2015   41296

« earlier    

[no title]

Om onze geschiedenis goed te begrijpen, moeten we terug gaan in de tijd, naar de oorsprong van ons huidig pensioensysteem...
Tot begin jaren “50 waren de Belgische pensioenen gebaseerd op een systeem van kapitalisatie. De werknemers legden individueel een kapitaal aan, meestal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), met het oog op een toekomstig pensioen.
Vanaf 1954 werd dit nancieringssysteem geleidelijk
aan vervangen door een systeem
van repartitie en solidariteit. Voortaan betaalt de actieve bevolking rechtstreeks een bijdrage ten gunste van de gepensioneerden. Dit noemen we intergenerationele solidariteit. De ASLK werd verantwoordelijk
voor het beheer van de individuele rekening van de werknemers
in de privésector waarop alle
loon- en arbeidstijdgegevens
worden bijgehouden. Doel van
deze individuele rekening? De pensioenrechten van werknemers uit de privésector bepalen en vooral ook een gecentraliseerde archivering ervan op lange termijn verzekeren.
In 1993 werd de ASLK geprivatiseerd. FB Verzekeringen (Fortis Groep)
nam alle activiteiten over, zo ook het bijhouden van de individuele rekening. Deze overheidsopdracht bevindt zich vanaf dat ogenblik paradoxaal genoeg, bij een onderneming in de privésector. Om ervoor te zorgen dat het beheer van de individuele rekeningen terug in handen van de publieke sector kwam, richtten in 2001 de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de RSZ, de KSZ en FB Verzekeringen
de gemengd privaat-publieke vzw CIMIRe op. Deze overgangsstructuur had als doel de continuïteit van de activiteiten te verzekeren, totdat deze taken toevertrouwd konden worden aan instellingen van de sociale zekerheid zelf.
Bij de oprichting van Sigedis in 2006 was onze eerste opdracht de
vervanging van de informaticatool, destijds door de ASLK ontworpen, voor het beheer van de individuele rekening. De opdrachten van CIMIRe worden bij de ingebruikname van deze databank stopgezet. Op 1
januari 2010, bij het stopzetten van
de activiteiten, wordt het werk voor een deel door de Rijksdienst voor Pensioenen overgenomen en voor een ander deel door Sigedis verdergezet.Met Sigedis zijn we echt de moderne tijd binnengetreden. Toen we startten, waren alle gegevens gearchiveerd in de kelders van Fortis. Er waren 7km archieven, oftewel 22.000 dossierkisten... Vandaag de dag is alles geautomatiseerd. De afgelopen 10 jaar werden de tools gemoderniseerd, maar ook het personeel en de mentaliteit zijn geëvolueerd.
belgium  pension  taxes  history  1954  1993  2001  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  government  government2.0 
5 days ago by WimLeers
A Convenient Impracticality
Somehow Harry ends up agreeing to a fake relationship with his ex-nemesis-turned-friendly-acquaintance-with-benefits, except for some reason it involves an awful lot of actual dating and, sadly, not much sex. Confused? Harry is too, but when has anything with Draco Malfoy ever been as straightforward as it seems?
=harry.potter  2015  fake/pretend-relationship  fuck.buddies/FWBs  wc:30k  post-canon  *draco/harry  author:firethesound  feel-good  pining 
11 days ago by claudine
Transforming Health Care One Book Group at a Time - Iora Health
Health coach writes about innovation @iorahealth + example experiment with helping patient group w weight loss
iorahealth  story  coach  weight  loss  patient  group  behavior  interview  modification  2015  example 
17 days ago by csrollyson
A part of something bigger - Iora Health
MUSTread employee story about joining @iorahealth & its mission to humanize #healthcare
iorahealth  transformation  healthcare  story  employee  experience  symptom  diabetes  2015  mission  vision 
17 days ago by csrollyson
Young black men killed by US police at highest rate in year of 1,134 deaths | US news | The Guardian
The FBI also announced plans to overhaul its own count of homicides by police, which has been discredited by its reliance on the voluntary submission of data from a fraction of the country’s 18,000 police departments. The Guardian’s total for 2015 was more than two and a half times greater than the 444 “justifiable homicides” logged by the FBI last year.

The FBI director, James Comey, said in October it was “embarrassing and ridiculous” that the government did not hold comprehensive statistics, and that it was “unacceptable” the Guardian and the Washington Post, which began publishing a database of fatal police shootings on 1 July, held better records. The Counted will continue into 2016.
police  murder  2015  death  demographics  black 
19 days ago by Quercki
Control iTunes From Any Application With These Powerful Automations - Mac Automation Tips
(So it looks like this technique might allow you to trigger iTunes stuff from Dragon Dictate. Neat!)

"I also execute the playlist macro using a Dragon Dictate voice command. I copied and pasted the AppleScript script for my Play Jazz macro into a  Dragon Dictate command, and assigned it the voice command, 'Play jazz'.  Thus while working or  browsing the net, I can issue the voice command without opening iTunes."
itunes  dragon  dragondictate  automation  mac  osx  macos  2015 
21 days ago by handcoding
Keywording | dpBestflow
Piece by Peter Krogh describing some keyword strategies. He distinguishes between internal [use] and external keywording, noting that the former requires significantly fewer keywords; 2015-Sep-22.
PeterKrogh  keywords  metadata  dpBestflow  photography  2015 
21 days ago by amoore

« earlier