WimLeers + belgium   1558

Derde hittegolf in zicht met temperaturen tot 33 graden: ‘Een unicum’ | De Morgen

Volgens Dehenauw stijgt het aantal hittegolven de laatste jaren ook onmiskenbaar. “Tot aan de jaren 90 hadden we gemiddeld één hittegolf per vier jaar. Tussen 1990 en 2015 steeg dat tot één per twee jaar. En sinds 2015, wat weliswaar een heel beperkte periode is, hebben we elk jaar minstens één hittegolf gehad, en dit jaar dus zelfs drie.” Die stijging is volgens Dehenauw sowieso deels te linken aan de klimaatverandering, maar in welke mate, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. “Daar is meer langetermijnonderzoek voor nodig.”
climatechange  house  belgium 
20 days ago by WimLeers
‘Het is angstaanjagend om te zien hoe snel Nederland erop vooruitgaat, terwijl België steeds dieper wegzakt’

Een ultrabanalist, noemt Vercheval zichzelf. Hij is de fotograaf van la poésie dans le presque rien. De schoonheid in het gewone.

“België is een goudmijn van alles wat niet meteen ‘mooi’ of ‘groots’ is. Nergens vind je zo’n ruimtelijke wanorde en chaos. Een rij huizen in de schaduw van een ringviaduct is bizar, maar ik vind het ook mooi.


“In Nederland kun je bij de mensen binnenkijken. Niet zo bij de Belgen. Zij leven vaker achter vitrage. Maar het mooie is dat elk raam eigenlijk een minitheatertje is, een théâtre de la rue, met de vensterbank als scène, het gordijn als toneeldoek. In dit decor laat de Belg toch iets van zichzelf zien: een vaas, een porseleinen postuurtje, en niet te vergeten de sanseveria. ça, c’est moi. Dat vind ik prachtig. Het is een kleine demonstratie van individualisme, van verzet in een wereld waarin alles steeds meer op elkaar gaat lijken. Ik doe ook zelf mee. Op mijn vensterbank staat een eend in beton die ik ooit gemaakt heb.”


Bij het oude België horen rook en roet. Lakens mochten niet te lang aan de wasdraad hangen omdat ze snel zwart werden; het zwarte stof kwam langs alle kieren de huizen binnen.

“Geen enkele partij protesteerde daartegen. Het ecologisch bewustzijn was nul. Politici als de socialist Jules Destrée schreven in de meest lyrische toonaard over fabrieksrook: ‘Les Fumées, les fantasques, les merveilleuses Fumées!’ Rook was vooruitgang, pollutie een teken van economische dynamiek en arbeid. Kinderen gingen op de spoorwegbruggen staan om de rookpluimen van de stoomtreinen op te snuiven. Mijnwerkers stierven bij bosjes aan stoflong, maar ze hielden vaak hartstochtelijk van hun werk. Maar mijn vader was zich er toen al zeer van bewust dat de vervuiling een aanslag was op de gezondheid. Daarom stuurde hij me naar een school die verder van de stad af lag.”

Hij wil nog iets laten zien. Iets très belge, jawel. Net achter zijn tuinafsluiting, waar de vrachtwagens aanschuiven, ligt een loodrecht fietspad dat ineens om onverklaarbare redenen een korte, scherpe chicane maakt, alsof het een onzichtbaar spook wil ontwijken. Het lijkt een kunstwerk. Land art.

“Daar stond ooit een boom”, wijst Karl met Samy op de arm. “Geen bijzondere, vond ik zelf, maar na veel discussies werd uiteindelijk beslist hem niet op te offeren voor het fietspad. Vervolgens werden er allerlei metingen uitgevoerd voor de curve van de bocht. Ik heb er nog staan op kijken. Dat bleef maar duren. Maar een week na de aanleg van het pad is de boom dan tóch gekapt.”
belgium  culture  urbanplanning 
5 weeks ago by WimLeers
Huis kopen (deel 6.1) - tijd voor een groter huis - Pagina 121

Man man, het is hier weer Vlaanderen op zijn Vlaamst precies.
Geen ene die hier overeen komt met zijn buren, geen ene die dat ook wil, dat het geen meerwaarde is, dat je liever teruggetrokken leeft zonder contact, ... Belachelijk.

Daaruit blijkt maar weer: de Vlaming vindt zijn huis té belangrijk. Het is nog niet genoeg om er heel je leven de ziel uit uw lijf voor te werken zodat ze toch maar dat huis met die derde badkamer hebben "voor het geval eens iemand blijft slapen", dan gaan ze er ook nog eens hun burenrelaties voor op het spel zetten voor wat fucking bladerafval, een tak die te ver overhangt of om de kosten van de omheining te splitsen. Jezus christus, wat een kleingeestig volkje.

Het is belangrijk dat je soms jezelf niet al te serieus neemt. En voor de Vlaming komt daar nog bij: het is belangrijk dat je uw hoop bakstenen niet al te serieus neemt.

Om nog met een positieve noot te eindigen: je kunt er wel de welvaart van dit land uit aflezen. Als dit soort "problemen" de grootste problemen zijn die dit volkje wakker houdt 's nachts, dan zal het allemaal best nog meevallen.
belgium  flanders  culture  epicfail  funny 
5 weeks ago by WimLeers
Achterpoortje voor verplichte dakisolatie

Het dak van een flatgebouw behoort immers tot de gemeenschappelijke delen, waarvoor alle eigenaars mee betalen, dus ook zij die niet vlak onder het dak een appartement bezitten.

house  belgium 
6 weeks ago by WimLeers
Wijninckx-bijdrage: hoe nu berekenen? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

BEREKENING
Premies hoger dan € 30.000
Sinds 2012 was een Wijninckx-bijdrage van 1,5% verschuldigd, indien de premies die gestort werden voor de opbouw van een aanvullend pensioen meer bedroegen dan € 30.000 (jaarlijks te indexeren) per jaar per aangeslotene. Sinds 2018 is de bijdrage verdubbeld naar 3%.

Pensioendoelstelling
Sinds bijdragejaar 2019 is de bijdrage verschuldigd, zodra de pensioendoelstelling overschreden wordt. Die pensioendoelstelling is gelijk aan het maximale pensioenbedrag in de wettelijke pensioenregeling voor ambtenaren (momenteel € 78.453,60), vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. De loopbaanbreuk is gelijk aan het aantal loopbaanjaren die in rekening worden genomen voor de bepaling van het wettelijk pensioen, gedeeld door 45.

Om na te gaan of de pensioendoelstelling overschreden wordt, vertrekt u van een raming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, nl. 25% van het RSVZ-bijdragenplafond (€ 58.513,51 x 25% voor 2019). Dat resultaat vermenigvuldigt u met de loopbaanbreuk.

Daarna zet u het totaal van de aanvullende pensioenreserves om in een rente door het te delen door een factor die de levensverwachting op 65 jaar weerspiegelt. Deze omzettingscoëfficiënt wordt jaarlijks vastgelegd door de FOD Sociale Zekerheid en bedraagt momenteel 26,94162. Als die rente samen met het geschatte wettelijk pensioen hoger ligt dan de pensioendoelstelling, dan is de Wijninckx-bijdrage van toepassing.

In tegenstelling tot wat vroeger het geval was moeten alle extralegale pensioenen meegeteld worden, ongeacht het statuut. Naast groepsverzekeringen, IPT’s en interne pensioentoezeggingen komen nu ook het VAPZ, de RIZIV en het POZ in aanmerking.

Reservestijging
Als de Wijninckx-bijdrage van toepassing is, dan wordt ze niet langer berekend op de gestorte premies, maar wel op de rendementsgecorrigeerde aangroei van de reserves. Voor 2019 wordt de Wijninckx-bijdrage berekend op de aangroei van de (verworven) reserves tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

De rendementscorrectie wordt berekend door de aanvangsreserves (1 januari 2018) te vermenigvuldigen met een factor in functie van de gemiddelde OLO-rentevoet tijdens de laatste zes kalenderjaren. Deze zou 1,18% bedragen voor de periode 2013-2018.



PRAKTISCH
De bijdrage moet betaald worden door de bijdrageplichtigen, in verhouding tot hun aandeel in de reservestijging. Sigedis zal, op basis van de gegevens die ze in haar databank DB2P heeft, vaststellen door wie de bijdrage verschuldigd is
belgium  pension  taxes 
10 weeks ago by WimLeers
Erfpacht en opstalrecht voortaan belastingvrij overdraagbaar! - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Een erfpacht overdragen als natuurlijke persoon is fiscaal een dure aangelegenheid. Met een wet van 22.04.2019 zou dit nu opgelost zijn. Waarover gaat het precies en wat is nu het concrete voordeel?
Fiscaal voor- en nadeel van erfpacht
Quasi-eigenaar. Als erfpachter heeft u het recht om ‘het genot te hebben’ van een grond en/of gebouw, maar zonder er ook effectief eigenaar van te zijn. De juridische eigendom blijft nl. bij de zgn. erfpachtgever. U heeft een beperkt zakelijk recht, maar wel met een stevige rechtspositie: u heeft een rechtstreekse aanspraak op het pand zelf en bent dus veel meer dan louter een huurder, bezitter of gebruiker van het vastgoed.

Wanneer gebruikt? Erfpacht wordt van oudsher toegepast voor vastgoed dat niet zomaar ‘vermarkt’ kan worden, bv. voor begijnhofhuisjes of sociale woningen. Meer recentelijk wordt ook nieuwbouw- en investeringsvastgoed (vooral voor vastgoed aan de kust) aangeboden via de formule van erfpacht. U koopt dan het erfpachtrecht op de grond en de volle eigendom van de constructies, lees: het appartement.

Fiscaal voordeel bij aankoop? Ja, toch wel! Immers, in plaats van het verkooprecht van 10% en 12,5% op de grond, wordt het zgn. huurrecht toegepast. Dat bedraagt maar 2% én het wordt bovendien op een lagere basis berekend, nl. op de zgn. canon.

Keerzijde is een fiscaal nadeel bij verkoop. Het is nl. zo dat de volledige vergoeding/verkoopprijs voor het erfpachtrecht bij u privé belast wordt als een onroerend inkomen tegen de gewone progressieve tarieven in de personenbelasting (art. 7, §1, 3° WIB 92) . Zou u de volle eigenaar zijn, dan zou u op de verkoop van de grond en het gebouw enkel en alleen in bepaalde gevallen belastbaar zijn (nl. bij een zgn. snelle verkoop) en dan nog... U wordt dan niet op de volledige verkoopprijs belast, maar enkel op de winst (de zgn. meerwaarde) bij verkoop, die nog gecorrigeerd mag worden. Bovendien wordt dat bedrag dan ook tegen een afzonderlijk, lager tarief belast in plaats van tegen de progressieve tarieven.

Fiscaal nadeel is nu weggewerkt!
house  belgium  taxes 
june 2019 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

related tags

3dprinting  4g  1600s  1980s  abinbev  academia  accounting  acquia  advertising  aging  agriculture  air  airplane  airport  algorithms  alzheimer  ambition  americans  andredecoster  android  antwerp  apartment  api  apple  april1  archeology  architecture  art  artnouveau  asml  audi  australia  authentication  autism  auvibel  aw  bank  banks  barco  bardoffice  bartbecks  bartclaeys  bartdewaele  base  basicincome  beer  belga  belgacom  belgium  benelux  benjaminschrauwen  benlambrechts  bentvanlooy  bicycle  bigdata  bike  bipt  bluebike  bnp  books  bramjaenen  brazil  brexit  brussels  brusselsairport  bureaucracy  burundi  bus  business  businessstrategy  bvba  cachetags  caching  cambio  camera  camper  canada  cancer  car  car:electric  career  censorship  charleroi  charlesmichel  chemistry  china  chocolate  cinema  circulareconomy  climate  climatechange  cloud  clt  cmine  cms  coal  cobalt  column  comic  comics  communication  compression  computerscience  computing  concrete  congo  construction  consumerism  contest  cooking  cooling  copyright  corporations  corruption  coworking  creativity  creditcard  creepy  crime  crisis  croatia  cryptocurrency  cryptography  culture  customerservice  cyberwarfare  cynical  daspop  data  dataleak  datamining  davidvanreybrouck  davykestens  death  debt  delijn  democracy  demographics  denmark  dental  design  design:advertising  design:lifestyle  design:product  dewereldmorgen.be  didierreynders  diversity  dkv  dna  dns  doccle  documentary  domotica  donaldtrump  doppler  driesbuytaert  driverpacks  driving  dropsolid  drugs  drupal  drupal8  drupal:module  drupalcon  drupalconsf2010  durability  dutch  dying  earth  ecology  ecommerce  economics  economy  education  egypt  ehealth  eid  elearning  electrabel  electric  electricity  elektricity  eliodirupo  elonmusk  email  encryption  energy  entrepreneurship  entrepreneuship  environment  epicfail  epicwin  episodes  erasmus  ESA  espionage  essay  ethics  etienneleers  eu  euro  europe  evil  explainer  extremis  facebook  farming  fashion  fb  filip  filterbubble  finance  financialindependence  finland  flanders  food  football  france  frankneven  fraud  freelance  fries  funny  future  gaming  gas  gdpr  geertnoels  genk  gent  geography  germany  ghent  gis  globalwarming  gold  google  google:android  google:maps  google:streetview  gov2  government  government2.0  governmeny  gps  gpu  greece  hacking  hafsaelbazioui  haiti  hasselt  hd  health  healthcare  heating  heusdenzolder  history  hospital  house  housing  HP  hr  htc  http  https  hvac  hydrogen  hypocrisy  ibbt  ibeacon  iceland  ikea  imageprocessing  imec  independence  inequality  information  infrabel  infrastructure  innovation  inspiration  insurance  internet  internship  inticalfat  invoicing  ios  ipad  iphone  irail  iraq  isp  ISS  it  italy  itsme  janfabre  japan  jeanmariededecker  job  jocaudron  journalism  jovermeulen  jpeg  judithstraetemans  justice  kbc  kevindebruyne  kevinmoens  keytrade  kids  kinepolis  kmi  knack  knitting  kpn  kristofcalvo  kuleuven  language  latin  law  legal  lego  leopoldsburg  leovanbroeck  leuven  lgbt  library  life  lifehacks  lightpollution  limburg  limited  linguistics  linux  lisbon  lithography  llama  lobbying  lumumba  luxemburg  maartenvanseveren  mapping  maps  marketing  mashup  materialise  mathyvanhoef  md  mechelen  media  medicine  medirect  metadata  microsoft  mietclaes  migration  mivb  mobile  mobilevikings  monaco  movies  mundaneum  museum  music  mustread  mustwatch  nature  nederlands  netflix  netherlands  netlash  netneutrality  news  nice  nickveenhof  nielsvanmourik  nimby  nl  nmbs  northseaport  notary  notdone  ns  nuclear  nyc  nyse  ocean  oecd  oil  opencl  opendata  opengovdata  opensource  openvpn  optimization  paris  patents  patriottism  paulotlet  payments  paypal  pension  personalfinance  pharmacy  philadelphia  philosophy  phl  phone  photography  photos  physics  pietercolpaert  piracy  pirates  planning  plastic  police  politics  pollution  poltiics  port  poverty  powermeter  press  print  privacy  productivity  programming  psd2  psychology  publictransport  pukkelpop  qatar  quote  r  racism  radio  rain  recession  recycling  reference  regulation  religion  remote  rendering  rent  research  retirement  rijksarchief  rikvancauwelaert  roaming  romania  romelulukaku  rotterdam  rudivranckx  ruhr  running  rwanda  sabam  safety  salary  samson  sarens  satellites  savings  scala  scandal  scandinavia  schelde  school  school:jurinf  science  security  semanticweb  sex  sexism  showpad  signature  siliconvalley  smappee  smartgrid  smartphone  smoking  soccer  social  socialnetworking  socialsecurity  society  sodexo  software  solar  southafrica  space  spacex  standards  startup  starwars  statistics  stevestevaert  stock  stockexchange  strategy  strike  structuredcontent  suicide  sun  surrealism  sweden  switzerland  tabletennis  talent  tax  taxes  teaching  technology  ted  tedx  tedxfl  telecom  telenet  television  terrorism  tesla  teslamotors  thailand  thalys  thomaspiketty  timplunkett  timvandamme  tintin  tips  tls  tooncoppens  tourism  traffic  train  transcription  transgender  translation  transport  transportation  transportation:public  travel  ttkh  tv  twitter  uhasselt  uk  umicore  university  urban  urbanplanning  us  usa  varnish  vat  vc  veerlepieters  victorhorta  video  visualization  voicemail  volcano  volvo  voting  vpn  vrt  vttl  wales  wallonia  walloon  war  warranty  water  wealth  weapons  weather  web  wifi  wijs.be  wikipedia  wimleers  wimsical  wimsical:carecompany  wimsical:mollom  wimsical:yourownbusiness.be  wind  winter  woestijnvis  work  workhacks  worldwar2  wpo  wtf  xavierbertels  xavierdamman  yaybe  youth  zeebrugge  zolder 

Copy this bookmark:



description:


tags: