WimLeers + europe   235

School Violates a Child’s Right of Curiosity – Caprice Thorsen – Medium

Alexis de Touqville set out to discover what made America different than Europe. Why was there such as strong spirit of entrepreneurship and the urge to create? He found that what set America apart was short childhoods and the inclusion of youth in the world as active participants.

Schooling Purposely Destroy Inner Guidance and Ambition
Schools purposely teach children to sit passively, quietly and consume their education in preparation for a life as a good worker and consumer.
Schooling is NOT Learning
School was invented in the 1800s to fill a need in society to create a literate workforce who could obey orders and be competent factory workers. It was also created for day care for children of these workers. The wealthy rarely sent their children to these schools.
In 1899, William T. Harris, the US Commissioner of Education, celebrated the fact that US schools had developed the “appearance of a machine,” one that teaches the student “to behave in an orderly manner, to stay in his own place, and not get in the way of others.”
For the past 170 years, we have taken children and required that they attend a “school” that is separated from the rest of the world in order to “educate” them.
John Taylor Gatto, John Holt, Peter Gray and many other erudite folks make a good case that schooling has always been about social engineering and control.

Youth leave 18+ years of school dazed and confused, many with no sense of inner calling or purpose. They wander around aimlessly for many years — going to college, getting a job, climbing the corporate ladder until they wake up in their 30s, 40s or 50s and wonder what the purpose of life really is.
culture  society  education  parenting  usa  europe  reference  psychology 
october 2018 by WimLeers
Wie migratie écht wil begrijpen, moet naar de achterblijvers in Afrika kijken - De Correspondent

‘De kern is dat we alternatieven moeten bieden om geld te verdienen’, zegt Abieyuwa. Met internationaal hulpgeld zegt de gouverneur nu bijvoorbeeld fabrieken te gaan bouwen, om cassave en palmolie te verwerken, en zo banen te creëren.

Zulke langetermijnontwikkelingsinitiatieven kunnen echter op weinig vertrouwen van de bevolking rekenen. De inwoners van Benin City hebben gouverneurs zien komen en gaan, en hebben weinig zien veranderen in hun dagelijks leven. Een lokale ngo-medewerker zegt: ‘Zolang ons systeem niet werkt, maakt het niets uit hoeveel ontwikkelingsgeld de EU onze overheid geeft. Dat geld komt toch niet bij ons terecht. Maar het geld van migranten komt direct bij degenen die het nodig hebben. Migratie is hier de enige manier om te overleven.’

Dat is wat je ziet als je het prisma van Benin City blijft rondtollen: dit dilemma. Een illegaal systeem dat ook groot goed doet. Een mensonterend systeem dat ook een levenslijn is.
nigeria  poverty  prostitution  europe  migration 
september 2018 by WimLeers
De Gucht en Leterme: ‘Ons land staat stil en we krijgen het niet in gang'

Even terug naar Kris Peeters en de effectentaks. Kunt u zich vinden in die belasting?
De Gucht: ‘Behalve het feit dat hij te arbitrair is, heb ik op zich geen probleem met zo’n taks. Wat betekent een heffing van 1.500 euro als je 1 miljoen euro op zo’n rekening staan hebt? Kan je daar nu tegen zijn?’
Pleit u nu voor een vermogensbelasting?
De Gucht: ‘Daar valt iets voor te zeggen, ja. Als de digitalisering doorzet, zal over tien jaar het aandeel menselijke arbeid bijkomstig worden in de opbouw van meerwaarden in onze economie. Dan zal je toch andere factoren dan arbeid meer moet belasten: verbruik, milieuschade en ook vermogen.’
Dat zal uw liberale achterban toch niet graag horen?
De Gucht: ‘Er is niets antiliberaals aan het feit dat je een belasting heft op vermogen. Zwitserland doet het al, en dat kan je toch geen socialistisch systeem noemen. Het verschil is wel dat de personenbelasting er lager ligt.’
Leterme: ‘Door de striktere internationale regels rond belastingontwijking biedt zich de volgende jaren een grote kans aan om ons fiscaal systeem grondig te hervormen en te vereenvoudigen. Ik heb de OESO-vergaderingen meegemaakt waarbij een Amerikaanse topdiplomaat droogweg aan de Zwitsers verkondigde dat ze hun licenties in de Verenigde Staten zouden kwijtraken als ze het bankgeheim niet opgaven. Dat was revolutionair, hè! De achterpoortjes gaan dicht, en nu is het moment gekomen om onze fiscaliteit opnieuw vorm te geven. Door die uitwisseling van gegevens wordt het makkelijker om vermogen en inkomen uit vermogen te belasten.’


De Gucht neemt de boeken met plezier in ontvangst. Hij geeft Leterme een boek in dezelfde sfeer: ‘How Democracies Die’ van de Harvard-professoren Steven Levitsky en Daniel Ziblatt. ‘Ze stellen pertinente vragen’, zegt De Gucht. ‘Hoe kan iemand als Donald Trump in godsnaam verkozen geraken? Hoe kan de democratie hem inkapselen? En in welke mate zal hij zelf het systeem naar zijn hand zetten? Hun stelling is genuanceerd: Trump is er net gekomen omdat de democratie in de VS al uiteengerafeld was. Dat geldt ook voor de plotse overwinning van Macron. En voor het brexitreferendum, dat gewonnen is op basis van leugens. In goed functionerende democratieën is geen ruimte voor zulke evoluties.’


En is de Amerikaanse democratie nog sterk genoeg om Trumps uit-wassen in te kapselen?
De Gucht: ‘Op binnenlands vlak valt de impact van Trump tot nog toe mee. Op buitenlands vlak is het gevaar voor misstappen veel groter, omdat hij de internationale orde die de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog zelf hebben opgezet aan het omverwerpen is.’
Leterme: ‘En dat is vooral een probleem omdat Europa er niet in slaagt die rol over te nemen. Nochtans is er een unieke opportuniteit om het nieuwe kompas van de wereld te worden. Maar op buitenlands vlak zijn we gewoon nog hopeloos verdeeld.’
Schermvullende weergave

Vooral onder druk van Oost-Europese landen is alle consensus zoek.
De Gucht: ‘Een democratie heeft nu eenmaal wat tijd nodig om volwassen te worden. Daarom kan ik wel begrip opbrengen voor het feit dat landen als Polen en Hongarije in een kramp zitten. De democratische ontwikkelingen gaan gewoon te snel voor hen. De Europese Unie is nog geen staat, maar ze is ook meer dan een internationale organisatie. Het zal nog een generatie duren voor dat spanningsveld verdwijnt. En intussen sluiten we wel belangrijke handelsverdragen af: met Korea, Vietnam, Canada, Japan en Zuid-Amerika. Politiek is de vertaling van je economische macht, en op dat vlak staan we er heus niet slecht voor.’


Net voor zijn afscheid merkt De Gucht nog op: ‘Weet je, het is makkelijk om kritiek te geven op de gang van zaken, maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Als het zo gemakkelijk zou zijn, waarom hebben we het dan niet zelf gedaan, Yves?’ Leterme: ‘Dat klopt, je begint met de beste intenties, maar soms strand je op veto’s en praktische bezwaren.’
politics  belgium  history  2008  2018  taxes  usa  donaldtrump  democracy  europe  eu  life  philosophy 
march 2018 by WimLeers
Unspeakable Realities Block Universal Health Coverage In America

Americans with good jobs live in a socialist welfare state more generous, cushioned and expensive to the public than any in Europe. Like a European system, we pool our resources to share the burden of catastrophic expenses, but unlike European models, our approach doesn’t cover everyone.

When I buy a house for my family, or a vacation home, the interest I pay on the mortgage is deductible up to a million dollars of debt. That costs the treasury $70 billion a year, about what we spend to fund the food stamp program. My private retirement savings are also tax deductible, diverting another $75 billion from government revenues. Other tax preferences carve out special treatment for child care expenses, college savings, commuter costs (your suburban tax credit), local taxes, and other exemptions.

In the years after World War II, the western democracies that had not already done so adopted universal social safety net programs. These included health care, retirement and other benefits. President Truman introduced his plan for universal health coverage in 1945. It would have worked much like Social Security, imposing a tax to fund a universal insurance pool. His plan went nowhere.

Instead, nine years later Congress laid the foundations of the social welfare system we enjoy today. They rejected Truman’s idea of universal private coverage in favor of a program controlled by employers while publicly funded through tax breaks. This plan gave corporations new leverage in negotiating with unions, handing the companies a publicly-financed benefit they could distribute at their discretion.

No one stated their intention to create a social welfare program for white people, specifically white men, but they didn’t need to. By handing control to employers at a time when virtually every good paying job was reserved for white men the program silently accomplished that goal.
usa  europe  healthcare  epicfail  society  taxes  racism  history 
june 2017 by WimLeers
Europe's reliance on Microsoft has governments under a worrying digital 'killswitch'

IT systems of European governments mostly run on Microsoft software and OS, according to Computer Weekly. The systems are seen as reliable, easy to understand and most people are familiar with it. However, that means that almost all of the data of European citizens — tax information, health records, etc. — along with security related data, are in proprietary file format. This goes for both big and small governmental agencies, and the European Commission has even conceded that it is “in effective captivity with Microsoft”.

The problem with the proprietary file format is that Microsoft’s software is made to be incompatible with open source, which effectively forces all communicating departments within a government to use the company’s products, in order to ensure compatibility of files and ease of communication. Microsoft thereby establishes a de facto monopoly which discourages officials to find other ways to manage their IT systems.
microsoft  europe 
may 2017 by WimLeers
Waarom ziekenhuizen en verzekeraars winst laten uitkeren zo'n slecht idee is
Must-read: "Waarom ziekenhuizen en verzekeraars winst laten uitkeren zo'n slecht idee is" —
healthcare  europe  netherlands  privatization  economics  evil  history  politics  mustread 
august 2016 by WimLeers
100 African Cities Destroyed By Europeans
Must-read: "100 African Cities Destroyed By Europeans" —
africa  europe  history  mustread 
march 2016 by WimLeers
The Immigrant Song — Medium
RT @heyrocker: Earlier I wrote some reflections on Facebook about my time in Sweden. I really liked it so I freed it.
usa  sweden  europe  gregdunlap  drupal  life  lifehacks 
november 2015 by WimLeers
Sterf Europese Unie, leve de Europese Republiek

Dat haar voorstel nogal utopisch is, erkent de Duitse denker, om vervolgens Einstein te citeren: 'Een idee kan niet echt goed zijn als de verwezenlijking ervan niet eerst volstrekt uitgesloten lijkt.'
europe  culture 
october 2015 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

related tags

3dprinting  acquia  africa  aging  agriculture  ai  air  alps  amazon  america  amsterdam  anthropology  api  apple  ariane  art  atheism  aw  aws  banks  barcelona  basicincome  belgium  bigdata  biology  bittorrent  blasphemy  brain  brussels  business  canada  capitalism  career  carriers  cern  children  china  christianity  city  climate  climatechange  cloud  collaboration  constitution  contest  copyright  corporate  corporations  corruption  creditcard  crisis  cryptocurrency  cryptography  cs  culture  datacenter  debt  democracy  denmark  design  dewereldmorgen.be  didierreynders  dna  donaldtrump  driesbuytaert  drupal  drupal7  drupalcon  drupalconsf2010  drupaldrama  ec  economics  economy  education  electrabel  energy  engineering  entrepreneurship  environment  epicfail  epicwin  equality  erasmus  ESA  essay  estonia  ethics  eu  eurivision  euro  europe  eurostar  evil  evolution  facebook  fakenews  fb  filesharing  finance  finland  flanders  food  france  freedom  freedomofspeech  funny  future  gdpr  genetics  gentrification  geography  germany  gmo  google  google:docs  government  government2.0  gpl  gps  greece  gregdunlap  gridcomputing  guyana  health  healthcare  henrymarkram  hipster  history  house  hst  india  individualism  industry  inequality  innovation  intelligence  internet  internship  ios  iphone  iraq  ireland  isp  israel  it  italy  jakubsuchy  japan  kids  language  law  lego  license  life  lifehacks  light  lobbying  manufacturing  maps  mastercard  medicine  mexico  microsoft  migration  mobile  mobilevikings  music  mustread  mustwatch  nationalism  nature  navigation  neeliekroes  netherlands  netneutrality  networking  neuroscience  nigeria  nmbs  norway  nuclear  oecd  opendata  opengovdata  opensource  p2p  palestine  parenting  patriottism  paulkrugman  payments  paypal  pension  philosophy  phone  politics  pollution  poltiics  portugal  poverty  power  privacy  privatization  processor  programming  prostitution  psychology  race  racism  recession  recycling  reference  refugee  religion  research  REST  retirement  rich  roaming  robinwauters  romania  russia  safety  salary  santander  savings  scandinavia  science  scotland  security  siliconvalley  smarphone  social  socialsecurity  society  software  solar  space  spacex  spain  sqlite  starbucks  startup  statistics  strategy  suriname  sweden  switzerland  tax  taxes  technology  ted  telecom  thalys  theft  tourism  toys  train  transgender  transportation  transportation:public  transportation:trucks  travel  ttip  ubiquity  uk  ukraine  university  us  usa  vat  video  vikings  visa  visualization  war  warranty  weapons  web3.0  wikileaks  wimsical  wind  work  world  yanisvaroufakis 

Copy this bookmark:description:


tags: