WimLeers + flanders   105

Huis kopen (deel 6.1) - tijd voor een groter huis - Pagina 121

Man man, het is hier weer Vlaanderen op zijn Vlaamst precies.
Geen ene die hier overeen komt met zijn buren, geen ene die dat ook wil, dat het geen meerwaarde is, dat je liever teruggetrokken leeft zonder contact, ... Belachelijk.

Daaruit blijkt maar weer: de Vlaming vindt zijn huis té belangrijk. Het is nog niet genoeg om er heel je leven de ziel uit uw lijf voor te werken zodat ze toch maar dat huis met die derde badkamer hebben "voor het geval eens iemand blijft slapen", dan gaan ze er ook nog eens hun burenrelaties voor op het spel zetten voor wat fucking bladerafval, een tak die te ver overhangt of om de kosten van de omheining te splitsen. Jezus christus, wat een kleingeestig volkje.

Het is belangrijk dat je soms jezelf niet al te serieus neemt. En voor de Vlaming komt daar nog bij: het is belangrijk dat je uw hoop bakstenen niet al te serieus neemt.

Om nog met een positieve noot te eindigen: je kunt er wel de welvaart van dit land uit aflezen. Als dit soort "problemen" de grootste problemen zijn die dit volkje wakker houdt 's nachts, dan zal het allemaal best nog meevallen.
belgium  flanders  culture  epicfail  funny 
6 weeks ago by WimLeers
Leo Van Broeck op VRT NWS: “We hebben onze steden en ons platteland vermoord” | architectura.be

65% van de Vlamingen woont niet meer in de kern van een stad of dorp maar in de ‘middle of nowhere’.
flanders  belgium  history  2018  leovanbroeck 
october 2018 by WimLeers
Steenkool voor vrouwenstemrecht | De Tijd
Tot 1992 werd de mijnsector kunstmatig in leven gehouden. Tijdens de periode 1901-1992 lieten de Limburgse mijnen alleen al een gecumuleerd verlies optekenen van 7,44 miljard euro. Eigenlijk had men de Limburgse mijnen in 1960-1962 al moeten sluiten, toen de gecumuleerde winst nog 2,16 miljard euro bedroeg. De Waalse mijnen had men meteen na de Tweede Wereldoorlog moeten sluiten.
Maar de subsidiehonger van het mijnpatronaat was niet te stillen. Zelfs na de verschrikkelijke mijnramp in Marcinelle publiceerde Fedechar eind 1956 een bijzonder cynische brochure met als titel ‘Qui a bénéficié des 31 milliards’? Volgens de opstellers profiteerde niet het mijnpatronaat maar de consument van de te lage steenkoolprijs. Dat de consument via de belastingen die subsidies financierde, werd er niet bij verteld. Ook in het huidige energiedossier wordt dat al eens onder de mat geveegd.
belgium  flanders  history  1945  1939  1901  1991  1962  coal  energy  politics 
february 2018 by WimLeers
[LONGREAD] Eindejaarsbijdrage Filip Canfyn: Dubbel zinnig | architectura.be

Als je weet hoe nefast de gevolgen van dat verkavelingsmodel zijn en als je weet dat de deontologie van de architect zegt dat je het hoger maatschappelijk belang moet dienen, dan zijn architecten, die vandaag nog bereid zijn vrijstaande woningen te bouwen op autolocaties in lage dichtheid, eigenlijk chirurgen, die zeggen dat 80 % van hun patiënten kreupel van de operatietafel vallen maar dat het mag van stedenbouw. Dat soort van incongruenties kan je als praktijkmens niet meer maken met de kennis, die er vandaag is, met de gevolgen, die men vandaag kent. Het debacle is zo groot terwijl het er op lijkt dat we broodjes met ebolasaus blijven verkopen. Je kan dat niet meer doen, vind ik. Duurzaamheid gaat in eerste instantie over de stedenbouwkundige footprint, die we hebben, die er is en die we niet meer mogen uitbreiden. Er moet nog verdicht worden maar dat roepen we al dertig jaar. Het gaat finaal over de vraag hoeveel planeet er nog aan gaat voor een nieuwe bouwwens. Dat doet me denken aan een citaat van Mark Twain: “The problem with land is that they stopped making it a while ago.” Dat besef is dus oud.

We hebben een trieste reeks Europese records. Ten eerste, het grootste aantal uren file per werknemer. Ten tweede, het grootste aantal kilometer wegenis en infrastructuur per wooneenheid. Ten derde, het bijna grootste energieverbruik voor mobiliteit en versnipperde vrijstaande bebouwing per eenheid van Bruto Nationaal Product. En we rijden in Vlaanderen per jaar 4 miljoen dieren dood. (leO)
house  aw  belgium  flanders  architecture 
december 2017 by WimLeers
Noelsspeak | Nee, excelleren is niet vies | De Tijd

We vormen jongeren die niet meer excelleren, wegens niet cool.

Het beste statuut in België is intussen dat van ambtenaar. Door decennia van lobbywerk en nauwe contacten met politici - ze vormen een belangrijk en hecht kiezersblok - hebben ze een combinatie van het beste uit de privésector en het beste van de overheidssector kunnen onderhandelen. Dat alles zonder de dreiging van de markt, of andere disruptie. Robots kunnen potentieel alle jobs vervangen, behalve die van de Belgische ambtenaar. Aan het einde van de loopbaan wacht hem een inflatie- en welvaartsvast pensioen, dat gemiddeld 1.400 euro per maand, of 17.000 euro per jaar hoger ligt dan dat van een werknemer uit de privésector.

‘Ja maar die heeft een tweede pensioenpijler.’ Die tweede pijler wordt gefinancierd door de werkgever en met bijdrages van de werknemer, en bij slechts 70 procent van de werknemers. Door de daling van de rente kan het opgespaarde kapitaal echter niet meer de kloof met een ambtenarenpensioen dichten.
Een staatsgegarandeerd, welvaartsvast en inflatievast jaarlijks bedrag van 17.000 euro vereist, onder meer door de stijging van de roerende voorheffing tot 30 procent, een kapitaal van meer dan 5 miljoen euro (OLO 10 jaar). Met een gemiddelde tweede pijler van 120.000 euro heb je na 6,5 jaar - rekening houdend met inflatie - je kapitaal dus helemaal opgegeten. Het geld van die tweede pijler zit trouwens in het gezichtsveld van de overheidsexperts die ze willen afromen om de andere pensioenen te kunnen financieren.
Ambtenaren vormen dus een erg vermogende klasse in België die er nooit op zal worden aangesproken. Geen roerende voorheffing, transactietaksen, Reynderstaksen of andere abonnementstaksen. Hun vermogen is onzichtbaar, geen bank of verzekeraar die het beheert. Als een land een ambtenarenstatuut verheft tot het meest aantrekkelijke statuut in zijn economie, stimuleert het een risicoloze attitude en carrière bij zijn bevolking.

Niet alleen onze Rode Duivels spelen in het buitenland, maar stilaan ook onze ‘best and brightest’ jonge ondernemers. Daar sta je dan na twintig jaar investeren in de vorming van toppers. Hun vertrek verbetert wel de gelijkheidsstatistieken.
belgium  flanders  education  economics  history  2017 
december 2017 by WimLeers
Enorm veel bouwgrond in niemandsland: tijd voor de juiste keuzes - Bouwgrond - Livios

Daarnaast moet er ook een soort dwang komen van bovenaf, valt te horen. “Bepaalde factoren zullen mensen dwingen om andere keuzes te maken. Als het door stijgende energiekosten onbetaalbaar wordt om een afgelegen woning nog te verwarmen bijvoorbeeld. In plaats van voor dat soort woningen nog isolatiesubsidies uit te keren, zou de overheid beter aanmoedigen ze te slopen.”
house  belgium  flanders  energy 
november 2017 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

related tags

1600s  ambition  andredecoster  antwerp  api  apifirst  architecture  art  aw  belgium  bicycle  brussels  climatechange  cmine  coal  contest  coworking  culture  delijn  demographics  drupal  ecology  economics  education  electricity  energy  epicfail  eu  europe  facebook  flanders  food  fraud  funny  future  geertnoels  genk  gent  germany  ghent  gis  government  government2.0  hd  health  history  house  imec  inequality  innovation  internet  jovermeulen  language  leovanbroeck  leuven  life  lifehacks  limburg  linkeddata  lisbon  matthiasvandermaesen  media  medicine  metadata  microsoft  mietclaes  migration  netherlands  nyc  oecd  opendata  payments  pietercolpaert  plastic  politics  poverty  programming  racism  recycling  reference  research  semanticweb  showpad  siliconvalley  socialnetworking  society  software  solar  startup  structuredcontent  tabletennis  taxes  technology  telenet  train  transport  transportation  transportation:public  ttkh  tv  uk  urbanplanning  usa  video  vttl  wales  wallonia  walloon  water  wimleers 

Copy this bookmark:description:


tags: