digidol   29

VCs Take the Media - The Baffler
If you find yourself in this privileged population and have good networking skills, you can play this game for some time. But it is not a way to create enduring institutions capable of both generating profits and fulfilling a civic function.
startups  digidol  beirniadaeth  Podledu 
april 2015 by nwdls

related tags

academaidd  adnabodiaith  adroddiad  algorithmau  amlblatfform  apiau  app  bbc  beirniadaeth  busnes  caerdydd  celfyddydau  crossmedia  cyfryngau  cyfryngaucymdeithasol  cyhoeddi  cylchgronnau  cymdeithasol  cymraeg  cynhadledd  datblygu  delweddau  diwydiannaucreadigol  diwylliant  documentary  dosbarthu  ffeiliau  ffotograffiaeth  gps  hyperlocal  hysbysebu  idocs  ieithoedd  ieithoeddlleiafrifol  indigenousfuturism  interactive  lleoliad  llywodraeth  medium  newyddiaduraeth  nfb_canada  nlp  pixelreport  podledu  pttp  r&d  rhyngrwyd  rhyngweithiol  simonstaffans  startups  transmedia  trawsgyfrwng  whatsapp  wifi  ymchwil  ysgrifennu 

Copy this bookmark:description:


tags: