pension   2364

« earlier    

Uw werknemer wil via u een aanvullend pensioen opbouwen - Tips & Advies Ondernemingsdatabank
Als u aan uw werknemer(s) geen of een beperkte groepsverzekering aanbiedt, kan elke werknemer vanaf 27.03.2019 het initiatief nemen om zelf via een inhouding op zijn nettoloon een bijkomend pensioen op te bouwen. Hoe werkt dat dan?
Vrij aanvullend pensioen werknemer
Op initiatief van uw werknemer. Elke werknemer die geen of slechts een beperkte groepsverzekering heeft, zal bij een verzekeraar naar keuze of bij een instelling voor bedrijfspensioenen vanaf 27.03.2019 (wet van 06.12.2018, BS 27.12.2018) een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kunnen afsluiten. Uw werknemer kiest zelf of hij een pensioen opbouwt binnen een Tak 21 of een Tak 23. Hij kan naar wens ook aanvullende waarborgen, zoals een verhoogde uitkering bij overlijden, voorzien en de begunstigde bepalen. Hij moet u twee maanden vooraf informeren over de inhoudingen en over een aanpassing of stopzetting van het VAPW.

Hoeveel premie? De maximale jaarlijkse bijdrage is gelijk aan 3% van het referentieloon of € 1.600, indien 3% van het referentieloon lager is dan dat bedrag. M.a.w., indien het referentieloon lager is dan € 53.333,33 mag hij voor een premie van € 1.600 gaan.

Let op! Het resultaat van die berekening moet verminderd worden met de eventuele pensioenopbouw als werknemer in de tweede pijler tijdens de referentieperiode. Concreet is dit het verschil tussen de reserves op 01.01.2019 en 01.01.2017 (deze laatste worden nog gecorrigeerd met een fictief rendement). Hoeveel dat verschil is, kan uw werknemer terugvinden op https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx .

Wat is het referentieloon? Het referentieloon is gelijk aan het totale brutoloon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen in de loop van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar van pensioenopbouw (N-2). D.w.z. dat voor het bepalen van de premie voor kalenderjaar 2019, uw werknemer naar het bruto-inkomen (terug te vinden op bv. de individuele fiche) van 2017 moet refereren.

Geen rendementsgarantie. Uw rol als werkgever is beperkt tot het inhouden en het doorstorten van de premie. Binnen een VAPW rust het beleggingsrisico volledig op de verzekeringsnemer. U moet dus geen rendementsgarantie verlenen.

Beste keuze voor uw werknemer?
Fiscaal voordeel voor uw werknemer. Uw werknemer geniet in de personenbelasting een fiscaal voordeel van 30% (te verhogen met gemeentelijke opcentiemen) op de doorgestorte premies. De belastingvermindering is dus identiek aan het langetermijnsparen en het klassieke pensioensparen.

Belastingen en taksen. Een VAPW is onderworpen aan 4,40% premietaks, bij langetermijnsparen is dat 2% en pensioensparen is vrijgesteld. De RIZIV- en solidariteitsbijdragen (samen 5,55%) zijn bij uitkering enkel van toepassing op het VAPW. Wat de eindbelasting betreft, is pensioensparen onderworpen aan 8% en een VAPW en langetermijnsparen aan 10%. Enkel op het VAPW moet uw werknemer boven op de eindbelasting nog gemeentelijke opcentiemen betalen.

Interessant? Omwille van de belasting op de premie en de uitkering van het kapitaal, is een VAPW voor uw werknemer pas interessant als de andere mogelijkheden om fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op te bouwen, reeds volledig benut worden.

Tip. De volgorde waarin uw werknemer het best zijn pensioen opbouwt, is het klassieke pensioensparen (max. € 980), langetermijnsparen (max. € 2.350) en dan pas het VAPW.
belgium  pension 
8 days ago by WimLeers

« earlier    

related tags

-  2001  2016  2017  2018  2019  2880  401k  account  affordable  age  alive  all  allocation  ancestry  and  annuity  are  army  austerity  austrian  aw  bailout  banks  because  belgium  benefit  brexit  britishcolumbia  chipreversemortgage  comparison  con-servative  conservative  consumer  contributions  credit  deficit  deprivation  diy  dwp  education  empower  españa  eu  fed  federeal  finance  food  forms  france  fund  funding  funds  future  government  govt  half  hasolidit  health  hedge_funds  history  historyofreversemortgages  house  how  hunger  hurt  info  insurance  invest  investing  investment  investor  ira  is  isa  israel  jim  jubilación  jubilado  jubiliar  krs  law  liberty  lnl  login  mas  merger  military  money  mortgage  mse  nasty  national  netherlands  not  nz  of  on  pacific  pensión  plans  politicians  politics  poverty  privatisation  professor:  public  reached  relief  rentnerrepublik  reserve  retire  retired  retirement  retirements  reversemortgage  reversemortgagecanada  rogers  sahm  saving  savings  scheme  sipp  socialsecurity  spain  stanford  stansberry  startup  state  strike  super  superannuation  switzerland  tax-relief  tax  taxes  tech  tips  to  tobe  torchmark  trap  ucu  uea  uk  unemployed  universal  uss  vanguard  we  welfare  where  ww1  your 

Copy this bookmark:description:


tags: