16th_cent   45

Roma Sancta (1581). - Gregory Martin - Google Books
Roma Sancta (1581).

Gregory Martin
Ed. di Storia e Letteratura, 1969
catholic  rome  books  16th_cent  reformation 
november 2018 by benjekman
Sébastien Michaëlis - Wikipedia
Sébastien Michaëlis was a French inquisitor and prior of the Dominican order who lived during the late 16th and early 17th centuries. His Histoire admirable de la possession et conversion d'une penitente (1612), includes a classification of demons which has passed into general use in esoteric literature.
16th_cent  17th_cent  catholic  france  dominican  demons 
november 2018 by benjekman
Alvin - J. P. Klint om Romerska Gudstjensten
I detta arbete riktas en stark kritik mot den romersk-katolska kyrkan, inte endast mot dess gudstjänstformer, utan mot dess verksamhet överhuvud, mot påveväldet, jesuiterna, klosterlivet etc. Anklagelserna urarta ibland till orimliga skandalskriverier. Den som inspirerade Klint till detta verk var Romresenären Laurentius Erici, som omnämnes i en vers på frampärmens insida. Vad som närmast följer efter titeln är en berättelse i jagform. Vem berättaren är säges ej direkt, men det framgår dels av inledningsversen på frampärmen, dels av innehållet, att vad Klint här återger är Laurentius Ericis skildring av sina upplevelser och intryck i Rom, sin hemkomst och sitt samtal med den påvlige legaten Antonio Possevino i Stockholm. Laurentius hade under sin treåriga vistelse i Rom gått i lära hos jesuiterna, men tröttnat på detta och fattat en djup motvilja mot katolicismen. Efter Laurentius' berättelse, som fyller den första hälften (bl. 1-118) av handskriften, följer (bl. 119-125) Klints egen framställning, i vilken han ger glimtar ur den romerska kyrkans historia och kritiserar dess lära med åberopande av bibeln och kyrkofädernas skrifter. De historiska inslagen beledsagas ofta av berättelser om "tecken och vidunder" i den kända Klintska stilen (jfr handskr. N 28). Flera inslag handlar om Sveriges kyrkohistoria och särskilt om Vadstena kloster.
catholic  sweden  16th_cent  lutheran 
october 2018 by benjekman
Horrendum illud scelus – The Josias
On August 30, 1568, Pope St. Pius V issued the bull Horrendum Illud scelus. We present it now on its four hundred and fiftieth anniversary.
catholic  16th_cent  lgbt 
august 2018 by benjekman
Gunnil från Visingsö – Wikipedia
Abraham Angermannus inspektionsresa 1596-97 förorsakade en våg trolldomsmål i Sverige. Också i Stockholm ägde en stor häxprocess rum kring Geske vid samma tidpunkt. Häxprocesser hade fram till 1590-talet varit mycket ovanliga i Sverige. Enligt den medeltida lagen ansågs trolldom vara en harmlös vidskepelse, och bestraffades normalt enbart om den ansågs ha förorsakat någons död. De åtalade kunde också svära sig fria med karaktärsvittnen. Detta avspeglades i Angermannus häxprocesser. Under inspektionsresan åtalades många kvinnor som uppgav att de kunde bota sjukdomar genom trollramsor de hade fått lära sig av före detta munkar. Bland dem Elin i Järsnäs, som sade sig ha lärt sig trolldom av sin farfar, som varit "munkepräst".
sweden  reformation  magic  popular_piety  folk_religion  lutheran  16th_cent 
july 2018 by benjekman
Abraham Angermannus – Wikipedia
Efter studier vid Gävle trivialskola och därefter Rostocks universitet[1] blev Angermannus skolmästare och predikant i Stockholm där han kritiserade Johan III och de katolikvänliga i skarpa ordalag, bland annat genom att skicka bittra verser till jesuiten Laurentius Nicolai Norvegus, känd som "Klosterlasse".
sweden  lutheran  reformation  16th_cent 
july 2018 by benjekman
Lanspergius - Wikipedia
John Justus of Landsberg (1489 – 10 August 1539) was a German Carthusian monk and ascetical writer.

His family name was Gerecht, of which Justus is merely a Latin translation. The appellation, however, by which he is generally known is that of Lanspergius (latinization 'of Landsberg'), from his birthplace.
sacred_heart  carthusian  16th_cent  15th_cent 
july 2018 by benjekman
Louis of Granada - Wikipedia
Quoted as a favourite of Philip Neri's:

The Venerable Louis of Granada, OP (1504 – 31 December 1588), was a Dominican friar who was noted as theologian, writer and preacher.[1] The cause for his canonization has been long accepted by the Holy See.
16th_cent  dominican  catholic  philip_neri 
july 2018 by benjekman
Hemming Gadh – Wikipedia
Hemming Gadh, Hemming Olofsson, född omkring 1450 eventuellt i Hossmo socken, död (avrättad) 16 december 1520 vid Raseborgs slott i Nyland i Finland, var en svensk kyrkoman, diplomat och krigare.

Han var Sten Sture den äldres sändebud i Rom 1479–1500 och som nära allierad med Sten Sture och dennes efterträdare som riksföreståndare stark motståndare till Danmark och Kalmarunionen. Han var biskop electus av Linköpings stift 1501-1512. Slutligen övergick han till kung Kristian II:s parti.
catholic  sweden  15th_cent  16th_cent 
july 2018 by benjekman
Atlantis Bokförlag AB | Hemming Gadh. Vasatidens gudfader av David Lindén
Berättelsen om Hemming Gadh är en berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var katolsk biskop, krigare och diplomat.

Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om dess krig och härskande elit.
catholic  sweden  history  16th_cent  books  15th_cent 
july 2018 by benjekman
Opera Omnia: Collected Sermons and Homilies of St. Lawrence of Brindisi (In 12 Volumes), Media House
Opera Omnia: Collected Sermons and Homilies of St. Lawrence of Brindisi (In 12 Volumes)
Genres:
Religion & Spirituality Christianity
Authors (s): Saint Lawrence of Brindisi (Author) , Vernon Wagner (Translator)
Format: Hardcover
Pages: 6182p., 23cm.
Pub. date: 31.12.2014, 2nd ed.
Publisher: Media House
Language (s): English
Bagchee ID: BB61191
catholic  franciscan  books  16th_cent  17th_cent  counter_reformation 
july 2018 by benjekman
General Audience of 23 March 2011: Saint Lawrence of Brindisi | BENEDICT XVI
As a theologian steeped in Sacred Scripture and in the Fathers of the Church, he was also able to illustrate Catholic doctrine in an exemplary manner to Christians who, especially in Germany, had adhered to the Reformation. With his calm, clear exposition he demonstrated the biblical and patristic foundation of all the articles of faith disputed by Martin Luther. These included the primacy of St Peter and of his Successors, the divine origin of the Episcopate, justification as an inner transformation of man, and the need to do good works for salvation.
catholic  saints  franciscan  16th_cent  17th_cent  counter_reformation  ecumenism  lutheran 
july 2018 by benjekman

related tags

15th_cent  17th_cent  academia  alchemy  art  art_religious  artists  astrology  baroque  book_culture  books  böckerattskaffa  carthusian  catholic  charity  churchhistory  confraternities  conversion  counter_reformation  demons  dominican  ecumenism  england  ethiopia  folk_religion  france  franciscan  germany  hermeticism  history  illustration  india  italy  jesuit  lgbt  liturgy  lutheran  magic  mariology  military  music  music_religious  mysticism  norway  oratorian  orthodox  philip_neri  poland  popular_piety  prayer  protestant  reformation  religion  rome  sacred_heart  saints  savonarola  scandinavian  science  science_philosophy  sex_scandals  sophiology  sweden  theology 

Copy this bookmark:description:


tags: