Journalistik   462

« earlier    

Twitter
Så kan (sport)nyheterna svara på läsarnas frågor.
journalistik  from twitter
4 hours ago by pelles
urn:nbn:se:lnu:diva-10412 : Vem syns i rutan? : En studie över SVT:s och TV4:s sportsändningar ur ett genusperspektiv
This report is an analysis from a gender perspective of more than three hundred minutes in sports broadcasting on SVT and TV4. The study explains how air time is divided between male and female athletes as well as which sports, male or female, get the most air time. The sports are also categorized according to attitudes about the sports being masculine, feminine or neutral. In this way the study also shows the categories of sports that are given the most airtime.

Our view before the study was that from a media perspective, the Swedish sports world was very male dominated. The results show that male athletes get more exposure than female athletes on both channels, this despite the fact that the membership of the Swedish sports clubs is fairly evenly divided between men and women.
sport  svt  tv4  genus  journalism  journalistik 
january 2017 by moonhouse
urn:nbn:se:hig:diva-3648 : En undersökning om perspektivet på Islam i tre nyhetsprogram
Utgångspunkten för min studie har varit att se på ur vilket perspektiv Islam behandlas i tre västerländska nyhetskanaler eller nyhetsprogram. De tre undersökta nyhetskanalerna har varit Euronews, Aktuellt och TV4s nyheter. Undersökningen har gjorts under mars månad år 2000. Ett nyhetsprogram från var och en av de tre kanalerna spelades in varje dag.

För att en korrekt tolkning skall ha varit möjlig har jag vidare studerat en mängd litteratur. En del har behandlat vad Islam är, medan annan litteratur behandlat hur media använder olika stereotyper och schablonsbilder när de skall beskriva ett nyhetsfenomen. När det gäller mediabilden så förekommer det i arbetet en separat punkt som just behandlar media och dess bilder av verkligheten. En annan kompletterande litteratur har rört ämnet "orientalism" vilket kan beskrivas som ett specifikt sätt att beskriva Orienten på. Detta har föranlett att en separat punkt med ämnet "orientalism" finns i mitt arbete.

Vidare innehåller arbetet en enkätundersökning utförd på Högskolan i Gävle 000828. I enkäten frågas om olika ords värdeladdning. Nästan samtliga ord som förekom i enkäten har en anknytning till ett islamiskt sammanhang.
islam  tv  tv4  tv4nyheterna  religion  journalistik 
january 2017 by moonhouse

« earlier    

related tags

2018  affär  afrika  afrocentrism  annons  audio  b2b  compadres  cykling  danmark  data  datajournalistik  demokrati  deviralenyheder  digitalisering  diplom  dortmund  dr  ekot  eksempel  facebook  failfast  fotografi  framtiden  föreläsning  förstår  gdpr  genus  gif  instapaper  inte  iphone  islam  job  journalism  journalisten  journalistförakt  journalistik  juridik  konstruktiv  media  medier  men  mestdelt  nyheder  nyheterna  pdf  plugg  podcasting  podcasts  politik  pressfrihet  prince  recherche  religion  reuters  robot  scraping  shopping  skrivande  sociala  sociala_medier  socialemedier  socialmedia  sport  sr  startaeget  startup  svt  sweden  sök  sökmotor  tools  tudortmund  tv  tv4  tv4nyheterna  uppstickare  utbildning  verktyg  vet  vi  video  viral 

Copy this bookmark:description:


tags: