environment   113602

« earlier    

Twitter
Takeaway so far from mtg on PFAS thousands of these compounds exist, many persist in are to…
Genx  environment  from twitter_favs
9 hours ago by andriak
New York verft 550 vierkante meter daken wit om de hitte te bestrijden | Topics.nl
Zwart asfalt kan tot 95 procent van de zonnestralen absorberen, waardoor de temperatuur van de straten in LA kan oplopen tot meer dan 65 graden Celsius. Met de witte verf zouden de straten 10 tot 15 graden koeler zijn.

Slecht voor het milieu?
Sommige experten menen echter dat witte verf niet de beste manier is om de temperaturen te verlagen. Er dreigen negatieve gevolgen voor het milieu, klinkt het.

Matei Georgescu, de hoofdauteur van de studie uit 2014, stelt dat reflecterende daken negatieve gevolgen kunnen hebben in staten als Florida, waar hij vaststelde dat witte verf leidde tot minder plaatselijke regenval. Regen verdampt immers nadat ze op de grond gevallen is, wat leidt tot nieuwe regenval. Dat proces is echter afhankelijk van de hitte. Het beperken van de hitte door witte daken leidde tot minder verdamping en dus minder regen.
color  energy  heating  USA  environment 
10 hours ago by dominomaster
Veganism is 'single biggest way' to reduce our environmental impact on planet, study finds
Lead author Joseph Poore said:

“A vegan diet is probably the single biggest way to reduce your impact on planet Earth, not just greenhouse gases, but global acidification, eutrophication, land use and water use.

“It is far bigger than cutting down on your flights or buying an electric car,” he explained, which would only reduce greenhouse gas emissions.

“Avoiding consumption of animal products delivers far better environmental benefits than trying to purchase sustainable meat and dairy,” he added.
environment  veganism 
12 hours ago by hopeful_monster
‘Ter bescherming van het koraal en onze gezondheid: smeer minder zonnebrandcrème’ | De Volkskrant
Eén manier om koraal te beschermen
Uv-filters die een alternatief zouden zijn voor oxybenzon brengen ofwel in mindere mate het risico op hormoonverstoring (en vervuiling van het waterleven) met zich mee, ofwel de nog onvoldoende begrepen risico’s van nanodeeltjes. Volgens conservatieve schattingen kan er op een strand aan de Middellandse Zee zo’n 4 kilo van het nano-uv-filter titaniumdioxide per dag in zee belanden, wat eveneens schadelijk is voor het waterleven.
cosmetics  health  environment  seawater 
12 hours ago by dominomaster
Veganisme redt de wereld... of niet? | Topics.nl
Juist omdat klimaatbewust eten zo complex is, is de veganistische dis helemaal niet zo perfect, vindt Corné van Dooren, expert duurzaam eten van het Voedingscentrum in Den Haag. Volgens Van Dooren staat het buiten kijf dat een plantaardig voedingspatroon gemiddeld een lagere impact heeft dan een eetpatroon met vlees. Toch meent hij dat het ideaal niet bij nul vlees eten ligt, maar bij weinig vlees eten. Want, redeneert hij: "Niet alle landbouwgronden zijn geschikt voor het verbouwen van granen, groenten en fruit, zoals de hooggebergten, veenweidegebieden en de dijken. Bovendien zijn voor veganistische landbouw ook meststoffen nodig die uit kunstmest gehaald worden. Vee kan daarnaast ingezet worden om de voedselreststroom uit de industrie op te eten."

Beter dan de import uit al die uit verre oorden is het om groente en fruit is in het oogstseizoen te eten, het liefst van zo dichtbij mogelijk. Van Dooren: "Het beste idee is om de kringloop te sluiten, door deze zo kort mogelijk te houden." Al kan het dan nóg zijn dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan gedacht. De klimaatimpact van een tomaat uit Spanje, die met de vrachtwagen naar Nederland is vervoerd, kan bijvoorbeeld kleiner zijn dan die van een tomaat uit een gasgestookte kas uit het Westland.
climate  food  health  vegetarian  diet  environment 
15 hours ago by dominomaster
webdevops/php-docker-boilerplate
🍲 PHP Docker Boilerplate for Symfony, Wordpress, Joomla or any other PHP Project (NGINX, Apache HTTPd, PHP-FPM, MySQL, Solr, Elasticsearch, Redis, FTP) https://webdevops.io/projects/php-doc…


refrr:https://github.com/search?o=desc&q=docker+ftp&s=stars&type=Repositories
🍲 PHP Docker Boilerplate for Symfony, Wordpress, Joomla or any other PHP Project (NGINX, Apache HTTPd, PHP-FPM, MySQL, Solr, Elasticsearch, Redis, FTP) https://webdevops.io/projects/php-doc…


refrr:https://github.com/search?o=desc&q=docker+ftp&s=stars&type=Repositories
apache  boilerplate  mysql  php  docker  devops  sysadmin  environment  setup 
yesterday by michaelfox
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel | Topics.nl
Lange tijd was er weinig bekend over de negatieve invloed van het vliegverkeer op de luchtkwaliteit, totdat TNO hier enkele jaren geleden onderzoek naar deed rond Schiphol. Metingen lieten zien dat zelfs op vele kilometers afstand van de luchthaven gevaarlijk hoge concentraties ultrafijnstof werden gevonden. Deze resultaten zijn in lijn met resultaten van onderzoeken naar ultrafijnstof bij de internationale luchthaven van Los Angeles en Warwick. Ondanks de verontrustende meetresultaten, werden geen maatregelen genomen om de vervuiling terug te dringen. Wel liet het ministerie van infrastructuur en waterstaat door het RIVM vervolgonderzoek doen naar de gezondheid van omwonenden van Schiphol. Dat onderzoek loopt nog.

Ul­tra­fijn­stof is een serieus probleem voor de volks­ge­zond­heid

Terwijl de overheid achterover leunt, heeft nota bene RTHA zélf onderzoek door TNO uit laten voeren naar de concentraties ultrafijnstof in de omgeving van de luchthaven in relatie tot de luchtvaart. De resultaten hiervan zijn onlangs gepubliceerd. Uiteraard zijn de gemeten concentraties rond RTHA niet zo hoog als rond Schiphol, maar nog altijd levert de luchthaven volgens het onderzoek een substantiële bijdrage van 15 procent aan de totale gemiddelde ultrafijnstofconcentraties.

Ook treden er pieken op in de vervuiling. De concentraties lopen dan kortstondig op tot niveaus die zich voordoen tijdens smog. Door de beperkte opzet van dit onderzoek met bijvoorbeeld slechts één meetpunt in een woonwijk (Rotterdam-Schiebroek) en de korte periode waarin gemeten is (alleen in de relatief rustige wintermaanden), is het waarschijnlijk dat werkelijke vervuiling relevant hoger ligt.
flying  environment  health 
yesterday by dominomaster
Safe Plastic Numbers Guide
Learn what the plastic label numbers mean, which ones contain BPA & PVC, and which ones are safe.
Environment 
yesterday by kaa

« earlier    

related tags

180813  1970s  1980s  2018  activism  additivism  africa  airconditioning  almada  america  amphibians  animal  animals  anthropocene  apache  architecture  articles  asia  audit  australia  batteries  bbc  berlin  bioethics  bird  blame  blog  bloomberg  body  boilerplate  books  britishcolumbia  building  business  c++  c  cacilhas  california  cancer  capitalism  carbonemissions  change  chemicals  chicago  china  cimate  cities  civilization  class  climate-change  climate  climate_change  climatechange  clippings  colombia  color  comics  communication  community  comparison  compatibility  complex-systems  configuration  consumer+rights  consumerism  copper  corruption  cosmetics  course.use  courts  crime  criticalkits  culture  data  death  debug  deforestation  democracy  denial  deregulation  design  dev  developer  development  devops  diet  disease  docker  documentation  dogs  drought  earth  ecology  economics  electric_cars  elisp  emacs  embodied  energy  energy_industry  engineering  environmental+protection+agency  environmental.history  epa  equilibrium  estimate  ethics  evs  existence  farming  flexibility  florida  flying  food  foodservice  forest  fossilfuels  freedom  fungus  future  futurism  garbage  genetics  genx  geoengineering  geog107  global_warming  globalwarming  government  green  hardwaresupport  harvest  health  health_inequality  heating  herbicides  history  home  house  humanity  ide  inclusion  indonesia  inequality  innovation  insulation  intel  java  jon  klein  lake  land.management  land  landscape  latour  lawsuit  library  linux  malaysia  manager  manifolds  maps  marketisation  meat  media_city  metal  mining  money  monitoring  monsanto  multi  mysql  naomi  nature  neoliberalism  news  newurbanism  nyt  opengl  optimization  org:nat  oscillation  performance  pesticides  pets  phase-transition  photography  php  phpstorm  physics  pit  planning  plastic  plots  politics  pollution  post-conflictcolombia  postgres  postgresql  poverty  prediction  predictions  profiling  psychology  public.health  python  queensland  reading  recycling  reference  research  rigidity  risk  robotics  sand  science  seawater  server  setup  silicon_valley  society  socionature  spacemacs  state  stream  sts  study  subsidence  superfund  survival  sustainability  sweden  sysadmin  taxation  temperature  terraforming  thermo  ticks  tips  tools  toxic  toxictourism  toxicwaste  trash  trends  trump  typescript  uganda  uk  unix  urban-planning  urban  urban_planning  usa  vagrant  vegan  veganism  vegetarian  via-diigo  via-ifttt  via-pocket  video  visualisation  visualization  vmware  walls  waste  water  women  xdebug  xorg 

Copy this bookmark:description:


tags: