επιχειρηματική_υπευθυνότητα   1

related tags

conflict-free  conflict_minerals  congo  cpu_metals  cpu_minerals  intel  minerals  social_responsibility  supply_chain  whats_inside_a_cpu  αλυσίδες_παραγωγής 

Copy this bookmark:description:


tags: