 2018 by WimLeers
What is ERE? - Early Retirement Extreme Wiki

ERE focuses on production over consumption as a way of reducing monetary spending but also as a means of self-actualization. Hobbies are deliberately chosen to have an eventual potential for income generation or at least self-reliance. Production should be understood in a wide sense. It may involve using tools to produce things instead of buying them. Yet it may also involve networking with people, volunteering, or providing other kinds of valuable input. The focus is on adding value. Because of this motivation, ERE differs from a traditional retirement that focuses on travel, entertainment and other forms of pure consumption.

Because of the value added from home production, the standard of living given by a simple measure of spending differs significantly from the standard of living of a consumer with the same level of spending. The consumer needs to spend money on finished products and services. The ERE person spends money on tools, parts, and education in order to make her own products and services. A direct comparison between spending levels therefore becomes meaningless.
life  work  career  aw 
january 2018 by WimLeers
Weg met controle. Leve de intrinsiek gemotiveerde mens

Al met al is het verbluffend om te zien hoeveel van onze grootste problemen veroorzaakt worden door de dictatuur van de wortel en de stok. De lijst is eindeloos. CEO’s die alleen maar focussen op hun kwartaalresultaten trekken hun bedrijf de afgrond in. Academici die vooral worden afgerekend op hun plaats op een ranglijst voelen de verleiding te frauderen. Scholen die worden beoordeeld op de meetbare resultaten van gestandaardiseerde toetsen geven minder aandacht aan wat niet meetbaar is. Psychologen die betaald worden om zo lang mogelijk te behandelen gaan steeds langer behandelen. Bankiers die hun bonussen verdienen door zo veel mogelijk rommelhypotheken te verkopen, brengen het mondiale financiële systeem aan het wankelen. Enzovoorts, en zo verder.

Vakmanschap en competentie zouden centraal staan, niet rendement en productiviteit.

Toen ik Jos de Blok, de oprichter van het succesvolle Buurtzorg, vroeg wat de grootste risico’s van intrinsieke motivatie zijn, hoefde hij niet lang na te denken. ‘Dat mensen te hard werken.’ Je leest het goed: een organisatie die de stok en de wortel vaarwel zegt, krijgt niet te maken met luiheid en ledigheid. Integendeel. Ze moet oppassen dat haar werknemers geen burn-out krijgen door een explosie van werklust.
economics  psychology  business  career  life  work  culture  reference  motivation  management 
december 2017 by WimLeers
Hoe de wereld geregeerd wordt door het hoogst uitzonderlijke

Wie trouw De Correspondent leest, weet dat onze missie is nieuwswaardige journalistiek te maken van structuren in onze samenleving die bepalen hoe de wereld werkt. We richten ons niet op wat ‘vandaag’ gebeurt, zoals de gebruikelijke definitie van actualiteit voorschrijft, maar op wat ‘elke dag’ gebeurt. Of, zoals ik vaak zeg: niet het weer, maar het klimaat.

Het gevolg: de verzorgingsstaat is van een recht naar een gunst naar een plicht gegaan. Wie tegenwoordig om een klein beetje hulp komt vragen bij de overheid, moet voldoen aan een identificatieplicht, een arbeidsplicht, een inlichtingenplicht, een budgetteringsplicht, een medewerkingsplicht - en sindskort ook een taaleis.

Plichten en eisen die, stuk voor stuk, weer moeten worden gehandhaafd door sociale dienstverleners, incasso-agenten en controleurs. Die weer bergen administratie verschaffen aan verzekeraars, accountants en agenten. Die weer in de gaten worden gehouden door wethouders, staatssecretarissen en ministers.

Allemaal regelaars van de uitzondering.
decorrespondent  journalism  society  politics  psychology  life 
october 2017 by WimLeers
Megan Phelps-Roper: I grew up in the Westboro Baptist Church. Here's why I left
Must-watch: "Megan Phelps-Roper: I grew up in the Westboro Baptist Church. Here's why I left" —
life  lifehacks  management  conflictresolution  psychology  indoctrination  religion  video  mustwatch 
july 2017 by WimLeers
xkcd: Phone
Must-read: "xkcd: Phone" —
socialmedia  society  life  2017  mustread 
february 2017 by WimLeers
Negative Emotions Are Key to Well-Being - Scientific American
RT : "Problems arise when people start believing they must be upbeat all the time",
psychology  emotion  life  from twitter_favs
november 2016 by WimLeers
Jeff Eaton - You Matter More Than The Cause
Must-watch: "Jeff Eaton - You Matter More Than The Cause" —
career  life  work  drupal  opensource  reference  mustwatch 
october 2016 by WimLeers
Coming out 2.0
Must-read: "Coming out 2.0" —
sex  love  life  lifehacks  mustread 
june 2016 by WimLeers
The big sleep
Must-read: "The big sleep" —
philosophy  life  death  ethics  aging  mustread  aw 
march 2016 by WimLeers
The Immigrant Song — Medium
RT @heyrocker: Earlier I wrote some reflections on Facebook about my time in Sweden. I really liked it so I freed it.
usa  sweden  europe  gregdunlap  drupal  life  lifehacks 
november 2015 by WimLeers
Old Masters at the Top of Their Game - NYTimes.com

It is in the effort to close the distance between the work imagined and the work achieved wherein it is to be found that the ceaseless labor is the freedom of play, that what’s at stake isn’t a reflection in the mirror of fame but the escape from the prison of the self.
aging  creativity  life  mastery  career  retirement 
april 2015 by WimLeers
Ode aan de meest verdrukte aller emoties: jaloezie

Ik vond dit nog in een vroeger boek van me. Misschien heet iemand er iets aan..
Het is goed je jaloerse gevoelens volop toe te laten en ervan te leren. Op wie en wat ben je jaloers en waar verlang je naar? Dan houd je de jaloerse energie bij jezelf. Jaloezie kan zo je leermeester worden op het pad van vervulling. Ze wijst je de weg naar waar je naar verlangt, maar wat je op de een of andere manier nog niet tot vervulling hebt gebracht. Laten we het voorbeeld nemen dat je jaloers bent als je vrouw aandacht geeft aan een andere man. Je boodschap luidt dan eigenlijk: ‘ik wil ook en meer aandacht!’ En weet dan dat het meestal niet je vrouw is van wie je aandacht wilt, maar besef dat je op een bodemloos-vat-syndroom bent gestuit. Meestal zijn dit soort verlangens afkomstig van het kleine kind in je dat vroeger niet genoeg van de liefdeskoek heeft gehad. En wat doe je dan? Je gaat als klein kind naar je vrouw toe en vraagt haar of ze even aandacht heeft voor dat kleine kindje in je. Je gaat niet als volwassen man of vrouw naar elkaar toe, maar als het kleine kind dat je soms ook nog bent. Dit laatste is van groot belang. Een tekort kan slechts aangevuld worden op het niveau waar het thuishoort en dat is meestal het kind in je. Een tweede ingrediënt is dat je dit bewust doet. In feite hoef je niets te veranderen. Alleen dien je wat je op onbewuste manier vaak van elkaar eist, bewust aan elkaar te vragen. Als je dan ook nog het gevoel van verdriet kunt toelaten omdat die aandacht er vroeger zo weinig was, omdat je moeder en vader het altijd druk hadden of misschien zelfs ziek of dood waren, dan ben je op een goede manier bezig jezelf te helen en verder te brengen op het pad van volwassen relaties en van vervulling. Als je in een partnerrelatie ook het kind in jezelf en in de ander aan bod laat komen, wordt je relatie fundamenteel rijker. We denken vaak dat we volwassen zijn, maar het onvervulde kind in ons komt op allerlei manieren regelmatig naar voren. Het onbewuste kind maakt dat je eisend bent in je relaties en vooral in je huwelijksrelatie. Onbewust eisen we vaak allemaal van onze partner dat hij of zij het gat opvult dat we vanuit onze jeugd met ons meedragen. Het onbewuste kind is meestal de achtergrond van huwelijksproblemen. Een vervuld mens is nooit jaloers. Voel je je dus jaloers, dan is er Werk aan de winkel.
19 maart 2015
psychology  life 
april 2015 by WimLeers
Against Productivity

In many ways foolishness isn’t the opposite of wisdom, but its absence. Productivity is the opposite of wisdom. Humanity is a creature of time and imagination. From these things our fruits are born more than manufactured. Productivity is a quality of perfect robots. Stories, adventures and all new things still have to come from messy humans.
productivity  philosophy  essay  life  career  mustread 
november 2014 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

related tags

academia  aging  alaindebotton  algorithms  aliens  altruism  anthropology  architecture  art  astronomy  atheism  aw  balance  bartclaeys  bbc  behavior  belgium  benjaminfranklin  berg  biology  branding  buddhism  bureaucracy  business  businessstrategy  busyness  cancer  car  career  carlsagan  carreer  chemistry  childfree  children  city  class  climate  communication  community  computers  conflictresolution  copyright  costarica  creativity  culture  darwin  davidvanreybrouck  death  decorrespondent  democracy  design  design:lifestyle  design:video  diet  dishes  diversity  donaldtrump  driesbuytaert  drupal  drupal:dojo  drupalcon  earth  economics  economy  education  efficiency  einstein  emotion  employment  energy  engineering  enterprisey  entrepreneurship  environment  epicfail  epicwin  essay  essiebutton  ethics  etymology  eu  europe  evolution  experience  facebook  fb  fermiparadox  feynman  france  freelance  funny  future  gaborhojtsy  gaming  google  government  greece  gregdunlap  gtd  happiness  health  heartwarming  history  homeless  house  human  impostorsyndrome  indie  individualism  indoctrination  inequality  innovation  insight  inspiration  intelligence  internet  internship  ios  iphone  jamiezawinski  japan  jessebeach  jesseschell  jimcollins  joshkoenig  journalism  judithstraetemans  kevinkelly  kevinmoens  kids  knowledge  kortrijk  law  learning  lfiehacks  life  lifehacks  London  longtail  love  maintenance  management  marketing  marriage  massage  mastery  math  mattmullenweg  maturity  media  medicine  medicine:regenerative  micheldemontaigne  microsoft  mindfulness  mobile  money  mosquito  motivation  mustread  mustwatch  nasa  necrology  norway  office  opensource  parenting  patents  patterns  paulgraham  pension  perception  personalfinance  personality  persuasion  philosophy  photography  physics  poem  politics  pregnancy  productivity  programming  psychology  quote  race  reference  relationships  religion  remote  research  retirement  rich  ryanholiday  sanfrancisco  science  scotthyoung  secondlife  serendipity  sex  sickness  siliconvalley  singapore  sleep  smartphone  socialism  socialmedia  socialnetworking  socialsecurity  society  sociology  space  stanleykubrick  startup  statistics  stayathome  stereotype  strategy  sweden  talent  taxes  technology  ted  theory  ThePerfectJob  thinking  timemanagement  timferriss  timoreilly  toys  travel  UK  urbanplanning  usa  utopia  vagabonding  vc  video  visualization  vlog  wakemate  walking  web2.0  wisdom  work  workhacks  world  writing  xkcd 

Copy this bookmark:description:


tags: