sweden   15930

« earlier    

Lund professor freed student from Islamic State war zone - The Local
> He and his family were, he told her, hiding out in a disused bleach factory, with the sounds of gunshots from Isis warriors roaming the town reverberating around them. Jumaah, who is from Iraq, is a member of the ethno-religious group Yazidi hated by Isis.

"I had no hope then at all," Jumaah told Lund's University Magazine LUM. "I was desperate. I just wanted to tell my supervisor what was happening. I had no idea that a professor would be able to do anything for us."
Lund  Sweden  ISIS  rescue  phd 
yesterday by porejide
”Nobelstiftelsen måste agera mot feltolkning av fredspriset”
Den successiva förändringen av detta pris hänger samman med två beslut i stortinget i slutet på 1940-talet: det norska medlemskapet i militäralliansen Nato och att platserna i prisutdelande kommittén skall fördelas proportionellt mellan partierna.
Det norska Natomedlemskapet har starkt stöd i Stortinget, och röster som talar för avspänning och ifrågasätter Natos roll i världens olika konflikter får allt svårare att göra sig hörda i vårt västra grannland. Norge försöker att ta en roll som ”bäst i klassen”, man deltar i alla Natos ”out of area”-operationer, köper amerikanska stridsflygplan, arrangerar provocerande militär­övningar likt höstens Trident Juncture, och är på väg att infria det amerikanska önskemålet att Natoländerna ska ge två procent av sin BNP till det militära.
Sweden  Swedish  might_write 
yesterday by seatrout
Ellära - Lärare Anders Andersson
Includes links to upper secondary school, and to Anders Andersson's opinion pieces.
education  sweden 
2 days ago by dahnielson
Sweden's Anti-Immigration Wave Is Based on a Failure to Integrate
Rising nationalists are wrong to blame the recent wave of migrants. But the rest of Sweden must own up to an even harder problem.
sweden  swedish  economics  articles 
2 days ago by mikael
Twitter
The media in has already moved on from yesterday's terror attack. I would expect that media behaved in the…
Sweden  from twitter_favs
2 days ago by piotrwojcicki
Tron och litteraturen var centrum i Vallquists liv | Alva Dahl | SvD
År 1951 kunde Under strecket användas för kulturdebatt, och Vallquists första text är ett genmäle på en artikel av prästen och teologen Gustaf Dahlbäck som publicerats några veckor tidigare. Dahlbäck identifierar en kris inom protestantismen, som bland annat tar sig uttryck i att vissa väljer att konvertera till katolska kyrkan, varpå han argumenterar för lutherdomens överlägsenhet. Vallquist hävdar lugnt att de avarter Dahlbäck anklagar katolikerna för – som syndakataloger, dualism och sexualfientlighet – finns inom alla kristna samfund, utan att för den delen vara representativa för något av dem. Hon lyfter fram utvecklingslinjer och åsiktsskiljaktigheter inom sin katolska kyrka – och lägger bland annat viss skuldbörda på medeltidsteologen Thomas av Aquinos stora inflytande – utan att falla för frestelsen att kasta tillbaka några kängor på Dahlbäcks eget samfund. 
catholic  sweden  understrecket 
3 days ago by benjekman
Nordisk katolicism CAVALLIN, LARS
Den katolska missionsverksamheten i Norden, de nordiska konvertiternas väg till katolska kyrkan och deras betydelse för katolicismens utveckling i Norden, allt detta undersöks i ett stort arbete av Yvonne Maria Werner, docent i historia vid Lunds universitet.
catholic  sweden  conversion 
4 days ago by benjekman

« earlier    

related tags

accelerator  accessibility  advertising  advisor  agency  airplanes  akademien  aln  andalucia  api  architecture  archive.org  art  art_contemporary  art_religious  articles  artists  autobiography  avalanche  aviation  azerbaijan  backpacks  bank  banking  birgittinskt  books  bopol  brand  brussels  business  cash  cashlesseconomy  catholic  climate  climatechange  clothes  conferences  conversion  crime  croatia  culture  cycling  dads  design  development  digitization  dominican  ecash  economics  economy  education  elections  employment  environment  exercise  facebook  finance  finland  fintech  for  gather  georgia  github  gretathunberg  gypsy  health  history  housing  identity  immigration  in  incubator  internet  introverts  iraq  isis  jobs  kiruna  kriminalitaet:fakten  law  learning  list  literature  lund  management  maps  marketing  media  mems  mercenary  might_write  migration  migrationsverket  military  mining  mobile  money  music  netcritique  nonprofit  norway  operators  orthodox  peace  peag  phd  photography  police  politics  preservation  privacy  productivity  programm  programming  race/immigrants  re  recruiter  religion  religiousliteracy  rescue  research  resources  romania  sardinia  schools  science  service  sex  sides  skolverket  skolvärlden  society  spain  startup  stats  stockholm  student  studio  studying  sundsvall  swedish  sweedishlove  södermanland  talent  talks  technology  telecom  terrorism  terrorists  thesis  transportation  twitter  ums  unaccompaniedminors  understrecket  university  urban-planning  video  wagtailsite  warring  winter  woodworking  workshop  wow  yemen's 

Copy this bookmark:description:


tags: