government2.0   1605

« earlier    

What I learned in two years of moving government forms online
@alexanderdecroo As minister for Digital Agenda, I think you will quite like
/cc…
government  changemanagement  government2.0  forms  boston  2018  history  reference  mustread 
march 2018 by WimLeers
[no title]

Om onze geschiedenis goed te begrijpen, moeten we terug gaan in de tijd, naar de oorsprong van ons huidig pensioensysteem...
Tot begin jaren “50 waren de Belgische pensioenen gebaseerd op een systeem van kapitalisatie. De werknemers legden individueel een kapitaal aan, meestal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), met het oog op een toekomstig pensioen.
Vanaf 1954 werd dit nancieringssysteem geleidelijk
aan vervangen door een systeem
van repartitie en solidariteit. Voortaan betaalt de actieve bevolking rechtstreeks een bijdrage ten gunste van de gepensioneerden. Dit noemen we intergenerationele solidariteit. De ASLK werd verantwoordelijk
voor het beheer van de individuele rekening van de werknemers
in de privésector waarop alle
loon- en arbeidstijdgegevens
worden bijgehouden. Doel van
deze individuele rekening? De pensioenrechten van werknemers uit de privésector bepalen en vooral ook een gecentraliseerde archivering ervan op lange termijn verzekeren.
In 1993 werd de ASLK geprivatiseerd. FB Verzekeringen (Fortis Groep)
nam alle activiteiten over, zo ook het bijhouden van de individuele rekening. Deze overheidsopdracht bevindt zich vanaf dat ogenblik paradoxaal genoeg, bij een onderneming in de privésector. Om ervoor te zorgen dat het beheer van de individuele rekeningen terug in handen van de publieke sector kwam, richtten in 2001 de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de RSZ, de KSZ en FB Verzekeringen
de gemengd privaat-publieke vzw CIMIRe op. Deze overgangsstructuur had als doel de continuïteit van de activiteiten te verzekeren, totdat deze taken toevertrouwd konden worden aan instellingen van de sociale zekerheid zelf.
Bij de oprichting van Sigedis in 2006 was onze eerste opdracht de
vervanging van de informaticatool, destijds door de ASLK ontworpen, voor het beheer van de individuele rekening. De opdrachten van CIMIRe worden bij de ingebruikname van deze databank stopgezet. Op 1
januari 2010, bij het stopzetten van
de activiteiten, wordt het werk voor een deel door de Rijksdienst voor Pensioenen overgenomen en voor een ander deel door Sigedis verdergezet.Met Sigedis zijn we echt de moderne tijd binnengetreden. Toen we startten, waren alle gegevens gearchiveerd in de kelders van Fortis. Er waren 7km archieven, oftewel 22.000 dossierkisten... Vandaag de dag is alles geautomatiseerd. De afgelopen 10 jaar werden de tools gemoderniseerd, maar ook het personeel en de mentaliteit zijn geëvolueerd.
belgium  pension  taxes  history  1954  1993  2001  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  government  government2.0 
october 2017 by WimLeers
Foreign Affairs and Trade on the hunt for collaboration-as-a-service platform
Foreign Affairs and Trade on the hunt for collaboration-as-a-service platform. Interesting.
collaboration  government2.0 
july 2017 by lbenjamin
analytics.usa.gov | The US government's web traffic.
This data provides a window into how people are interacting with the government online. The data comes from a unified Google Analytics account for U.S. federal government agencies known as the Digital Analytics Program. This program helps government agencies understand how people find, access, and use government services online. The program does not track individuals, and anonymizes the IP addresses of visitors.
analytics  dashboard  government2.0 
july 2015 by stacker
UK government department swaps Microsoft for Google
The Register reports that Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) has decided it's time to make a clean break and has embraced the search giant's cloud services, becoming the first major UK government department to shift away from Microsoft.
google_docs  google  government2.0  gov.uk  digital_transformation 
june 2015 by stacker
World of Labs | Nesta
Governments across the world are creating innovation teams and labs to help them find new ways of tackling the complex challenges of the 21st century. If you want to get a sense of the scale of this global trend then check out this searchable global map of innovation labs worldwide.
nesta  lab  government2.0 
may 2015 by stacker
Visualizing Publicly Available US Government Data Online - information aesthetics
Brightpoint Consulting recently released a small collection of interactive visualizations based on open, publicly available data from the US government. Characterized by a rather organic graphic design style and color palette, each visualization makes a socially and politically relevant dataset easily accessible.
government2.0  open_data 
september 2014 by stacker
Open Government Data: possibilities and problems » CraigBellamy.net(.au)
The Political Issues Analysis System (PIAS) project (view report .pdf)—in which this work is a sub-set—sought to investigate how citizens in Melbourne, Australia used the Internet to seek political information about key political issues. It also sought to understand how citizens contacted and interacted with their elected representative in relation to these issues. Through workshops, case studies, and the development and testing of prototype software, the research uncovered some notable trends in terms of user engagement with important aspects of the formal political process online.
open_data  government2.0 
september 2014 by stacker
GovLoop - Knowledge Network for Government
GovLoop is the premier online community where more than 60,000 public sector professionals connect to advance their careers.
government  government2.0  community  collaboration 
september 2014 by bruno

« earlier    

related tags

1954  1993  2001  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2018  algorithmicregulation  algorithms  alphagov  analytics  api  apifirst  apps  architecture  australia  baltimore  belgium  blockchain  blog  blogs  boston  censorship  changemanagement  civicapps  civics  civilservice  cloudcomputing  cocreation  collaboration  collaborativeeverything  commons  communication  community  conclusion07  connectedhealth  corruption  crowdsourcing  dashboard  data  datapalooza  delegation  design  development  dgs  digital_transformation  doccle  drupal  e-democracy  e-government  egov  egovernment  ehealth  eid  elections  engagementcommons  environmentaldata  estonia  eu  europe  facebook  flanders  forecasts  forms  freesoftware  github  google  google_docs  gov-au  gov.uk  government  governmentasplatform  health2.0  health_it  healthycities2.0  history  hongkong  ict  information_access  infrastructure  innovation  innovationlab  internet  internetfragmentation  ipad  it  itsme  lab  language  lawyer  licensing  lily  linkeddata  linux  martha_lane_fox  meme  mhealth  mietclaes  mobiles  morozov  mustread  needotron  nesta  nfp  nudge-targets  nyc  open-access  open  open_data  opendata  opengov  opengovernment  openness  openplanning  opensource  oregon  oreilly  organisational_change  ows  participation  pension  personalised  philosophy  pietercolpaert  planning2.0  policy  politics  pollution  practice  principles  publichealth2.0  ratingsandreviews  raw-data-now  reference  registry  regulation  report  right-to-know  right  sanfrancisco  semanticweb  senate  sensors  signature  siliconvalley  social_media  socialbiz  socialmedia  socialweb  states  statistics  strategy  structuredcontent  taxes  timoreilly  tools  transparency  tsb  twitter  uk  usa  userexperience  ushahidi  video  visualization  voting  weather  web  web2.0  web_design  web_governance  whitehall  whitehouse  wiki  zimbabwe 

Copy this bookmark:description:


tags: