van   6843

« earlier    

Kamerbrief over ontwikkelingen uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
2 days ago by JanWillemSwane
Python and Its Community Enter a New Phase | Linux Journal
On Python's BDFL Guido van Rossum, his dedication to the Python community, PEP 572 and hope for a healthy outcome for the language, open source and the computing world in general.
python  new  phase  Guido  van  Rossum 
3 days ago by gdw
Beantwoording Kamervragen over financiering passend onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Rog en Slootweg (beiden CDA) over een weeffout in de Wet op de expertisecentra (WEC) rondom doorplaatsingen na een verblijf in gesloten jeugdzorg.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
3 days ago by JanWillemSwane
Antwoorden op Kamervragen over compensatie bij normering examens | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over de blog over hoe het College voor Toetsen en Examens compenseert bij de normering bij examens.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
3 days ago by JanWillemSwane
Aanbiedingsbrief reactie op brief van Commissie Fusietoets Onderwijs van 30 mei 2018 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) biedt een afschrift aan van haar reactie op een brief van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) van 30 mei 2018. De CFTO heeft in haar brief voorstellen gedaan voor het borgen van haar kennis en ervaring.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Aanbieding bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer, mede namens minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), de bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van het overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over duidelijkheid voor de leerlingen van VMBO Maastricht | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) reageert, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, op een artikel over de hersteltoets voor maatschappijleer op de website van 1Limburg van 10 juli 2018. Ook geeft ze het antwoord op de vragen wanneer alles duidelijk is voor de desbetreffende leerlingen en wanneer bekend is wie er hoeveel toetsen moet gaan doen. 
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over financieel toezicht HAS-Hogeschool Den Bosch | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat de noodlijdende HAS-Hogeschool Den Bosch onder financieel toezicht is geplaatst.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over bericht 'Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs’ | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Becker en Tielen (beiden VVD) over het bericht 'Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs’.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over aanbieding Dasboard gelijke kansen in het onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer de Dashboard Gelijke Kansen aan. Het Dashboard houdt de ontwikkeling van loopbanen bij van leerlingen uit verschillende ouderlijke milieus.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over hoe gevolg is gegeven aan diverse moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen op deze thema’s.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over berichten over onderzoekskaders onderwijskwaliteit | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) over de berichten 'Verus niet akkoord nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs' en ‘Inspectie mag geen richting geven aan kwaliteit’.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over subsidie, kosten-batenanalyse en evaluatie praktijkleren | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de subsidie, de kosten-batenanalyse en de evaluatie van praktijkleren.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel Ouderbijdrage | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) een brief dat het wetsvoorstel over de regeling van de ouderbijdrage wordt ingetrokken.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
6 days ago by JanWillemSwane
Beantwoording Kamervragen uitspraak rechtbank over wijziging geslacht in de geboorteakte in: ‘het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over de uitspraak van de rechtbank Limburg waarin staat dat ook 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld' in de geboorteakte mag komen te staan.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane
Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) bij het rapport 'Praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen'.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane
Beantwoording Kamervragen over de hogeschool Saxion die een stuk over de Aramese genocide niet heeft geplaatst | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen (beiden CDA), Voordewind (CU) en Özdil (GroenLinks) (VVD) over de hogeschool Saxion, die een stuk over de Aramese genocide niet heeft geplaatst.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’ | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
via Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://ift.tt/1UbuAjj Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Tielen (VVD) naar aanleiding van het bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’.
IFTTT  Rijksoverheid.nl  -  Kamerstukken  van  Ministerie  Onderwijs  Cultuur  en  Wetenschap  kamervraag  minocw 
7 days ago by JanWillemSwane

« earlier    

related tags

-  bdfl  break  buren  cultuur  decision  decisions  diy  en  ferretti  gesamtkunstwerk  gogh  guido  ifttt  kamerstukken  kamervraag  kildare  latergram  ministerie  minocw  mmm  munich  new  nieuws  nieuwsberichten  oldie  oldtimer  onderwijs  pelletier  phase  power  python  red  retire  retirement  rijksoverheid.nl  rossum  solar  tired  transfer  vintagecars  wetenschap 

Copy this bookmark:description:


tags: