lutheran   972

« earlier    

The Myth of the Twentieth Century - Wikipedia
The Myth of the Twentieth Century (German: Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts) is a 1930 book by Alfred Rosenberg, one of the principal ideologues of the Nazi Party and editor of the Nazi paper Völkischer Beobachter. The titular "myth" (in the special Sorelian sense) is "the myth of blood, which under the sign of the swastika unchains the racial world-revolution. It is the awakening of the race-soul, which after long sleep victoriously ends the race chaos."

Rosenberg saw Martin Luther and the Reformation as an important step forward toward reasserting the "Aryan spirit", but is ultimately ambiguous in not having gone far enough in its founding of just another dogmatic church.
nazi  germany  20th_cent  lutheran 
november 2018 by benjekman
The Pastrix Goes Pornstrix | The American Conservative
Lutheran pastor Nadia Bolz-Weber is widely considered to be a leading voice of progressive Christianity. I read her book Pastrix five years ago, and liked her voice, even though I disagree strongly with her theology. But in this interview with Out In Jersey, a gay newspaper in New Jersey, she inadvertently indicates why progressive Christianity has no future. Excerpts:

OIJ: It’s that whole, “well the Bible’s very clear about ‘blank.”

NBW: The Bible’s not clear about shit! The Bible is a library. Let’s say you have this huge library in your house and ask, “What’s the clear message my library has to say about ‘gender” The poetry is going to say one thing, history says another, prose says something, science fiction says something else. It’s like saying, “Oh no, the library is clear.”
christianity  lutheran  sex 
november 2018 by benjekman
Frère Martin on JSTOR
JOURNAL ARTICLE
Frère Martin
GEORGES BERNANOS and Héritiers Bernanos
Esprit
Nouvelle Série, No. 183 (10) (OCTOBRE 1951), pp. 433-445
Published by: Editions Esprit
https://www-jstor-org.ludwig.lub.lu.se/stable/24252415
Page Count: 13
catholic  france  lutheran  literature  articles 
november 2018 by benjekman
BROTHER MARTIN on JSTOR
JOURNAL ARTICLE
BROTHER MARTIN
GEORGES BERNANOS, Albert Béguin and ERWIN W. GEISSMAN
CrossCurrents
Vol. 2, No. 4 (1952), pp. 1-9
catholic  france  lutheran  literature  articles 
november 2018 by benjekman
Alvin - J. P. Klint om Romerska Gudstjensten
I detta arbete riktas en stark kritik mot den romersk-katolska kyrkan, inte endast mot dess gudstjänstformer, utan mot dess verksamhet överhuvud, mot påveväldet, jesuiterna, klosterlivet etc. Anklagelserna urarta ibland till orimliga skandalskriverier. Den som inspirerade Klint till detta verk var Romresenären Laurentius Erici, som omnämnes i en vers på frampärmens insida. Vad som närmast följer efter titeln är en berättelse i jagform. Vem berättaren är säges ej direkt, men det framgår dels av inledningsversen på frampärmen, dels av innehållet, att vad Klint här återger är Laurentius Ericis skildring av sina upplevelser och intryck i Rom, sin hemkomst och sitt samtal med den påvlige legaten Antonio Possevino i Stockholm. Laurentius hade under sin treåriga vistelse i Rom gått i lära hos jesuiterna, men tröttnat på detta och fattat en djup motvilja mot katolicismen. Efter Laurentius' berättelse, som fyller den första hälften (bl. 1-118) av handskriften, följer (bl. 119-125) Klints egen framställning, i vilken han ger glimtar ur den romerska kyrkans historia och kritiserar dess lära med åberopande av bibeln och kyrkofädernas skrifter. De historiska inslagen beledsagas ofta av berättelser om "tecken och vidunder" i den kända Klintska stilen (jfr handskr. N 28). Flera inslag handlar om Sveriges kyrkohistoria och särskilt om Vadstena kloster.
catholic  sweden  16th_cent  lutheran 
october 2018 by benjekman
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv HALLONSTEN, GÖSTA
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv
HALLONSTEN, GÖSTA

De lutherska kyrkorna i Sverige och Finland har i hög grad bevarat det katolska arvet. Nutidens ekumeniska samtal med den katolska kyrkan gör det möjligt att lägga många kontroversfrågor åt sidan och ytterligare utveckla denna gemenskap.
catholic  lutheran  protestant  reformation  ecumenism  theology  sweden 
august 2018 by benjekman
Höst och vår i ekumeniken
Höst och vår i ekumeniken
HALLONSTEN, GÖSTA
catholic  lutheran  protestant  ecumenism  reformation 
august 2018 by benjekman
Gunnil från Visingsö – Wikipedia
Abraham Angermannus inspektionsresa 1596-97 förorsakade en våg trolldomsmål i Sverige. Också i Stockholm ägde en stor häxprocess rum kring Geske vid samma tidpunkt. Häxprocesser hade fram till 1590-talet varit mycket ovanliga i Sverige. Enligt den medeltida lagen ansågs trolldom vara en harmlös vidskepelse, och bestraffades normalt enbart om den ansågs ha förorsakat någons död. De åtalade kunde också svära sig fria med karaktärsvittnen. Detta avspeglades i Angermannus häxprocesser. Under inspektionsresan åtalades många kvinnor som uppgav att de kunde bota sjukdomar genom trollramsor de hade fått lära sig av före detta munkar. Bland dem Elin i Järsnäs, som sade sig ha lärt sig trolldom av sin farfar, som varit "munkepräst".
sweden  reformation  magic  popular_piety  folk_religion  lutheran  16th_cent 
july 2018 by benjekman

« earlier    

related tags

1517  16th_cent  17th_cent  20th_cent  academia  advice  aesthetics  anglican  apologetics  art  art_religious  article  articles  benedictxvi  bible  blog  book  books  calvinism  camp  carltrueman  catechesis  catechism  catholic  charity  chicago  chicagotribune  christian  christianity  church  churches  ciphers  co  columbia  common  concord  conversion  counter_reformation  dialogue  dionysiusareopagita  divine_office  economics  ecumenism  education  elca  eucharist  evangelism  folk_religion  france  franciscan  franciscus_papa  germany  gutenberg  heaven  hell  hermeticism  homelessness  housing  humor  illustration  immigration  israel  jesuit  jesus  justification  krle  latin  lectionary  literature  lund  lunds_universitet  luther  magic  medieval  metaphysics  ministry  music  natural_theology  nazi  opinion  orthodox  parish  pdf  philosophy  plu  popular_piety  protestant  prussia  racerelations  readings  reformasjonen  reformation  reformed  religion  revised  russia  saints  scholasticism  scriptures  season  seattletimes  sermon  sermons  sex  svenska_kyrkan  svenskkristenhet  sweden  technology  theology  til  vänner  womenclergy  world  zion 

Copy this bookmark:description:


tags: